Karin Andersen mener det å knytte bistand til returavtaler er kortsiktig og uklokt og sannsynligvis vil det virke mot sin hensikt.
Karin Andersen mener det å knytte bistand til returavtaler er kortsiktig og uklokt og sannsynligvis vil det virke mot sin hensikt.

– Dårlig bistand og dårlig returpolitikk

Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti vil motsette seg at bistand blir brukt som pressmiddel for å sikre flere returavtaler for mennesker som har fått avslag på opphold i Norge.

Publisert

I Jeløya-plattformen, som søndag ble presentert av partilederne i den kommende "blågrønne" regjeringen, er det særlig ett kontroversielt punkt om utviklingspolitikk: Regjeringen skal "bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler", heter det.

Et flertall i Stortingets utenrikskomité har tidligere gått inn for at fattigdomsbekjempelse skal være det sentrale målet med bistand, og flere partier har advart mot å bruke bistand i å fremme norske egeninteresser.

– Vi er skeptiske til om tiltaket egentlig vil ha effekt. For det første er det til dels dårlig samsvar mellom hvilke land som mottar norsk bistand og hvilke land det relevant å inngå returavtaler med. For det andre yter Norge per i dag svært lite stat-til-stat-bistand, altså bistand egnet til å bruke som «pressmiddel» overfor et mottakerland, sier Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som også er leder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

– Å gi bistand i bytte mot returavtaler er dårlig bistandspolitikk og dårlig returpolitikk, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, til Bistandsaktuelt.

KrF kritisk

Også KrF-leder Knut Arild Hareide mener det å la innvandringspolitiske hensyn legge føringer på bistanden er en dårlig idé.

– Et slikt grep der man kobler bistand og returer, vil verken bidra til en mer effektiv eller en mer samstemt bistandspolitikk. Bistandens øverste mål må være bekjempelse av fattigdom og støtte til demokratibygging og menneskerettigheter. Bistand bør ikke være styrt av norske egeninteresser, sier Hareide til Bistandsaktuelt.

Frp-politikere har tidligere tatt til orde for å bruke bistanden som et pressmiddel når land ikke har villet samarbeide om å ta tilbake borgere som har fått avslag på sine asylsøkere. Å få til flere og bedre returavtaler var også et mål da Norges innvandringsminister Sylvi Listhaug var på reise til Sudan, Etiopia og Kenya sist uke.

Mot sin hensikt

– Bistand skal bidra til utvikling i landet vi gir penger til, ikke til å oppfylle Norges innvandringsregulerende målsettinger. Og bistand kan være nødvendig for å sikre det minimum av menneskerettigheter som må være tilstede for tvangsretur, sier Andersen.

Hun mener det å knytte bistand til returavtaler er kortsiktig og uklokt, at det sannsynligvis vil virke mot sin hensikt.

– Et av målene med bistand er nettopp å fjerne de underliggende årsakene til at folk må migrere. Dersom Norge kutter bistand til de landene mange migrerer fra, kutter man til de landene som trenger endring slik at folk ikke trenger å flykte, men kan returnere frivillig. Kutt i bistand kan gjøre at enda flere mister håp om bedring og derfor vil migrere til Europa, sier Andersen som er leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Tidligere har flere bistandsorganisasjoner som Redd Barna og Kirkens Nødhjelp stilt seg kritisk til denne delen av den nye regjeringavtalen.

Spekulasjon om regjeringskabal

Statsminister Erna Solberg (H) planlegger å presentere regjeringskabalen med nye Venstre-statsråder onsdag, melder NTB.

Venstre vil trolig komme inn med tre statsråder i en kabal der VG og TV2 nevner partileder Trine Skei Grande som kulturminister og nestleder Ola Elvestuen som klima- og miljøminister. Tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø hevdes å få ansvaret for høyere utdanning i et oppsplittet utdanningsdepartement.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er blant de som nevnes som statsråder på vei ut.

Venstre har tidligere stilt seg bak kravet om å gjenopprette statsrådsposten som utviklingsminister, men det er ikke bekreftet at så vil skje, skriver NTB.

Les mer:

Powered by Labrador CMS