Færre får infostøtte, men de får desto mer

Spire, ForUM, Caritas Norge og Kirkens Nødhjelp er de store vinnerne ved årets tildeling av informasjonsstøtte fra Norad. Utviklingsfondet, Folkehjelpen og LO er blant de mange som har fått nei.

Publisert

– Veldig synd

Daglig leder i Utviklingsfondet Kari Helene Partapuoli er skuffet etter at organisasjonen hadde søkt om 4,4 millioner kroner til informasjonstiltak om sult og matsikkerhet. Nå sitter hun igjen med et brev fra Norad som sier «null».

– Dette var veldig synd. Vi syntes at vi hadde et godt informasjonsprosjekt om å bekjempe sult, som er bærekraftsmål nummer to. Vi har stor kompetanse på matproduksjon og sitter tett på problemstillingene i felt. Samtidig mener vi at det er behov for mer informasjon om temaområdet, sier Partapuoli som bare så vidt har rukket å lese brevet fra Norad, når Bistandsaktuelt ringer.

Hun mener at det nå vil v're langt mer utfordrende for organisasjonen å nå ut med informasjon om tematikken, men lover samtidig at Utviklingsfondet fortsatt skal ha et informasjonsarbeid og være til stede i samfunnsdebatten. Alternativ finansiering av informasjonstiltak er vanskelig å framskaffe, mener Partapuoli.

– Svært overrasket

Kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp Håkon Ødegaard forteller at organisasjonen er svært overrasket over at Norad har gitt avslag på søknaden om informasjonsstøtte.

– Vi mener vi leverte en god søknad med høy relevans for formålet i utlysningen, sier Ødegaard.

Folkehjelpen søkte om penger til et kommunikasjonsprosjekt for å fremme engasjement og debatt om ulikhet. Prosjektet skulle gjennomføres i samarbeid med fagbevegelsen og egen ungdosmsorganisasjon. Det innebar blant annet rapporter, seminarrekker, kampanjer og tett samarbeid med fagbevegelsen om informasjonsspredning og politisk påvirkning. Målgruppen var fagbevegelse, ungdom og medlemsmassen i Norsk Folkehjelp.

– Avslaget rammer først og fremst vår mulighet til å løfte ulikhetsproblematikken systematisk og langsiktig, sier Ødegaard.

Han fastholder at Norsk Folkehjelp kommer til å fortsette å ta opp tematikken, men i et mer begrenset omfang enn om organisasjonen hadde fått tildelt støtte.

Både Norsk Folkehjelp og Utviklingsfondet vil vurdere å klage på Norads vedtak.

36 norske organisasjoner får støtte i år, det er en klar nedgang fra ifjor da 53 organisasjoner fikk støtte. Og trenden er tydelig nedadgående. I 2011 var antallet 83.

Tilsammen 55 millioner kroner har Norge satt av til organisasjonenes informasjonstiltak om internasjonal utvikling og FNs bærekraftsmål. Det er Norad som forvalter ordningen. 5 millioner er fortsatt ikke fordelt.

Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Må fase ut i 2017

Av de 41 som ikke fikk innvilget sine søknader, får fem midler ut året 2017 for å fase ut den delen av virksomheten som er støttet av Norad.

Disse er Den norske Burmakomité, FIAN Norge, Handelskampanjen, Norges Fredslag og Publish What You Pay.

Utviklingsfondet, som søkte om 4,4 millioner kroner, er en av de større "informasjonsaktørene" som ikke nådde opp og fikk Norad-midler ved årets tildeling. Norsk Folkehjelp, som søkte om 2,9 millioner kroner, fikk også avslag. Blant andre store aktører som fikk nei til informasjonsstøtte er Flyktninghjelpen, Strømmestiftelsen, LO og Den norske kirken.

Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire klarte derimot å levere en søknad som tilfredsstilte Norads krav og får 1,1 millioner kroner.

Over 60 prosent av organisasjonene som får del i årets informasjonsstøtte får en økt bevilgning sammenlignet med fjoråret, og de aller fleste får nå treårige avtaler. Unicef, som tidligere fikk informasjonsmidler fra Norad, ligger nå på UDs budsjett.

Politiske føringer

Norad har i 2017 fått føringer fra Utenriksdepartementet om å redusere antall avtaler. Dette inkluderer også informasjonsstøtten.

– Har denne søknadsrunden vært ekstra utfordrende?

– Årets runde har vært spennende, med en rekke gode søknader som fokuserer på bærekraftsmålene, klima og likestilling/barns rettigheter. Det har også vært noen utfordringer. Vi opplevde et rekordhøyt antall søknader og siden vi åpnet opp for flerårige avtaler var mange av disse mer omfattende enn tidligere, sier underdirektør Hege Hope Wade i Norad til Bistandsaktuelt.

– De politiske føringene på resultatfokus og avtalereduksjon medførte strenge prioriteringer – og som alltid ser Norad på kostnadseffektivitet i tilskuddsforvaltningen. Så de beste søknadene ble premiert, noe som er en rød tråd i alle våre tilskuddsordninger, sier Wade

– Vi mener 36 avtaler med ulike organisasjoner fortsatt vil kunne ivareta et bredt spekter av tema og tiltak. Alle Norads tilskuddsordninger, inkludert støtten til informasjonsformål, er konkurransebasert, sier underdirektøren til etatens nettside.

Hun viser til at mange organisasjoner har søkt om å jobbe med samme eller overlappende tema.

– Disse kunne med fordel koordinert både foreslått innsats og søknad, sier Wade.

"Store krav"

"Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens kompetanse, resultater og kostnadseffektivitet", heter det i utlysningsteksten.

Norske sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, ikke-kommersielle medier, trosbaserte organisasjoner og idrettsorganisasjoner kan søke tilskudd.

Organisasjoner som har fått tilbud om ny infoavtale

Alle beløp er oppgitt i norske kroner.

Afghanistankomiteen
Avtalebeløp 2016: 600 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

Attac
Avtalebeløp 2016: 700 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Care Norge
Avtalebeløp 2016: 600 000
Avtalebeløp 2017: 500 000
Avtalelengde: 3 år

Caritas Norge
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 1 000 000
Avtalelengde: 3 år

Changemaker
Avtalebeløp 2016: 1 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 900 000
Avtalelengde: 3 år

Fellesrådet for Afrika
Avtalebeløp 2016: 2 000 000
Avtalebeløp 2017: 2 000 000
Avtalelengde: 3 år

Fellesutvalget for Palestina
Avtalebeløp 2016: 550 000
Avtalebeløp 2017: 500 000
Avtalelengde: 3 år

FIVAS
Avtalebeløp 2016: 1 500 000
Avtalebeløp 2017: 1 500 000
Avtalelengde: 1 år

FOKUS
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 2 000 000
Avtalelengde: 3 år

Framtiden i våre hender (FIVH)
Avtalebeløp 2016: 3 000 000
Avtalebeløp 2017: 3 700 000
Avtalelengde: 3 år

Freethem
Avtalebeløp 2016: -
Avtalebeløp 2017: 300 000
Avtalelengde: 1 år

Global Info - Norges Kristne Råd
Avtalebeløp 2016: 750 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

Global.no
Avtalebeløp 2016: 1 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 800 000
Avtalelengde: 1 år

Hei Verden
Avtalebeløp 2016: 700 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

KFUK-KFUM Global
Avtalebeløp 2016: 1 000 000
Avtalebeløp 2017: 1 400 000
Avtalelengde: 3 år

Kirkens Nødhjelp
Avtalebeløp 2016: 2 000 000
Avtalebeløp 2017: 3 200 000
Avtalelengde: 3 år

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Avtalebeløp 2016: 1 130 000
Avtalebeløp 2017: 1 200 000
Avtalelengde: 3 år

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 700 000
Avtalelengde: 3 år

LHL Internasjonal
Avtalebeløp 2016: 330 000
Avtalebeløp 2017: 400 000
Avtalelengde: 1 år

Miljøagentene
Avtalebeløp 2016: 650 000
Avtalebeløp 2017: 550 000
Avtalelengde: 3 år

Naturvernforbundet
Avtalebeløp 2016: 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 200 000
Avtalelengde: 3 år

Operasjon Dagsverk (OD)
Avtalebeløp 2016: 1 600 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Plan Norge
Avtalebeløp 2016: 900 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Redd Barna
Avtalebeløp 2016: 2 200 000
Avtalebeløp 2017: 2 200 000
Avtalelengde: 3 år

Regnskogfondet
Avtalebeløp 2016: 1 700 000
Avtalebeløp 2017: 2 600 000
Avtalelengde: 3 år

RORG
Avtalebeløp 2016: 1 700 000
Avtalebeløp 2017: 1 700 000
Avtalelengde: 1 år

Røde Kors
Avtalebeløp 2016: 1 900 000
Avtalebeløp 2017: 1 900 000
Avtalelengde: 3 år

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 150 000
Avtalelengde: 3 år

Sex og Politikk
Avtalebeløp 2016: 200 000
Avtalebeløp 2017: 650 000
Avtalelengde: 3 år

Spire*
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 1 100 000
Avtalelengde: 3 år
* Spire har tidligere fått midler til informasjons- og politisk påvirkningsarbeid gjennom Utviklingsfondet.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Avtalebeløp 2016: 2 500 000
Avtalebeløp 2017: 3 200 000
Avtalelengde: 3 år

Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS)
Avtalebeløp 2016: 850 000
Avtalebeløp 2017: 1 270 000
Avtalelengde: 3 år

Tax Justice Network (TJN)
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 400 000
Avtalelengde: 1 år

WWF Norge
Avtalebeløp 2016: 540 000
Avtalebeløp 2017: 600 000
Avtalelengde: 1 år

Zero
Avtalebeløp 2016: 750 000
Avtalebeløp 2017: 900 000
Avtalelengde: 3 år

Organisasjonene Den norske Burmakomité, FIAN Norge, Handelskampanjen, Norges Fredslag og Publish What You Pay (PWYP) får midler til utfasing av innsatsen i 2017.

Organisasjoner som har fått avslag på søknad om informasjonsstøtte:

AIESEC Trondheim:

Søknadsbeløp: 15 000 kr

Atlas-Alliansen:

Søknadsbeløp: 1,2 mill. kr

Den norske kirke (Kirkens U-landsinformasjon):

Søknadsbeløp: 2,1 mill. kr

Diaspora Network:

Søknadsbeløp: 128 000 kr

Faitrade Norge:

Søknadsbeløp: 2 mill kr

Flyktninghjelpen:

Søknadsbeløp: 1,5 mill. kr

FORUT:

Søknadsbeløp: 1,5 mill. kr

Habitat Norge:

Søknadsbeløp: 289 000 kr

Human Rights, Human Wrongs:

Søknadsbeløp: 800 000 kr

Initiativ for etisk handel:

Søknadsbeløp: 2 mill. kr

Internasjonalt seminar Lofoten:

Søknadsbeløp: 69 000 kr

Isfit:

Søknadsbeløp: 500 000 kr

Kreftforeningen:

Søknadsbeløp: 43 000 kr

Kultursenteret Sisa:

Søknadsbeløp: 480 000 kr

Landsorganisasjonen i Norge (LO):

Søknadsbeløp: 500 000 kr

Litteraturhuset Fredrikstad:

Søknadsbeløp: 149 000 kr

Minerva:

Søknadsbeløp: 866 000 kr

Namibiaforeningen:

Søknadsbeløp: 1 mill. kr

Nobels Fredssenter:

Søknadsbeløp: 3,6 mill. kr

Norges sosiale forum:

Søknadsbeløp: 214 000 kr

Norsk Folkehjelp:

Søknadsbeløp: 2,9 mill. kr

Norway Cup:

Søknadsbeløp: 649 000 kr

Norwegian African Business Association (NABA):

Søknadsbeløp: 963 000 kr

Oslo Peace Week:

Søknadsbeløp: 976 000 kr

Oslosenteret:

Søknadsbeløp: 879 000 kr

Pakistansk kulturforening Skedsmo:

Søknadsbeløp: 188 000 kr

Partnership for Change:

Søknadsbeløp: 204 000 kr

Peace Brigade International Norge:

Søknadsbeløp: 587 000 kr

Randsfjordmuseene:

Søknadsbeløp: 321 000 kr

STIP - Institutt for journalistikk:

Søknadsbeløp: 535 000 kr

Strømmestiftelsen:

Søknadsbeløp: 537 000 kr

Svensonsstiftelsen:

Søknadsbeløp: 211 000 kr

Tankesmien Skaperkraft:

Søknadsbeløp: 290 000 kr

Transparency International Norge:

Søknadsbeløp: 963 000 kr

Utviklingsfondet:

Søknadsbeløp: 4,4 mill. kr

Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar:

Søknadsbeløp: 50 000 kr

Powered by Labrador CMS