Bård Vegar Solhjell har omfattende leder- og debatterfaring. Her deltar han i en debatt under Arendalsuka. I fritida er han en aktiv sjakkspiller. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Bård Vegar Solhjell har omfattende leder- og debatterfaring. Her deltar han i en debatt under Arendalsuka. I fritida er han en aktiv sjakkspiller. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bård Vegar Solhjell blir ny Norad-direktør

WWF-sjef Bård Vegar Solhjell, med bakgrunn som SV-politiker, ble fredag utnevnt som ny direktør for Norad de neste fire årene. Han skal lede et utviklingsdirektorat under omstilling og med et økende antall oppgaver.

Publisert

Bistandsveteran og eks-ambassadør Terje Vigtel applauderer valget av Bård Vegar Solhjell som ny Norad-sjef, men gir samtidig en utfordring til den nye direktøren.

- Nå er tida overmoden for å legge mye større vekt på sør-baserte utviklingsinitiativer. Bistandsbransjen må en gang for alle slutte å tro at den vet hva fattige land og folk har størst behov for, sier Vigtel.

Han håper samtidig at Solhjell vil søke faglige råd hos sin forgjenger Jon Lomøy, som han mener har vært en kunnskapsrik og god leder av etaten.

- Jeg synes dette er et spennende valg, særlig hvis Solhjell også klarer å unngå at revisorregimer og overdreven resultatmåling blir for styrende for norsk utviklingspolitikk, sier Vigtel - som har bakgrunn både som ambassadør i Zambia og fra ulike sjefsstillinger i Norad.

Tidligere Norad-direktører:

1968 - 1975: Rudolf K. Andresen
1975 - 1982: Arne Arnesen
1982 - 1984: Borger A. Lenth
1984 - 1988: Nils Vogt
1988 - 1996: Per Ø. Grimstad
1996 - 2005: Tove Strand
2005 - 2010: Poul Engberg-Pedersen
2010 - 2015: Villa Kulild
2015 - 2019: Jon Lomøy

Ti personer søkte stillingen som Norad-direktør. Navnene på tre av de ti søkerne ble unntatt offentlighet - to menn og én kvinne.

Jon Lomøy (66), som har ledet Norad gjennom en turbulent og usikker reformperiode på nesten to år, søkte om nok en direktørperiode - men nådde ikke opp i konkurransen med Solhjell. Til sammen har Lomøy hatt fire år som leder av Norad.

Fredag ble den tidligere SV-politikeren utnevnt av Kongen i statsråd. Solhjell (47) har en omfattende CV. I tillegg til å lede WWF de siste par årene, har Solhjell ledet to departementer, som miljøvernminister og kunnskapsminister, han har vært nestleder i SV, stortingsrepresentant, utviklingspolitisk talsmann og statssekretær på Statsministerens kontor.

Gjennom sine sentrale stillinger kan han også skilte med omfattende erfaring fra vanskelige internasjonale forhandlinger, og han er vant til å takle mediekjør.

Vil utvikle bistanden

- Jeg gleder meg enormt til å utvikle norsk bistand sammen med nye, dyktige kolleger i Norad, sier Solhjell i en pressemelding. Han mener utviklingssamarbeid er et sentralt norsk verktøy for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som er en sentral ramme for regjeringens utviklingspolitikk.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein mener Solhjell kan vise til resultater som en nytenkende og inspirerende leder.

- Han ser muligheter og nye løsninger. Samtidig er han en analytisk person med stor faglig tyngde. Han har ledet komplekse prosesser både nasjonalt og internasjonalt, og har en solid evne til å skape oppslutning om resultatene. Jeg tror han kan bidra på en god måte i den viktige reformen vi nå gjør av bistandsforvaltningen, sier Ulstein.

Utviklingsministeren og hans parti KrF har tidligere frontet viktigheten av Norad som en sterk fagetat, som blant annet skal forvalte tilskuddsmidler og gi utviklingsfaglige råd til departementet og ambassadene.

- At fakta skal ha makta blir viktigere og viktigere i vår tid, sier Solhjell. Politikk og forvaltning må bygge på kunnskap. Norad er et av våre aller viktigste kunnskapsmiljøer for internasjonale spørsmål.

Gjennomføre bistandsreformen

Norads nye direktør vil måtte sørge for at den nye reform-modellen fungerer.

Hovedelementene i Norad-reformen, som ble offentliggjort i midten av september, førte til at Norads forvaltningsansvar økte fra rundt 13 til omlag 20 milliarder kroner. Regjeringens reformbeslutning innebærer at alle poster under utviklingsministeren, med unntak av midler til investeringsfondet Norfund, Norec (det tidligere Fredskorpset) og ambassadene, skal delegeres til Norad.

Overføringen inkluderer blant annet hele porteføljen til utviklingsbanker som Verdensbanken, Afrika-banken, Asia-banken og Den interamerikanske utviklingsbanken. De bevilgningene som utenriksministeren har ansvar for på 02- og 03-området skal derimot bli liggende i Utenriksdepartementet.

Sluttdatoen for å få klarhet i organisasjonskart og hvilke medarbeidere som skal flyttes mellom Utenriksdepartementet og Norad er blitt utsatt til februar. Begge etater har fått nye organisasjonskart. Det er tidligere blitt meddelt at 30 stillinger skal flyttes fra UD til Norad, mens 20 skal gå motsatt vei.

I Norad var det ved årsskiftet 259 ansatte, hvorav 63 prosent er kvinner og 37 prosent er menn. I Utenriksdepartementet var det på samme tid 1443 ansatte, hvorav 828 i Oslo og 615 på ambassader og andre utestillinger.

Den nyutnevnte Norad-direktøren gratuleres av utviklingsministeren. Foto: Nina Bull Jørgensen
Den nyutnevnte Norad-direktøren gratuleres av utviklingsministeren. Foto: Nina Bull Jørgensen

Den nye bærekraftsgeneralen

Ulstein innrømmer at det vil bli krevende for den nye Norad-direktøren å komme inn i en organisasjon som er midt i en overgangsfase.

- Hva blir den største utfordringen for den nye Norad-direktøren?

- Norad har det siste året klart å levere selv med et stort reformpress hengende over seg. Den nye lederen vil måtte trekke de lange utviklingslinjene og samtidig levere på de 17 milliarder kronene som Norad forvalter. De skal brukes best mulig for de som trenger det mest. Dette skal og vil lederen i Norad bli målt på, sier Ulstein til Bistandsaktuelt.

Samtidig mener statsråden at det er viktig å opprettholde den høye graden av folkelig tillit til måten norsk bistand brukes.

- Det avgjørende med en kunnskapsbasert tilnærming, sier han.

Ulstein avviser at det var problematisk å utnevne en tidligere SV-politiker.

- Vi har utelukkende tatt utgangspunkt i hans lederegenskaper og erfaringer.

- Du har omtalt Solhjell som den nye «bærekraftgeneralen»?

- For å nå FNs bærekraftmålene og 2030 er det avgjørende å få alle kreftene til å trekke i den riktige retningen. Jeg tror ikke det er noen som kan lede dette på en bedre måte enn den nye Norad-direktøren, sier Ulstein.

Positive reaksjoner

Kirkens Nødhjelp var rask med å sende ut en pressemelding der organisasjonens leder uttrykker glede og har positive forventninger til samarbeidet med Solhjell.

- Med valget av Bård Vegar Solhjell som ny Norad-sjef får bistandsforvaltningen en leder med samfunnsmessig erfaring og tyngde. Den første store oppgaven blir å sørge for at den nye oppgavefordelingen mellom Norad og Utenriksdepartementet fungerer best mulig, sier KNs generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Den avtroppende Norad-sjefen, Jon Lomøy, skal over i en spesialrådstilling i Utenriksdepartementet, blant annet med særlig ansvar for bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser og multilateralt samarbeid.

Avtroppende Norad-direktør Jon Lomøy blir spesialrådgiver i Utenriksdepartementet.

Powered by Labrador CMS