Tropisk tømmer sages på et sagbruk i Rio Branco i den brasilianske delstaten Acre. Sagbruket bruker sertifisert tømmer som er hogd lovlig. Norske myndigheter bruker 1,5 milliarder kroner de neste fem år på ikke-statlige organisasjoner som arbeider mot avskoging i utviklingsland.
Tropisk tømmer sages på et sagbruk i Rio Branco i den brasilianske delstaten Acre. Sagbruket bruker sertifisert tømmer som er hogd lovlig. Norske myndigheter bruker 1,5 milliarder kroner de neste fem år på ikke-statlige organisasjoner som arbeider mot avskoging i utviklingsland.

Regnskog-millioner går til konsulenter i USA

Norske bistandspenger som er øremerket frivillige organisasjoner går til godt betalte konsulentfirmaer i USA.

Publisert

De neste fem årene skal Norge bruke 1,5 milliarder kroner til å støtte internasjonale frivillige organisasjoner og ikke-statlige aktører som arbeider for å bevare regnskog i tropiske land. Pengene går over bistandsbudsjettet, i liket med resten av bevilgningene til det norske klima- og skogprosjektet.

Tidsskriftet Development Today har avdekket at deler av pengene ikke går til det man gjerne forbinder med frivillige organisasjoner, men i stedet til konsulentselskaper som blant annet arbeider for å påvirke amerikanske myndigheter i Washington. Et av disse er konsulentselskapet Climate Advisers i Washington DC.

Development Today har tidligere skrevet at dette selskapet krever svært høye honorarer, med inntil 30 000 kroner per dag for direktøren Nigel Purvis.

Det vakte oppsikt da avisa New York Times i 2014 viste hvordan Norge finansierer tenketanker som leverer innspill til det politiske miljøet i Washington. Climate Advisers var blant aktørene som da kom i søkelyset.

Tok med seg Norad-penger til konkurrent

Den nye tildelingen av penger fra klima- og skogprosjektet til ikke-statlige aktører, som på bistandsspråket heter «sivilt samfunn», ble gjort i desember i fjor.

Det er Norad som har stått for tildelingen. Underdirektør Inger Brodal bekrefter overfor Bistandsaktuelt at Climate Advisers får til sammen 14,1 millioner kroner over de neste fem årene.

Development Today skriver at beløpet egentlig skulle vært høyere. Noen av de ansatte i Climate Advisers har imidlertid forlatt selskapet og etter rettsak med sin tidligere arbeidsgiver fortsatt i same bransje.

De har de fått med seg deler av Norad-midlene, tilsvarende 17,5 millioner kroner over fem år, til et konkurrerende firma, Waxman Strategies.

Også andre konsulentselskaper har fått tildelinger.

Fikk tildeling gjennom unntak fra reglene

Da tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Norad i desember i fjor offentliggjorde tildelingen av de 1,5 milliarder kronene, sto ikke disse selskapene på lista. Årsaken er at de er underleverandører i prosjekter der andre, ikke-statlige aktører har fått hovedtildelingen.

I reglene for utlysningen heter det at kommersielle aktører, selskaper, konsulentselskaper og myndigheter ikke kan søke.

Det åpnes imidlertid for at det som kalles «lokale partnere» kan benyttes, og at disse i noen tilfeller kan være konsulentselskaper. I utgangspunktet er «lokale partnere» ment å være partnere i utviklingsland. I dette tilfellet er det i stedet godt betalte konsulentselskaper i USA som kommer inn under merkelappen «lokale partnere».

Beslutningen om å åpne for konsulentselskapene ble tatt av Klima- og miljødepartementet. Ifølge Development Today anbefalte Norads juridiske avdeling at konsulentselskapene ikke skulle få tildeling. Departementets vurdering var imidlertid at det skulle gjøres unntak fra hovedregelen.

Ifølge Norad har reglene også tidligere vært praktisert på denne måten, og også i den forrige tildelingen for årene 2013-2015 var Climate Advisers underpartner.

Skal drive med «outreach»

Konsulentselskapene skal ikke kunne ta kommersiell gevinst på tildelingen. De har derfor fått beskjed om å øke innsatsen de legger ned i prosjektene med 25 prosent i forhold til opprinnelig søknad.

Et av prosjektene der Climate Advisers deltar, ledes av National Wildlife Federation. Dette er USAs største naturvernorganisasjon med årlige inntekter i regnskapsåret 2014/15 på 600 millioner norske kroner.

I prosjektet, som skal bremse avskoging, skal konsulentselskapet blant annet drive med kampanje og «outreach». Selskapet skal også arbeide opp mot regionale finansinstitusjoner.

Sentral rolle i skog-erklæring

Climate Advisers hadde en sentral rolle i utformingen av The New York Declaration on Forests fra 2014, der en rekke land skrev under på en målsetting om å halvere takten i avskoging innen 2020.

Norske myndigheter kjenner konsulentselskapet godt. I tillegg til å være underordnet partner i de tre prosjektene i Norad-tildelingen har nemlig Climate Advisers også en treårskontrakt med Klima- og miljødepartementet for å bidra til den norske skog- og klimasatsingen i Washington. Denne kontrakten er ferd 24 millioner kroner og er også dekket av bistandspenger.

– Det har vært full åpenhet om dette slik at vi skal unngå blanding av roller eller overlapping mellom avtalene, sier Brodal i Norad i en epost til Bistandsaktuelt.

Powered by Labrador CMS