Mauritius er fortsatt hovedkanalen for Norfunds fondsinvesteringer til andre land i Afrika. Foto: Jan Speed
Mauritius er fortsatt hovedkanalen for Norfunds fondsinvesteringer til andre land i Afrika. Foto: Jan Speed

Norfund: Rekordstore investeringer i 2020 via skatteparadiser

I fjor gjorde det statlige utviklingsfondet Norfund rekordstore investeringer i utviklingsland. 69 prosent av denne bistanden gikk via tredjeland, hovedsakelig skatteparadisene Mauritius, Singapore og Caymanøyene. «Oppsiktsvekkende», sier Tax Justice Network Norge.

Publisert

Mange av Norfunds investeringer skjer via lavskatt-områder som ofte kalles skatteparadis, som Mauritius eller Caymanøyene. Norfund bruker et bredere begrep: tredjeland. Da inkluderer de også investeringer gjennom land som Canada, som ofte ikke regnes som et skatteparadis.

- Bruk av tredjeland er en viktig og vanskelig problemstilling for oss. Med Norfunds nye strategi ble det mer investeringer i fond, og da er det ofte vanskelig å unngå bruk av tredje land, sier Ola Nafstad, sjeføkonom i Norfund.

Ola Nafstad, sjeføkonom i Norfund.
Ola Nafstad, sjeføkonom i Norfund.

Han påpeker at Norfund skal alltid være en minoritetsinvestor og at kanalene ofte styres av de andre investorene. Ifølge tall Bistandsaktuelt har fått fra Norfund ble tredjeland i hovedsak brukt ved fondsinvesteringer (38 prosent i 2020), egenkapital og tilknyttede aksjonærlån (48 prosent).

Norfunds argument for å bruke skatteparadis som Mauritius og Singapore er at de har lovverk og andre rammebetingelser som gir investorer trygghet for investeringene sine, og at det hadde vært vanskelig å gjøre fondsinvesteringer i land som Laos, Kambodsja og Myanmar uten å gå gjennom tredjeland. Mauritius er det viktigste tredjelandet som brukes ved investeringer i Afrika.

4,8 milliarder i fjor

Korona-pandemien, omfattende bruk av hjemmekontor, nedstengning i mange land, samt håndtering av den store svindelsaken, dempet ikke investeringsfarten i Norfund i fjor. 4,8 milliarder kroner i investeringer i 2020 utgjorde en betydelig vekst fra 2019, da Norfund landet på 4,0 milliarder kroner.

Norfund inngikk eller utvidet 45 avtaler i 2020, av disse var 27 gjennom tredjeland.

Totalt har Norfund en portefølje på 28,4 milliarder kroner. Av dette er 43 prosent kanalisert gjennom tredjeland.

Omstridt bruk av skatteparadiser

Allerede i 2009 gikk det offentlig nedsatte Kapitalfluktutvalget inn for at Norfund skulle slutte å investere i skatteparadis i løpet av tre år. En midlertidig regel førte til at Mauritius ikke ble brukt i halvannet år. Ifølge Nafstad førte det til at investeringene til Afrika falt dramatisk. Etter hvert ble bruk av den afrikanske øystaten Mauritius i Indiahavet gjenopptatt.

I 2019, ti år etter utvalgsrapporten, utarbeidet Norfund nye retningslinjer, «Norfund‘s Responsible Tax Policy», der det heter at investeringsfondet «bestreber seg på å begrense bruken av Offshore finanssentre (OFCer)». OFC er et annet navn på skatteparadis.

- Dette har nok skapt en forventning om en nedgang som ikke er realisert, innrømmer Nafstad.

- Må snu utviklingen

Peter Henriksen Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge. Foto: TJN
Peter Henriksen Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge. Foto: TJN

Peter Henriksen Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge, har inntrykk av at Norfund jobber mer seriøst nå enn for noen år siden med å håndtere risikoene som oppstår ved å investere gjennom skatteparadis.

- Et av målene i deres relativt ferske styringsdokument for ansvarlig skatt går på å begrense bruken av skatteparadis. Da er det oppsiktsvekkende at bruken av jurisdiksjoner som Cayman Islands, Mauritius og Singapore øker såpass kraftig etter at målet om å begrense dette har kommet på plass. Dette kan hverken vi eller Norfund være fornøyd med, og er en utvikling det er viktig å få snudd, sier Peter Henriksen Ringstad.

«OFCer brukes bare der det er nødvendig», går det fram av retningslinjene. Retningslinjene gjelder for alle typer land, og de slår fast at Norfund forventer at regler om å betale skatt skal følges til punkt og prikke. Smarte løsninger, kjent som aggressiv skatteplanlegging, skal ikke brukes av selskapene der Norfund er medeier. Det gjelder også i skatteparadisene.

I kjølvannet av diskusjoner i bransjeorganisasjonen EDFI og debattene etter Panama Papers er det arbeidet for å øke åpenheten i nye avtaler.

- I arbeidet med nye forretningsavtaler er vi blitt mer offensive og fått inn i disse at vi skal ha rett til å gå ut med informasjon om hvem som er de egentlige eiere (ultimate beneficial owners) og hvor mye skatt som betales i hvert land. Dette er et krevende arbeid og det tar tid å få det implementert, sier Nafstad.

Analyse og revurdering

De nærmeste dagene setter Norfund ut et oppdrag om en uavhengig analyse av fondets investeringer gjennom tredjeland de siste to årene. I etterkant skal retningslinjene revurderes.

- Dette vil skje i dialog med både eier, Utenriksdepartementet, og sivilt samfunn, sier Nafstad.

Analysen, som skal være ferdig til sommeren, skal ta for seg:

  • Årsakene og vurderingene som ble lagt til grunn for at tredjeland er valgt.
  • Aktuelle alternativer og om de ble vurdert.
  • I hvilken grad lokal skatteinngang er blitt påvirket ved Norfunds bruk av tredjeland.
  • Negative og positive konsekvenser ved eventuelle nye begrensninger i bruk av tredjeland - blant annet mulighetene til å realisere fondets utviklingspolitiske mål.
Powered by Labrador CMS