Mosambik håper at utvinning av de store naturgassreservene i offshorefeltene helt nord i landet vil få fart på økonomien. Verdensbanken mener dette forutsetter godt styresett. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Mosambiks utenriksminister Veronca Macama undertegnet et nytt Olje for utvikling-avtale mens kronprins Haakon og president Nyusi så på. Foto: Jan Speed
Mosambik håper at utvinning av de store naturgassreservene i offshorefeltene helt nord i landet vil få fart på økonomien. Verdensbanken mener dette forutsetter godt styresett. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Mosambiks utenriksminister Veronca Macama undertegnet et nytt Olje for utvikling-avtale mens kronprins Haakon og president Nyusi så på. Foto: Jan Speed

Norske selskaper satser på gass og energi i Mosambik

Norsk næringsliv og firmaer finansiert med norsk bistand satser på både energiutbygging og gassindustrien i Mosambik. Landet lanseres som «Afrikas nye gass-nasjon». En enorm statsgjeld, omfattende korrupsjon, terrortrusler og svak styresett er risikoene som veies opp mot store muligheter.

Publisert

Mosambiks store økonomiske håp er de store naturgass-reservene under havbunnen helt nord i landet i det som kalles Rovuma-bassenget. Utbyggingen av gassindustrien, både på land og til havs, vil være det største enkelt utenlandsk investeringer i Afrika noensinne. Exxon, Total og ENI er det største aktørene.

Dette gjør norsk næringsliv

Satsingen på naturgass og energiutbyggingen i landet har vekket interessen til det norske næringslivet. Det er fortsatt beskjeden, men økende på noen felt:

 • Scatec Solar ferdigstilte et solkraftanlegg på 40 MW i Mocuba i fjor, i samarbeid med det lokale kraftselskapet EDM og Norfund.
 • Kraftselskapet Globeleq, som er deleid av statlige Norfund, har vunnet anbudet om å byge et 420 MW gasskraftverk ved Temane i det sørlige Mosambik og norske bistand penger er med på utbygging av ledningsnettet derifra til Maputo
 • Yara er i vanskelige forhandlinger med myndighetene om å bygge en gjødselfabrikk til 2 milliarder dollar nord i landet. De skal bruke gassen fra Rovuma-bassenget.
 • TechnipFMC basert på Kongsberg er del av en gruppe som skal designe og produsere en offshore produksjonsfartøy for flytende naturgass(LNG) for det italienske oljeselskapet ENI.
 • Aker Solutions har også kontrakt med ENI om å produsere rørsystemer på havnbunnen i forbindelse med utbygging av gassfeltet i nord. Disse skal produseres i Moss.
 • Norsafe har fått et kontakt med ENI for å produsere redningsbåter

Torsdag ønsket kronprins Haakon velkommen til et forretningsseminar i Maputo, «Connecting Norwegian Companies to Opportunities in Mozambique», med 100 påmeldte fra Mosambik og rundt 30 fra Norge.

- Et sterkt engasjement fra privat sektor er nødvendig for å oppnå FNs bærekraftsmål. Norge er beredt til å dele våre erfaringer og kunnskap om godt styring av naturressurser, sa kronprinsen. Han mente at norske selskaper viser økt interesse for å investere i Mosambik.

Noen selskaper kommer mens andre flytter bort. Statoil/Equinor har for lengst stengt sitt kontor i Maputo. Norfund legger ned regionalkontoret i Maputo og trekker seg tilbake til Sør-Afrika, men forsetter likefullt med investeringer i landet, både innen jordbruk, skog, eiendom og finans.

Seminaret var et samarbeid mellom den norsk ambassaden, Norwegian African Business Association, Norwegian Energy Partners og Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

Bedre forvaltning av ressurser

Norsk bistand har bidratt til å styrke den statlige forvaltningen av gasssektoren. Norge og Mosambik undertegnet tirsdag en fornyet avtale om Olje for utvikling, der også styrking av miljøberedskapen er med.

- Vi ønsker å bygge videre på et langsiktig samarbeid innen energi, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Da Ulstein snakket med pressen etter signeringen innrømmet han at "Olje for utvikling"-navnet var "utdatert".

- Mosambiks funn av naturgass vil ikke automatisk føre til fordeler for Mosambik og til utvikling. Avtalen understreker at åpenhet og offentlig innsyn er nødvendig, og at man har et informert og sterk sivilsamfunn, sa Ulstein.

- Godt styresett er avgjørende, sier han.

Mer sårbar, håper på vekst

Mosambik har i perioden 2006 til 2019 økt i sårbarhet fra 75 til 88,7 ifølge en rangering gjort av Fund for Peace i Washington. Utviklingen på de fleste av FNs utviklingsmål stagnerer. Antall fattige økte med to millioner fra 2003 til 2015.

Optimismen er ikke stor i landet ifølge Afrobarometer. De som mener økonomien er «ganske dårlig» er den største gruppen med rundt 30 prosent. Nesten like mange mener det går «veldig godt» eller «veldig dårlig», rundt 18 prosent

Regjeringspartiet Frelimos strategiprogram har få henvisninger til fattigdom og ingen klar visjon på hvordan det skal løses.

Både Verdensbanken og Afrikabanken spår fornyet økonomisk vekst i Mosambik etter hvert som arbeidet med gassindustrien i nord kommer skikkelig i gang. For utviklingen i landet har stagnert de seneste årene. Befolkningsveksten er større enn den økonomiske veksten. Årsakene er:

 • Orkan og flom som rammet landet i fjor
 • Dårlig styresett
 • De hemmelige lånene på 2 milliarder dollar som selskaper med utspring i sikkerhetstjenesten og Frelimo-partiet tok opp, og som ble ulovlig garantert av staten
 • Nedgang i kullproduksjon

Forutsetninger for vekst

Verdensbanken derimot tror den negative trenden kan snus. Dette forutsetter, ifølge banken:

 • reformer som åpner for bærekraftig og mer rettferdig vekst
 • forbedring av forhold for næringslivet
 • mer faglært arbeidskraft
 • redusert korrupsjon
 • mer tilgang til strøm

Korrupsjon

En rapport fra Verdensbanken viser at en tredjedel av mosambikiske firmaer mener at korrupsjon «merkbart hemmer deres aktiviteter». Krav om bestikkelser er økende spesielt når selskaper forsøker å skaffe seg byggetillatelser eller strømtilkobling.

13 prosent av firmaene som forsøkte å sikre seg offentlige kontrakter ble avkrevd bestikkelser.

Får inn mer skatt

Et lyspunkt for staten er at skatteetaten fikk inn dramatisk mer skatt enn de hadde forventet - totalt 4,1 milliarder euro. 880 millioner euro av dette er skatt betalt inn av gass- og oljeselskapet Anadarko etter at de solgte aksjer til Total. Men sivilsamfunnsnettverket som holder oppsikt med statsbudsjettet FMO sier at de sliter med å finne ut hvordan disse ekstrapengene skal brukes.

Styrke åpenhet

Denise Namburete i FMO håper at norske selskaper kan ta med seg en åpenhetskultur når de kommer til Mosambik.

- De må være åpne om investeringer og hva de betaler i skatt. Samtidig må de gjøre grundig hjemmelekser og kartlegge sine lokale partnere godt, sier Namburete.

- Grensen mellom politikk og privat sektor er veldig tynn. Om norske selskaper knytter seg til den eksisterende politiske eliten, vil de bare bidra til å forsterke ulikhetene i landet. Ingen land kan utvikle seg om pengene bare forsvinner ut av landet til utenlandske bankkontoer, sier hun.

Powered by Labrador CMS