Norfund mener verden trenger flere investeringer i utviklingsland for å reparere skadene etter pandemien. Foto: Norfund
Norfund mener verden trenger flere investeringer i utviklingsland for å reparere skadene etter pandemien. Foto: Norfund

Norfund-selskaper gir jobb til 377 000

Publisert

Dette går fram av Virksomhetsrapporten for 2020 til Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklinsland.

Norfund hadde totalt 28,4 milliarder kroner investert ved utgangen av 2020.

  • Fondet hadde da investert 4,8 milliarder kroner i 2020, hvorav 49 prosent var i Afrika.
  • 377 000 personer er ansatt i selskapene der Norfund har investert direkte eller gjennom fonds.
  • Kvinner utgjør 34 prosent av de ansatte, mens 26 prosent var under 25 år.

I løpet av fjoråret ble det skapt 5700 nye jobber i selskapene i Norfunds portefølje (som har minst to år med rapportering). I all hovedsak er det norske fondet en minoritetseier i disse selskapene, dermed tar ikke fondet æren for å ha skapt alle disse jobbene.

Denne jobbskapingen utgjør en liten brøk av det enorme behovet for nye jobber i verden. Utviklingslandene sliter voldsomt på grunn av pandemien, og nær 100 millioner fulltidsjobber har gått tapt. Nå trapper Norfund opp investeringene.Tallet på tapte jobber som følge av pandemien, vil nå 75 millioner i 2021, viser en ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO, skriver NTB

Fordeling av jobber i ulike regionen
Fordeling av jobber i ulike regionen

Indirekte effekt

For første gang Norfund bruker en ny modell for å estimere ringvirkningene av investeringene. Norfunds investeringer i selskaper, energiproduksjon og finansielle tjenester har store ringvirkninger.

Bedriftene i Norfunds portefølje som de har data fra til bruk i modellen og som utgjør 87 prosent av Norfunds komitterte kapital eller 54 prosent av selskapene, rapporterer om at de har 246 000 ansatte.

Disse selskapene gjorde lokale innkjøp i 2020 til en verdi av 13 milliarder kroner. Ifølge modellen bidrar det til å støtte 450 000 jobber, indirekte. Selskapene skal i tillegg ha utbetalt 15 milliarder kroner i lønn til sine ansatte. Det bidrar til lokalt forbruk og ga dermed indirekte støtte til 365 000 jobber i 2020. Norfunds bidrag til strømforsyning er også indirekte støtte til sysselsetting, ifølge modellen utgjør det 540.000 jobber. Den samme øvelsen gjør gjøres finansinvesteringer, ved at selskaper får muligheter til å ta opp lån. Disse selskapene sysselsetter 1,7 millioner mennesker.

- Disse tallene er ikke Norfunds andel, men det er de totale tallene, poengterer Norfunds Ylva Lindberg. Hun understreker at estimatene er grove, og ikke "et svar med to streker under."

Advarer mot tallkonkurranse

Øyvind Eggen, som har hatt mange ulike roller innen norsk bistand, mener det finnes ingen måte å slå fast de endelige resultatene av norske bistandstiltak. Likevel hilser han Norfunds nye tall velkommen.

- Norfund er ryddig i det de forteller hvordan de kommer fram til tallene. Men det er hundrevis av spørsmål som ligger bak tallene Norfund har kommet fram til, sa han i en diskusjon da tallene ble lagt fram torsdag.

Han advarte Norfund mot å gå inn i en konkurranse med andre norske bistandsaktører om de største tallene.

- Tallene er ikke spesielt interessante, men de kan brukes til å gjøre valg, sa Eggen.

Lindbeg påpekte at den nye modellen er utviklet sammen med finansielle utviklingsfond i andre land.

- Dette er det første året. Vi vil lære hvordan vi kan bruke dette bedre. De skal brukes for å forstå bedre de store ringvirkningene av våre investeringen innen energi og finans, sa hun.

God avkastning fra ren energi

Investeringer i fornybar energi i utviklingsland lønner seg. Norfund har hatt høyere avkastning på slike investeringer enn Oljefondet har hatt på sine samlede investeringer, ifølge Dagsavisen

Avisen skriver videre avkastningen på Norfunds samlede investeringer siden oppstarten, som også omfatter blant annet finansinstitusjoner og fond, ligger likevel et stykke under Oljefondet. Det årlige gjennomsnittet så langt har vært på 5,2 prosent mot Oljefondets 6,3.

Pandemi-problemer

Pandemien skapte problemer for Norfund i 2020. Driftsinntektene falt med over 400 millioner kroner i 2020 sammenlignet med året før. Fondet hadde en tap etter skatt på 128 millioner kroner, på grunn av nedskrivninger som skyldes pandemiens innvirkning på investeringsporteføljen.

Pandemien førte til at utenlandsinvesteringer i utviklingsland falt med 12 prosent, men Norfund lyktes i å gå mot strømmen og økte nye investeringer med 20 prosent til rekordhøye 4,8 milliarder kroner.

Fattigdommen i verden økte dramatisk i 2020.

- I 2021 ser fattigdommen til å øke ytterligere. Utviklingsland trenger arbeidsplasser for å reparere skadeskutte økonomier. Vi er klare for å trappe opp innsatsen videre for å bidra til at utviklingsland kan komme seg gjennom pandemien og får satt fart i økonomien igjen, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

Powered by Labrador CMS