Ny utenriksminister Børge Brende fikk overlevert to nøkler da han kom til Utenriksdepartementet onsdag ettermiddag. Én til avtroppende utenriksminister Espen Barth Eides (t.h) kontor og én til avtroppende utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås kontor. - Det er resultatene som teller, og ikke først og fremst måten man organiserer seg på, sa Brende til Bistandsaktuelt. Til venstre står ny statsråd ved statsministerens kontor Vidar Helgesen, som skal jobbe spesielt med å samordne norges europapolitikk. Foto: Espen Røst.

- Bedre koordinering for bedre resultater

Børge Brende får utviklingsbudsjettet med seg når han nå blir utenriksminister. - Et oppdrag du ikke kan si nei til om du er politisk interessert og har jobbet mye internasjonalt, sier Brende om den nye jobben.

Av Jan Speed og Hege Opseth Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.18

Slottplassen kokte av liv da Erna Solberg kom ut med sitt nye mannskap. Alle ville ha sin bit av de nye statsrådene - og ikke minst høre hva de har å si om politikken som skal føres fremover. 

– Når utviklingsministerposten legges inn under deg, Børge Brende, er det et paradigmeskifte i norsk utviklingspolitikk?

– Styrken i norsk utenriks og utviklingspolitikk er at det har vært bred enighet om hovedlinjen. Det står tydelig i regjeringsplattformen at man vil videreføre det høye nivået på norsk utviklingshjelp. Og det er viktig.  Men det er også slik i norsk utviklingshjelp at det er resultatene som teller, og ikke først og fremst måten man organiserer den på. Jeg har stor respekt for at det er ulike syn på organiseringen. Det eneste jeg kan love på min første dag er at jeg kommer til å gjøre alt for å ivareta utviklingsdimensjonen i jobben. Gjennom bedre koordinering kan vi få til bedre resultater, sier Børge Brende til Bistandsaktuelt.

Han trekker frem sin erfaring som generalsekretær i Norges Røde Kors.

- Jeg har sett hvordan Utenriksdepartementet gjennomfører sin politikk, ikke minst i den tid da jeg var generalsekretær i Norges Røde Kors. Det er sånn at utenriksministeren har hatt ansvar for 30 prosent av det som er utviklingsbistand, spesielt på den humanitære siden. Som sagt er det ingen som kjenner meg som tviler på at utvikling- og bistandspolitikk er noe som opptar meg. Jeg kan ikke annet enn å gjøre mitt beste og følge Grete Waitz-metoden og gi alt fra første dag og øke på etter hvert, sier Brende til Bistandsaktuelt

Han trekker også frem krisen i Syria og sier det er en situasjon han vil arbeide aktivt med som utenriksminister. Han mener at Syria er i ferd med å utvikle seg til den største katastrofen siden annen verdenskrig.

– Menneskerettigheter, demokrati og godt styresett vil telle mye framover, sier Brende, som onsdag ettermiddag fikk overlevert nøkkelen til sitt nye kontor. I den anledning varslet han at den nye regjeringen vil konsentrere bistanden til noen færre land.

Brende trakk fram suksessen med FNs tusenårsmål.

– Man har klart å ta en kraftig jafs for å avskaffe fattigdom. Målet fram mot 2030 må være å avskaffe all ekstrem fattigdom i verden, sier han

Dette er statssekretær-korpset til Brende:

  • Hans Brattskar - har lang erfaring fra utenriksdepartementet og har hatt ansvar for Klima- og skoginitiativet.
  • Pål Arne Davidsen - har vært politisk rådgiver for Fremskrittspartiet på Stortinget og har vært sentral i utformingen av partiets utviklingspolitikk.
  • Ingvild Næss Stub -  har tidligere vært politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe og informasjonsleder i Europabevegelsen.
  • Bård Glad Pedersen - er siviløkonom, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet og har jobbet med kommunikasjon i blant annet Høyre og Statoil.
I tillegg blir Adresseavisens kommentator og tidligere politiske redaktør  Ingrid Skjøtskift  (49) politisk rådgiver for Brende.
 

Samordner utenriks og utvikling

Norges nye utenriksminister stiller med erfaring fra internasjonal miljøvernpolitikk, et stort nettverk av globale næringslivledere, gode kontakter i Kina og kjennskap til humanitært arbeid.

- Børge Brende kjenner jeg godt fra mange år tilbake. Han har et stort internasjonalt kontaktnett og kunnskap. Dette gjør han særlig kvalifisert. Det blir en styrke at Børge skal samordne utviklingsarbeidet med utenrikspolitikken. Det vil gi et godt driv på begge disse oppgavene, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringskabalen i stortingshallen.

Les mer:

Mye av europapolitikken legges nå til Vidar Helgesen som blir statsråd ved statsministeren kontor. Det store norske klima- og skoginitiativet flyttes fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet. På regjeringen.no beskrives ansvarsfordelingen slik:

"Statsråd Kristine Sundtoft overtar bestyrelsen av Miljøverndepartementet, unntatt Planavdelingen. Hun får i tillegg ansvar for: Klima- og skogsatsingen, herunder bestyrelsen av relevante deler av Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet og relevante deler av Seksjon for landbruk og skog i Avdeling for klima, energi og miljø i Norad ".

Tilbyr lynkurs

Da statsrådene kom ut fra slottet fikk Brende huskelister fra flere representanter fra det sivile samfunn. CARE Norge og Redd Barna hadde rammet inn sine ønsker.

– Den nye utenriksministeren har en unik mulighet til å gjøre barn til en hovedsatsning i norsk utenrikspolitikk, sier Jørn Johansen, fungerende generalsekretær i Plan Norge. De tilbyr han lynkurs i barns rettigheter.

– Oppgaven med å balansere norske interesser opp mot fattige lands interesser blir Brendes viktigste og vanskeligste oppgave fremover, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er skuffet over at Erna Solberg har valgt å droppe utviklingsministerposten i sin nye regjering. De mener det betyr at den nye utenriksministeren vil få mer å gjøre, mindre tid til hvert felt, og vil måtte forholde seg til delvis sprikende mandater.

Kort om Brendes bakgrunn:

Børge Brende kommer fra stillingen som administrerende direktør i Verdens økonomiske forum i Davos der han har bygget opp et stort internasjonalt nettverk. Forut for det var han generalsekretær i Norges Røde Kors.

Brende brukte ungdomstiden i Unge Høyre. I 1994 ble Brende 1. nestleder i Høyre 1994–1998. Han ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag fra 1997 til 2009. I Kjell Magne Bondeviks andre regjering var Brende miljøvernminister 2001–2004 og nærings- og handelsminister 2004–2005. I perioden som miljøvernminister fikk Brende ros for rollen som leder av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i perioden 2003–2004.

Børge Brende på vei ut fra slottet, etter å ha blitt presentert som Norges nye utenriksminister. Foto: Espen Røst
Publisert: 16.10.2013 10.12.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.18