Stadig flere norske bedrifter engasjerer seg i Afrika, men noen trekker seg også ut etter en stund.
Stadig flere norske bedrifter engasjerer seg i Afrika, men noen trekker seg også ut etter en stund.

Frykter norske firmaer omdømmetap i Afrika?

Norfund-sjefen mener norske bedrifter kvier seg for å investere i Afrika av frykt for dårlig PR. Likevel har det aldri før vært så stor norsk investeringsvilje der som nå. Norske firmaer med lang Afrika-erfaring mener frykten for dårlig omdømme er overdrevet.

Publisert

– Flere norske investorer har gitt uttrykk til meg at det er bare nedsider ved å investere i Afrika, sier Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund.

Han viser til at Statkraft har trukket seg ut, og at Norfund har overtatt deres aksjer i SN Power. Norfund er også i gang med å kjøpe ut energiselskapet BKK, som heller ikke lenger vil være med på Afrika-engasjementer. Også TrønderEnergi har avsluttet sine Afrika-prosjekter.

– Omdømme-frykten er ikke det eneste hensynet. Selskapene vil si at dette er en ren kommersiell vurdering, og at de har endret strategi. For dem å si at det er av frykt for omdømme-tap vil i seg selv være en unødvendig belastning, sier Roland.

Bistandsaktuelt har spurt flere næringslivpersoner om norske firmaer frykter for omdømmetap i Afrika. Her er svarene:

Totalvurdering

– For oss er omdømmerisiko et spørsmål om vi har evne og mulighet til å håndtere de risikoene som dette landet eller investeringsmuligheten representerer. Det inngår i en totalvurdering, sier Erik Haaland, pressetalsperson i Statoil – den største norske investoren og skattebetaleren i Afrika.

– Afrika er et stort kontinent med stor variasjon. Her må vi vurdere hvert land og hver investeringsmulighet. I Afrika bruker vi samme metodikk for investeringsbeslutninger som i resten av verden. Vi vurderer om det er olje eller gass eller fornybare ressurser, det finansielle og juridiske rammeverk, og et overordnet risikobilde. Det inkluderer politisk risiko, korrupsjon, etikk, verdisett og omdømme. Omdømmerisikoen er ofte er resultat av de andre riskene, sier Haaland.

– Vi mener at ved vår tilstedeværelse kan vi bidra som et positivt element inn i mange afrikanske land. Det er aldri en lett jobb. Men ved å jobbe konstruktivt med myndigheter og våre partnere, der vi viser vei og setter krav til prosesser og etikk rundt anti-korrupsjon. Det samme gjelder åpenhet der vi rapporterer om skatteinnbetalinger og inntekter. Det gir sivilsamfunnet muligheter til å etterprøve det vi gjør.

Haaland sier at Statoil ikke opplever at det er blitt vanskeligere å investere i Afrika.

– Hvilke råd til vil dere gi til andre investorer om risiko og faren for omdømmetap?

– For oss handler det om ha et godt grep om de ulike risikoene som er en del av bildet når man vurderer investering. Om du forstår riskene godt og klarer å få på plass begrensende tiltak så har man kommet ganske langt. Om man gjør ting på rett måte, følger lover og regler, oppfører seg rett både i forhold til sivil samfunn og myndigheter, leverandører og selskaper man jobber med, så skal det ikke være noe å være flau over, sier Haaland.

Utfordringer på bakken

Stadig flere norske firmaer viser interesse for Afrika. Norwegian-African Business Association (NABA) har vokst til 130 medlemsbedrifter.

– For våre medlemmer er ikke dårlig PR eller omdømme-risikoen den største saken de trekker frem, sier Eivind Fjeldstad, administrerende direktør i NABA.

– Den største utfordringen er nok tilgang til kompetanse og riktig arbeidskraft. En av våre medlemsbedrifter skulle for eksempel bygge kraftverk i Tanzania. De måtte til Pakistan for å få spesialist-sveisere, de fantes ikke i Øst-Afrika. En annen utfordring er navigeringen blant nettverket av offentlige kontorer i afrikanske land, forteller Fjeldstad. Han mener frykten for omdømme kan være en sperre når for eksempel Norfund forsøker å få flere til å investere i Afrika.

– Vi hører nok mer om utfordringene bedriftene opplever på bakken, sier han. Samtidig mener han at det er en stor informasjonsjobb som må gjøres i Norge for å gi et fullstendig bilde av det å arbeide i Afrika.

Overdrevet frykt

Terje Osmundsen har erfaring både fra næringslivet og fra sivilsamfunnsorganisasjoner. I åtte år var han konserndirektør i Scatec Solar og er nå grunnlegger og administrerende direktør i Empower New Energy. Begge selskapene har et Afrika-engasjement. På frivillig basis er Osmundsen styreleder i hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

– Min erfaring fra Scatec Solar og fra vår nystartede bedrift er nok at denne omdømmefrykten er overdrevet, og minskes over tid etterhvert som man bygger erfaring, innsikt og nettverk. Hvis man for eksempel tenker på korrupsjon, er det viktig å kartlegge og koble seg opp mot anti-korrupsjonsarbeidet som drives av landenes egne myndigheter, sier Osmundsen.

Samtidig er han enig med Roland at Afrika trenger en mangedobling av utenlandske næringslivsinvesteringene for å ha den minste sjanse for å kunne nå FNs bærekraftsmål.

– Min erfaring er at vestlige, og ikke minst nord-europeiske selskaper, bringer med seg en måte å jobbe på som hever standarden i de afrikanske landene. På denne bakgrunn burde også vi som representerer de frivillige organisasjonene bekymre oss når vi hører at det er så mange av de etablerte selskapene i Vesten som vegrer seg for å satse i Afrika, og at frykten for omdømmetap er en viktig grunn til denne vegringen, sier Osmundsen


Han har også selv møtt flere bedriftsledere som uttrykkelig fremhever denne omdømmefrykten som utslagsgivende.

– Organisasjonene burde i langt større grad heie frem bedriftene som trosser omdømmefrykten og sender eksperter, teknologi og penger til de fattige landene, sier Osmundsen.

Håper på bedre vurderinger

– Hvis vi skal nå bærekraftsmålene, må privat sektor spille en sentral rolle. Vi skal derfor heie på og samarbeide med de selskapene som tør å satse og som skaper arbeidsplasser og reduserer fattigdom i utviklingsland, mener utviklingsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen mener at norsk næringsliv må kjenne og følge FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. For å tydeliggjøre regjeringens forventninger, lanserer norske myndigheter nå en nettportal som skal gi selskaper som søker statlig støtte god informasjon og veiledning om samfunnsansvar og gjeldende retningslinjer.

– Jeg håper det vil bidra til at bedriftene foretar bedre aktsomhetsvurderinger og dermed håndterer risiko bedre, sier Astrup.

Powered by Labrador CMS