Norsk Folkehjelp får 14,6 millioner kroner mer i år. I Zimbabwe mobiliserer organisasjonens samarbeidspartnere kvinner på landsbygda.
Norsk Folkehjelp får 14,6 millioner kroner mer i år. I Zimbabwe mobiliserer organisasjonens samarbeidspartnere kvinner på landsbygda.

Norad-potten fordelt: Kirkens Nødhjelp og Folkehjelpa vinner, de små taper

Norad har inngått nye avtaler for mer enn 600 millioner kroner med 18 norske organisasjoner. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp får de største økningene. Flere får kutt.

Publisert

Norad har tatt i bruk en ny vurderingsmetode for å velge norske samarbeidspartnere. Det er de proffe og erfarne bistandsorganisasjonene som vinner. Organisasjoner som ikke har bistand som sin hovedaktivitet taper.

Blant de sistnevnte er Norges idrettsforbund (NIF), Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Advokatforeningen. NIF får sin bevilgning mest redusert (1,1 mill. kroner. Deretter kommer Sykepleierforbundet (-650 000 kr), Utdanningsfobundet (-230 000 kr) og Advokatforeningen (-200 000 kr).

– Bistandspengene skal brukes til å styrke sivilsamfunnet i fattige land og skape utvikling på en rekke tematiske områder – hvor utdanning fortsatt er det viktigste, sier avdelingsdirektør Svein Bæra i Norads avdeling for sivilt samfunn til norad.no.

På vinnersiden finner vi giganten Kirkens Nødhjelp som gjør et enda større innhogg i Norad-potten. Påplusningen er på 23,4 mill. kroner og bringer totalsummen tett oppunder 180 millioner kroner.

Andre fremadstormende organisasjoner er Norsk Folkehjelp med en pluss på 14,6 mill. kroner, Care med 5,7 mill. kroner og Afghanistankomiteen med rundt 4 mill. kroner. Johan Olav Koss' organisasjon Right to Play har fått en økning på 2,5 millioner kroner, mens Plan har fått 2,1 millioner kroner mer.

63 organisasjoner søkte

Mens Utenriksdepartementet forvalter støtten til humanitær bistand (nødhjelp), er det Norad som yter tilskuddene til langsiktig bistand. 63 organisasjoner hadde søkt om støtte for totalt 860 millioner kroner, men Norad hadde "bare" om lag 620 millioner kroner tilgjengelig til fordeling i denne omgang.

I år er det 18 norske organisasjoner som får tilbud om en avtale. Avtalenes varighet er fra ett til fire år. I tillegg er det litt over 40 andre organisasjoner som har avtaler som løper uten endringer. Norad i samtidig i ferd med å inngå nye avtaler med internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Den totale potten til sivilt samfunn er på omlag 1,9 mrd. kroner.

Ny metode

Norad skriver på sin hjemmeside at de har tatt i bruk en ny vurderingsmetode. Hensikten er å vurdere søknadene fra større organisasjoner enda mer systematisk enn tidligere. Metoden, som kalles RAM Light, er utviklet i samarbeid med organisasjonene. Metoden er inspirert av tilsvarende metoder i Danmark og Irland.

Gjennom RAM Light skårer og sammenligner Norad organisasjonene etter 17 viktige standarder. Innspill fra norske ambassader, Norads fagavdelinger og eksterne gjennomganger tas med i vurderingene, som deles med organisasjonene i etterkant.

– Det skal være en tydelig sammenheng mellom kvalitet og nivå på tilskudd. Den nye metoden har bidratt til at vi kan vurdere søknadene enda mer systematisk enn før, slik at vi har solid grunnlag for å gi større tilskudd til noen organisasjoner og mindre til andre, forteller Bæra til norad.no.

Disse har fått tilbud om nye avtaler:

Advokatforeningen – 0,2 millioner

Avtalebeløp 2016: 4.700.000
Avtalebeløp 2015: 4.900.000
Avtalelengde: 3 år

Afghanistankomiteen + 3,98 millioner

Avtalebeløp 2016: 12.500.000
Avtalebeløp 2015: 8.516.618
Avtalelengde: 3 år

Atlas-alliansen

Avtalebeløp 2016: 63.000.000
Avtalebeløp 2015: 63.000.000
Avtalelengde: 4 år

CapaCare +0,15

Avtalebeløp 2016: 650.000
Avtalebeløp 2015: 500.000
Avtalelengde: 2 år

CARE +5,7 millioner kroner

Avtalebeløp 2016: 62.700.000
Avtalebeløp 2015: 57.000.000
Avtalelengde: 4 år

Deaf Aid

Avtalebeløp 2016: 3.000.000
Avtalebeløp 2015: 3.050.000
Avtalelengde: 1 år

KFUK/KFUM

Avtalebeløp 2016: 5.000.000
Avtalebeløp 2015: 5.000.000
Avtalelengde: 4 år

Kirkens Nødhjelp +23,4 millioner kroner

Avtalebeløp 2016: 179.400.000
Avtalebeløp 2015: 156.000.000
Avtalelengde: 4 år

Lions Aid Norway +0,5 millioner kroner

Avtalebeløp 2016: 7.000.000
Avtalebeløp 2015: 6.500.000
Avtalelengde: 2 år

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner +0,6 millioner kroner

Avtalebeløp 2016: 2.600.000
Avtalebeløp 2015: 2.000.000
Avtalelengde: 3 år

Norges Idrettsforbund -1,1 millioner

Avtalebeløp 2016: 10.200.000
Avtalebeløp 2015: 11.300.000
Avtalelengde: 3 år

Norges Vel +1,7 millioner

Avtalebeløp 2016: 18.700.000
Avtalebeløp 2015: 17.000.000
Avtalelengde: 4 år

Norsk Folkehjelp +14,6 millioner

Avtalebeløp 2016: 136.315.000
Avtalebeløp 2015: 121.795.000
Avtalelengde: 4 år

Norsk Sykepleierforbund – 0,65 millioner

Avtalebeløp 2016: 5.850.000
Avtalebeløp 2015: 6.500.000
Avtalelengde: 3 år

Plan International Norge + 2,1 millioner

Avtalebeløp 2016: 44.000.000
Avtalebeløp 2015: 41.916.000
Avtalelengde: 4 år

Right To Play +2,5 millioner

Avtalebeløp 2016: 27.500.000
Avtalebeløp 2015: 25.000.000
Avtalelengde: 4 år

SOS Barnebyer +0,95 millioner

Avtalebeløp 2016: 19.450.000
Avtalebeløp 2015: 18.500.000
Avtalelengde: 4 år

Utdanningsforbundet – 0,23

Avtalebeløp 2016: 4.200.000
Avtalebeløp 2015: 4.430.000
Avtalelengde: 1 år

Løpende avtaler uten endringer:

Avtalebeløp gjelder for 2016.

ACT - African Conservation Tillage network - 3.000.000 kroner.
ActionAid International - 10.000.000
Adina Stiftelsen - 900.000
ADRA-Norge - 26.938.613
AIDSPAN - 1.800.000
Al Sarwar Trust - 300.000
BRAC - Building Resources Across Communities - 3.400.000
Camfed - Campaign for Female Education - 5.000.000
Caritas Norge - 31.022.000
DCG - Drylands Coordination Group, Norway (Tørrlands-koordineringsgruppen) - 6.400.000
Digni - 161.500.000
Fagforbundet Telemark - 1.600.000
FIAN Norge - 1.312.500
FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - 34.360.000
ForUM for utvikling og miljø - 5.500.000
FORUT - 28.000.000
Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation - 800.000
Hauge Micro Finance AS - 870.000
Hei Verden - 1.950.000
ICIMOD - International Centre for Integrated Mountain Development - 500.000
IDEA Foundation - 550.000
IHSG - Internasjonal helse- og sosialgruppe - 300.000
Integrity Action - 3.635.574
IUCN - International Union for the Conservation of Nature - 21.000.000
JOIN good forces (tidl. CRN - Christian Relief Network) - 15.000.000
Kaalmo helseorganisasjon - 600.000
Kvekerhjelpen - 3.200.000
LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - 21.000.000
LO - Landsorganisasjonen i Norge - 24.000.000
Norcode - The Norwegian Copyright Development Association - 2.000.000
Norges Kristne Råd - 1.500.000
Norges Røde Kors - 69.999.997
Norges Speiderforbund - 600.000
Norsk Ornitologisk Forening - 2.000.000
PANOS Institute - 4.000.000
Redd Barna Norge - 200.000.000
Regnskogfondet - 82 .000.000
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - 26.300.000
Stiftelsen Prosjekt Haiti - 1.500.000
Strømmestiftelsen - 64.324.000
The Global Network of People Living with HIV/AIDS - 2.000.000
TRF - Thomson Reuters Foundation - 2.700.000
Utviklingsfondet - 38.510.620
WWF Norge - 37.599.999
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - 1.250.000

Flere organisasjoner får i tillegg til nedforstående tilskudd til særlig prioriterte tematiske og geografiske satsinger fra ulike budsjettposter. Dette gjelder Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, Digni, Strømmestiftelsen, Care, Flyktninghjelpen, Afghanistankomiteen, KFUK/KFUM, Norges Idrettsforbund og Right to Play.

Kilde: Norad.no

Powered by Labrador CMS