12. juni ble den første kapitalinnhentingen i det nye NMI-fondet signert av Kjell Roland (foran fra venstre), administrerende direktør i Norfund, Torben Huss, direktør i IFU, Johan H. Andresen, styreleder i Ferd, Sverre Thornes, konsernsjef i KLP og Truls Tollefsen, finansdirektør i DNB Liv. Bak: CFO i NMI Ole Sandsbraaten, styreleder Bjarne K. Lie og adm. dir. Arthur Sletteberg.  Foto: NMI
12. juni ble den første kapitalinnhentingen i det nye NMI-fondet signert av Kjell Roland (foran fra venstre), administrerende direktør i Norfund, Torben Huss, direktør i IFU, Johan H. Andresen, styreleder i Ferd, Sverre Thornes, konsernsjef i KLP og Truls Tollefsen, finansdirektør i DNB Liv. Bak: CFO i NMI Ole Sandsbraaten, styreleder Bjarne K. Lie og adm. dir. Arthur Sletteberg. Foto: NMI

Sikter mot ny milliard for mikrofinans

Tiårsjubileet for etableringen av Nordic Microfinance Initiative (NMI) i Oslo ble markert med et nytt rekordstort mikrofinansfond på 850 millioner kroner – det fjerde NMI-fondet i rekken – som investerer i mikrofinansinstitusjoner i land i Afrika og Asia.

Publisert

– Vi søker enda flere investorer, og venter at fondet vil passere en milliard kroner over sommeren, sier administrerende direktør i NMI, Arthur Sletteberg.

Målet er at investeringer i mikrofinansinstitusjoner skal gi mennesker i Afrika og Asia tilgang til lån, bankkontoer og grunnleggende finansielle tjenester.

– Mikrofinans bidrar til å inkludere fattige mennesker i økonomien og skaper ringvirkninger i lokalsamfunn gjennom økonomisk vekst, økonomisk uavhengighet og sysselsetning, sier Sletteberg.

Lansert på Bygdøy

Initiativet ble etablert for ti år siden gjennom et samarbeid mellom det offentlig eide Norfund og private DNB, Ferd, KLP, Storebrand ogTD Veen. Siden har den danske staten sluttet seg til gjennom Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). I løpet av disse årene har NMI hentet inn kapital til tre fond.

Målet er å nå kvinner uten vanlige banktilbud på lokalt nivå i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Sørøst-Asia. NMI fordeler ikke mikrofinans til enkeltindivider, men investerer i 10 mikrofinansinstitusjoner og 9 fond i utviklingsland.

Syv millioner kunder

Ifølge NMI har disse institusjonene så langt nådd rundt syv millioner kunder, hvorav 95 prosent er kvinner. Samtidig viser de til gjennomsnittlig økonomisk avkastning på 10 prosent. De tre første fondene forvalter nå verdier for til sammen 1,65 milliarder kroner.

– Globalt har 1,7 milliarder mennesker fortsatt ikke tilgang til finansielle tjenester, sier Sletteberg. Han påpeker at dersom disse får bankkonto og tilbys lånetjenester så vil de også for eksempel kunne skaffe seg forsikringer og utvide bedrifter eller investere i utdanning og helse.

Johan H. Andresen, styreleder i det familieeide investeringsselskapet Ferd, var en av de som tok initiativ til NMI i 2008.

– Det var ingen garantier for at vi ville lykkes da vi etablerte NMI i 2008. Man må både levere betydelige sosiale resultater og en finansiell avkastning som holder for at dette skal være levedyktig. Det er risikofylt og krever kompetanse og utholdenhet for å lykkes, sier Johan H. Andresen.

Andresen sier til E24 at Ferd har en klar ambisjon om å reinvestere pengene etter hvert som de eldste fondene ferdigstilles og avsluttes.

– Vi ser på nye kanaler, som blant annet åpnes opp gjennom ny teknologi. Det kan være innen sparing, forsikring, fornybar energi eller lignende, sier Andresen til E24.

Ny signering

12. juni ble den første kapitalinnhentingen i det nye fondet signert.

– At investorene viser NMI fortsatt tillit er en konsekvens både av at selskapet har levert sterke finansielle og sosiale resultater over ti år og at investorene tror på NMIs langsiktige strategi. Med fokus på profesjonalisering og digitalisering er NMI unikt posisjonert til å bli en foretrukket partner for ambisiøse mikrofinansinstitusjoner også i tiden fremover, sier Bjarne K. Lie, styreleder i NMI.

Powered by Labrador CMS