TV2 har undersøkt hva gateververe som blir spurt om kostnader forbundet med vervingen svarer. Skjermdump: TV2 Hjelper deg
TV2 har undersøkt hva gateververe som blir spurt om kostnader forbundet med vervingen svarer. Skjermdump: TV2 Hjelper deg

TV2: Fadderververe villeder deg på gata

TV2 Hjelper deg har spurt gateververe for to store norske organisasjoner om kostnadene forbundet med fadderverving. Ververne klarer ikke svare. De to organisasjonene innrømmer at de ikke har informert sine ververe.

Publisert

– Det er bare å beklage at vi ikke har lært de opp godt nok til å også svare på kostnaden per giver, men det er også første gang de får spørsmålet når dere fra TV2 stiller det. Men det må vi selvsagt rette opp i, sier Øistein Mjærum til TV2.

Kommunikasjons- og markedsdirektøren i Røde Kors er enig i at alle skal få vite kostnaden ved fadderverving, men sier at ververne deres ikke gir villedende svar.

– Jeg vil ikke si at de svarer villedende. De svarer så godt de kan og som de er opplært til: Hvor mye som går til administrasjon av givernes penger.

– Ikke greit

Redd Barna presiserer at de er åpne om alle kostnader og at de opptrer i tråd med god innsamlingsskikk. Kommunikasjonssjef Line Hegna sier at deres ververe ikke har fått opplæring i å svare på spørsmål om hvor mye det koster å verve en person på gata, og tar selvkritikk på at det ble gitt ut feil informasjon.

– Det er ikke greit å si at det koster null kroner. De skal selvfølgelig svare korrekt, og når de ikke har svar på spørsmålet så skal de være tydelig på det, sier Hegna til TV2.

Bistandsaktuelt beskrev i desember i fjor hvordan mye av det du betaler etter å ha blitt vervet på gata går til kommersielle selskaper.

For de aller fleste givere er dette en kostnad de er uvitende om. Men Redd Barna, SOS-barnebyer, Plan, Kirkens Nødhjelp, Care, Strømmestiftelsen og Flyktninghjelpen ønsket ikke å dele hva det koster å bruke verveselskaper for å skaffe seg støttespillere.

De hemmeligholdt kostnadene ved fadderverving på gata. I nesten tre måneder.

Som Bistandsaktuelt likevel kunne melde, koster gatevervingen opp mot 2500 kroner (eksklusiv moms) når organisasjonene bruker et eksternt kommersielt selskap, og opp mot 1400 kroner for de som gjør jobben selv.

Tross at alle organisasjonene oppgav «konkurransehensyn» som årsak for hemmeligholdet, viste det seg – når organisasjonene til slutt valgte å dele kostnaden, etter gjentatte henvendelser fra Bistandsaktuelt – at alle hadde relativt like avtaler med de kommersielle selskapene.

TV2 sjekket gateververne

TV2 Hjelper deg sjekket om potensielle givere nå får vite hva de må betale for å la seg verve - måneder etter at Bistandsaktuelt avslørte de høye kostnadene. "Vi mener at også norske forbrukere bør få vite sannheten. Ansvaret hviler på organisasjonenes skuldre", skrev vi på lederplass den gang.

TV2s reportasje – sendt torsdag 4. mai – tyder på at noen av organisasjonene fortsatt unnlater å gi folk et sannferdig bilde av kostnadene forbundet med fadderverving, det vil si: hva du indirekte må betale for å bli vervet.

«Bistandsaktuelt skrev i desember 2016 og januar 2017 en artikkelserie om kostnadene for gateverving. I artiklene kommer det fram at vervingen koster opptil 2500 kroner, men får du vite dette når du spør ververe på gata?», spurte TV2 i innannonseringen av torsdagskveldens sending.

Med skjult kamera og mikrofon hadde tv-kanalens journalister oppsøkt gateververe for Røde Kors og Redd Barna i Oslo – under dekke av å være vanlige folk på gaten.

– Veldig, veldig billig

Tv-reporterne gjennomførte fire møter med Røde Kors' gateververe, som er rekruttert og ledet av organisasjonen selv. Ingen av ververne TV2 møter forteller eller ønsker å fortelle hvor mye det koster. De gir også villedende svar som «Det er veldig, veldig, veldig billig» og «Et nøyaktig tall er vanskelig å oppgi». Røde Kors' gateververe

Møtene fremstår ganske likt som Bistandsaktuelts møter med fadderververe for flere norske organisasjoner. Da vi i fjor høst ble stoppet av ververe fra SOS-barnebyer, var det kun administrasjonsprosenten som ble oppgitt, og gateververen tilbakeholdt fakta på flere av våre spørsmål. SOS-barnebyer beklaget senere ververens oppførsel.

I tre ulike samtaler med Redd Barnas ververe får heller ikke TV2 noen svar om kostnadene. I en av disse samtalene svarer ververen, rekruttert av selskapet Switch Communication, direkte feil:

Redd Barna-verver: – (...) jeg vil si null kroner.
TV 2 hjelper deg: – Null kroner?
Redd Barna: – Ja, for ingenting går til verving. Alle pengene som du bidrar med går til selve prosjektet (...).
TV 2 hjelper deg: – Så alle mine penger går til Redd Barna?
Redd Barna: – Alle pengene dine går til Redd Barna.

– Problematisk

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth misliker at potensielle givere som spør om kostnaden ikke får et korrekt svar. Som hennes kollega, fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet, mener hun det er problematisk om den som blir vervet ikke får relevant informasjon om hva pengene går til.

– Dersom noe av summen en enkeltperson gir ikke når formålet, og man ikke opplyser hvor mye som går til annet enn formålet, kan forbrukeren føle seg lurt. Det er problematisk, sa Skjelbostad til Bistandsaktuelt i desember i fjor.

Hun mente det handler om etikk: At folk burde kunne forvente at organisasjonene opplyser om kostnader forbundet med verving.

– Vi kan ikke forvente at alt går til formålet, det koster å drive innsamling også. Men av respekt for giverne bør det være åpenhet rundt dette, sa Skjelbostad den gang, og representanter fra alle partier på Stortinget har uttalt at det er uheldig at norske organisasjoner tilbakeholder informasjon om kostnaden for norske forbrukere.

Forbrukerombud Haugseth gjentar nå budskapet overfor TV2:

– Det er problematisk at en som vurderer å bli giver ikke får vite hva det koster å verve. Det er en viktig opplysning som folk bør få, og som kan påvirke beslutningen om de skal bli giver eller ikke, sier Haugseth til tv-kanalen.

– Kan være lovstridig

I markedsføringsloven heter det at en handel er villedende dersom den «utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte».

– Dersom organisasjoner ikke opplyser om kostnader til et kommersielt selskap, kan det være villedende, sa Monica Viken til Bistandsaktuelt i desember.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved handelshøyskolen BI og uttalte at praksisen rett og slett kan være lovstridig.

– Markedsføringsloven er utarbeidet slik at forbrukere skal kunne basere sine valg på all relevant informasjon. Om organisasjoner ikke opplyser om kostnader til et kommersielt selskap per verving kan dette oppfattes som uklart og utydelig og være villedende for forbrukerne. Dersom slik informasjon har betydning for avgjørelsen om hvorvidt man blir med som støttespiller for en organisasjon, kan utelatelse av informasjonen føre til at praksisen blir lovstridig, sa Viken.

Innsamlingskontrollen mener spørsmålet om hvor mye gateverving koster er et relevant spørsmål som ververe fra alle bistandsorganisasjoner må kunne svare på.

– Når du først spør er det klart at du skal forvente et korrekt svar, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen til TV2.

Powered by Labrador CMS