Partileder Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen etter at de fire borgerlige partiene ble ferdig med budsjettforhandlingene. Bak står kunnskapsminister og partileder Guri Melby (V), barne- og familieminister og partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister og partileder Erna Solberg (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Partileder Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen etter at de fire borgerlige partiene ble ferdig med budsjettforhandlingene. Bak står kunnskapsminister og partileder Guri Melby (V), barne- og familieminister og partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister og partileder Erna Solberg (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Budsjettavtalen: Frp fikk omfordelt 1 mrd. bistandskroner

Bistandsnivået på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt er beholdt, men Fremskrittspartiet har satt sitt preg med store omfordelinger. – Det ligner Donald Trumps bistandskutt, sier SV. Arbeiderpartiet er også kritisk.

Publisert

Fremskrittspartiets krav om 11 milliarder i bistandskutt forsvant under budsjettforhandlingene mellom Frp og de tre regjeringspartiene.

Men partiets forhandlere fikk omfordelt én milliard bistandskroner.

En halv milliard er flyttet til «hjelp til flyktninger i nærområder gjennom Verdens matvareprogram (WFP). FNs høykommissær for flyktninger får ytterligere 300 millioner. Begge disse punktene er sentrale i Frp-programmet, der målet er å redusere antall flyktninger som kommer til Norge ved å hjelpe dem i sine nærområder.

«Matsikkerhet, fisk og landbruk» er den tredje store vinneren med 100 millioner kroner mer å bruke.

Ulike kutt

18 ulike budsjettposter er enten barbert litt eller kuttet dramatisk for å dekke inn de nye utgiftspostene.

Afrika-støtten, som har vært viktig for KrF og som ble en vinner i det opprinnelige forslaget, er kuttet med 225 millioner.

Kjernebidraget til FNs utviklingsfond (UNDP) og FNs befolkningsfond (UNFPA) er redusert med henholdsvis 201 millioner og 85 millioner. Flere av stortingspartiene har i flere år ivret for Det grønne klimafondet. Fondet mister likevel 200 millioner kroner.

- Budsjettavtalen skjuler en rekke uforsvarlige kutt. Regjeringen har nemlig gitt Frp fritt spillerom til å omprioritere bistandsmidler, på en måte som ligner Donald Trumps bistandskutt, sier SV-leder, Audun Lysbakken.

Han kaller kuttene i bistandsbudsjettet «en fin trøstepremie for norske tilhengere av Trump».

- De minner stygt om USAs internasjonale prioriteringer de siste årene. KrF har tillatt Frp å gå til angrep på klimasatsningen, på et okkupert Palestina i krise, på kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i en tid hvor de er under voldsomt press internasjonalt, og på viktig kunnskapssamarbeid, sier Lysbakken.

SV påpeker at regjeringen meldte i opprinnelig budsjettet at den palestinske økonomien er betydelig forverret i 2020, og at «det forventes økt behov for støtte i 2021». Nå blir 30 millioner kroner kuttet.

UNFPA får mindre

FNs befolkningsfond er et av de viktigste FN-organene for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt (SRHR). Organisasjonen har hatt store finansieringsutfordringer de siste årene på grunn av Donald Trumps angrep og kutt, og nå reduserer også Norge støtten.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som er leder i Stortingets utenrikskomité, spør på twitter:

Hvorfor kutter regjeringen og Frp nok en gang i bevilgninger til trygge aborter og prevensjon i fattige land? De vil styrkes på sikt, svarte utviklingsministeren i spørretimen i dag. Men det er ikke noe argument for å kutte i 2020 og 2021.

SV mener også det er rart at støtten til Kunnskapsbanken i Norad, som blant annet omfatter Skatt for utvikling-programmet, får kutt. Partriet viser til at både regjeringen og Frp har fremhevet anti-korrupsjonsarbeid, god forvaltning og godt styresett.

Organisasjonen Sex og Politikk reagerer sterkt på en reduksjon i bevilgningen til UNFPA og Afrika.

- Dette er et kutt i innsatsen for de fattigste og mest marginaliserte, særlig kvinner, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen.

- Omfordeling av bistandspengene kommer på et elendig tidspunkt. Dette er ikke tiden for å kutte 85 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA). Kuttene går utover et helt nødvendig og sårt trengt arbeid for likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), sier Olsen. Sex og Politikk mener budsjettavtalen kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser på dette området.

Bistandsbudsjettet skal etter planen behandles i Stortinget om to uker.

Powered by Labrador CMS