Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i flyktningleiren Azraq i Jordan ved et læringssenter støttet av norske Flyktninghjelpen og FN. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i flyktningleiren Azraq i Jordan ved et læringssenter støttet av norske Flyktninghjelpen og FN. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

"De fem store" advarer mot tregere forvaltning etter bistandsreform

Politisk og faglig dialog, én kontaktperson og kort vei fra beslutning til utbetaling. Slik ønsker de fem store bistandsorganisasjonene å bli håndtert av staten.

Publisert

Dette kommer fram i deres felles innspill til prosjektgruppen som utreder den kommende reformen av bistandsforvaltningen. Valg av feil modell kan gjøre situasjonen verre, mener organisasjonene.

«I en prosess som vil få store konsekvenser for hvordan norsk bistand og store pengesummer forvaltes i fremtiden, mener vi det bør være viktigere å komme frem til et godt resultat enn at prosessen gjennomføres raskt. Mye kan gå galt ved forhastede konklusjoner,» skriver generalsekretærene i Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors og Redd Barna.

De understreker at «fag og forvaltning går hånd i hånd», og at norsk bistand må være basert på behov og fattigdomsreduksjon:

«Ved tildeling av langsiktig bistand og humanitær assistanse skal dette basere seg på fattigdomsretting eller identifiserte behov og ikke være styrt av norske næringslivs-, migrasjons- og sikkerhetspolitiske interesser,» heter det i notatet.

Blant det de fem generalsekretærene ønsker seg er:

  • Én kontaktperson. De mener det er fordelaktig å ha én kontaktperson å forholde seg til i Utenriksdepartementet og Norad som holder i rammeavtalen. «Dette sikrer forståelse av vårt arbeid og forenkler administreringen av avtalen på begge sider,» skriver de.
  • Politisk og faglig dialog. De ønsker en politisk og faglig dialog med Utenriksdepartementet og Norad. De ønsker å bli forvaltet av en instans som lytter til faglige diskusjoner, og som har fokus på resultater og læring.
  • Langsiktige kontrakter med fleksibilitet. De skriver at dehar opplevd at det har i noen tilfeller vært vanskelig å planlegge humanitær innsats når støtten har vært for uforutsigbar.
  • Sikre kort vei fra beslutning til utbetaling. De påpeker at ved humanitære katastrofer kan det ta for lang tid. «Unødvendig venting kan resultere i forsinket oppstart og i verste fall tap av menneskeliv. Vi håper denne reformen kan legge til rette for å sikre kort vei fra beslutninger til utbetaling av midler, slik at arbeidet kan starte umiddelbart,» heter det i innspillet.

– Dette kan gå galt

Organisasjonene advarer mot en reform der forvaltningen av bistanden skilles fra fagkompetansen. De frykter at dersom forvaltning samles hos Norad er det en fare for at forvaltningskompetansen ligger for langt fra der de faglig og politisk beslutningene tas.

«Det kan bli stivbeint byråkrati og lange prosesser som er vanskelige å forholde seg til,» frykter organisasjonene.

På den andre siden mener de at dersom faglig kompetanse samles i UD er det en risiko for at kompetanse på langsiktig bistand forvitrer med utskiftninger, eller spres så tynt at den får lite å si.

«Rotasjon av medarbeidere i UD kan medføre utfordringer, avhengig av deres kontekst- og forvaltningskunnskap, samt kjennskap til oss som organisasjoner. Det er derfor viktig at reformen sørger for å holde på utviklings- og bistandskompetansen gjennom å etablere en egen karrierestige for ansatte som er særlig interessert i dette feltet,» heter det i notatet.

Mer kortsiktig tenkning?

Organisasjonene frykter at dersom all fagkompetanse samles i UD vil bistanden og samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjonene bli underlagt kortsiktige politiske prioriteringer og skiftende omstendigheter.

«Kombinasjonen av et sterkt resultatfokus fra politisk ledelse og ønske om raske endringer kan føre til at norsk bistand dreies mot innsats innenfor kortsiktige prosjekter med målbare resultater, bort fra innsats for å endre strukturelle og underliggende årsaker til fattigdom og ulikhet,» advarer de fem organisasjonene.

Powered by Labrador CMS