Norfund fortsette å satse på investeringer i ren energi. Foto: Norfund
Norfund fortsette å satse på investeringer i ren energi. Foto: Norfund

Syke bananer og global økonomi svekker Norfund

Norfunds overskudd i 2016 var på 64 millioner kroner – 369 millioner lavere enn året før. Samtlige sektorer visere svakere resultater. Syke bananer, reduserte energipriser og lave renter har skylda.

Publisert

Norfund 2016

  • Overskudd 2016: 64 millioner kroner (426 millioner i 2015, 598 mill. i 2014, 318 mill. i 2013, 42 mill. i 2012, 26 mill. i 2011 og 182 mill. i 2010)
  • Inntekter 2016: 428 millioner kroner (340 millioner i 2015)
  • Samlet portefølje ved utgangen av 2016: 16,8 milliarder kroner
  • Nye investeringsavtaler i 2016: 2,8 milliarder kroner

– Et enkelt årsresultat i et investeringsfond sier lite om porteføljens utvikling over tid. 2016 var et år med høye, og vi mener gode, investeringer, sier avdelingsleder Ola Nafstad i Norfund. Likevel innrømmer han at den globale økonomiske utviklingen har vært utfordrende. Det statlige fondet som finansieres over bistandsbudsjettet har 20-årsjubileum i år.

– Dette gjelder ikke minst i land i det sørlige Afrika, som Sør-Afrika og Zambia. Mens det går bedre i Øst-Afrika, sier Nafstad.

Nedgang

Norfunds investeringer i mat- og jordbrukssektoren gikk med 110 millioner i tap i 2016. Ren energi-sektoren var 90 millioner svakere enn året før, går det fram av Norfunds årsberetning for 2016.

Da en smittsom banansykdom rammet den Norfund-støttede bananplantasjen Matanuska i det sentral Mosambik for fire år siden ble store områder ryddet. Norfund mente at plantasjen burde gå over til nye produkter, mens flertallseieren, Rift Valley,ville introdusere en resistent banantype. Uenigheten førte til at Norfund har trukket seg fra prosjektet. Det førte til et tap på 110 millioner kroner.

– Lave renter på global basis og lavere energipriser er vel så viktig som enkelte nedskrivinger, mener Nafstad.

Gevinst

Han påpeker at Norfunds portefølje modnes gradvis, noe som fører til at flere selskaper, etter at Norfund har bidratt med kapital og lønnsomhet, kommer til en «exit»-fase der det er aktuelt å selge seg ut. Kapitalen blir så re-investert i nye selskaper. I løpet av 2016 solgte de seg ut av et selskap i Kambodsja med et realisert gevinst på 160 millioner kroner.

I årsberetningen skriver Norfund at de «opererer i land som er vanskelige av mange årsaker, noe som stiller særegne krav til kompetanse og fondets evne til å håndtere ulike former for risiko».

Også Norfund konsern (som eier 87 prosent av datterselskapet Norfininvest AS) hadde et underskudd på 6 millioner kroner – en nedgang på nesten en halvmilliard kroner i forhold til 2015. Norfund konsern har vært kanal for investeringer i Equity Bank i Kenya. Det dårlige resultatet knyttes til at verdiene på aksjene på børsen i Nairobi ble svekket etter en uttalelse fra president Kenyatta. Men bankens drift ble ikke rammet.

«Utviklingseffekt»

Norfund mener de kan dokumentere utviklingseffekten av sin virksomhet. De opererer med totaltall for virksomhetene der de har investert og ikke med den «norske andelen»:

  • 276 000 mennesker sysselsatt direkte eller indirekte
  • kjøp av varer og tjenester tilsvarende 19 milliarder kroner – en økning på 29 prosent på to år
  • produserte 91 000 tonn mat
  • betalte 10,9 milliarder kroner i skatter og avgifter til myndighetene i landene de opererer i – en økning på 33 prosent.

Det som bekymrer Norfund spesielt framover er en global utvikling der vestlige banker og investorer, inkludert norske investorer, trekker seg ut av fattige land. «Våre regioner rammes hardt. Mange investorer oppfatter risikoen ved investeringer i utviklingsland som for høy,» skriver Norfund i årsberetningen. De mener den reelle årsaken er frykten for å få dårlig omdømme i Vesten ved for eksempel korrupsjonsanklager.

Norfund etablerer i år et nytt regionskontor i Ghana for å styre investeringer i Vest-Afrika. Men Norfunds ledelse tror at fondet i løpet av de ti neste årene de kunne være virksom i hele Afrika sør for Sahara. De har allerede kontorer i Nairobi og Maputo.

Powered by Labrador CMS