Siv Gamnes (Sex og samfunn), Espen Barth Eide, Heikki E.Holmås og Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk, viser fram den nye handlingsplanen. Foto: Gunnar Zachrisen

– Ingen kompromisser om rettigheter

- Norge skal være kaptein på det laget som slåss for kvinners rettigheter, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han sammen med ministerkollega Heikki Holmås lanserte en ny handlingsplan for kvinner rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.05

Både utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås tok seg et lite friminutt fra norsk valgkamp da de sammen lanserte handlingsplanen «Like rettigheter – like muligheter». Men valgkamp eller ikke – det var to svært engasjerte ministre som lovet stor norsk innsats for kvinners rettigheter.

– Norge driver med fredsmegling mange steder i verden, men på dette området megler vi ikke. Når det gjelder likestilling og kvinners rettigheter inngår vi ingen kompromisser. Norge skal være en spydspiss i kampen i denne kampen, sa Holmås.

Bart Eide pekte på at kreftene som er mot økt likestilling og mot kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet er blitt sterkere.

– I globale forum som FN ser vi i økende grad at konservative regimer, som vanligvis ikke har mye felles, finner sammen i disse spørsmålene. For eksempel Russland og Iran.  Norge ønsker ikke bare å være på laget som kjemper mot dem, men vi skal være kaptein på det laget, sa utenriksministeren.

Både Bart Eide og Holmås understreket at man skal ha respekt for andre meninger og synspunkter men at likestilling til syvende og sist handler om menneskerettigheter.

– Dette dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter, rettigheter som de fleste land har forpliktet seg til å opprettholde. Vi kan i tillegg også argumentere med at likestilling lønner seg rent økonomisk, vår erfaring fra Norden viser det, sa Eide.

Syv mål

I handlingsplanen listes det opp syv mål for norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Norge skal:

  • gå i front for å styrke jenter og kvinners rettigheter i normative globale prosesser
  •  inkludere likestillingsperspektivet i store politiske satsninger, herunder klima og energipolitikken
  • styrke kvinners politiske deltakelse og rettigheter
  • styrke kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter
  • bekjempe vold mot jenter og kvinner
  • styrke jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
  • sikre kvinners deltakelse i sikkerhetssektoren, fredsbygging og bekjempe seksualisert vold i konflikt og post-konfliktsituasjoner

Sammen med handlingsplanen lanserte Eide og Holmås også en praktisk veileder for ansatte i UD om hvordan de konkret skal bidra til å fremme norsk politikk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Denne veilederen inneholder en innføring om de grunnleggende problemstillingene på feltet samt en del føringer for hvordan man i UD skal jobbe med disse spørsmålene. Blant annet heter det at norske utenriksstasjoner bør kartlegge situasjonen rundt SRHR, de bør ta problematikken oppmed lokale myndigheter og oppfordre sivilsamfunnet til inkluderer SRHR i sitt arbeid.

– Vi ønsker at alle som jobber på våre utestasjoner skal bli likestillingsambassadører, sa Barth Eide.

– Norge spiller en rolle

Begge ministrene var altså opptatt av at motkreftene er blitt sterkere og at bedre organisert. Utviklingsminister Heikki Holmås mener allikevel at lille Norge kan spille en viktig rolle.

– Vi kan være i front i disse spørsmålene og trekke med oss mange andre land som er enige med oss. Vi kan også bidra til å hjelpe organisasjoner og inspirere folk som jobber med dette i utviklingsland. Norge kan åpenbart spille en viktig rolle, Holmås.

Budsjettet kommer til høsten og ministerduoen ville derfor ikke tallfeste hvor mye penger som skal brukes på Norges innsats for likestilling og kvinners rettigheter i årene som kommer. Men Barth Eide understrekt at temaet er høyt prioritert og at regjeringen derfor ønsker å brukes betydelige midler på dette området. Helt fri fra valgkampen tok Holmås og Eide heller ikke.

– FrP vil kutte i støtten til UNFPA, som arbeider for kvinners rettigheter. Og Krf ville være mindre opptatt av å prioritere trygge aborter, noe vi mener er svært viktig. Så en ny regjering vil være mindre opptatt av disse spørsmålene enn det vi er, sa Holmås.

 

Publisert: 16.08.2013 09.43.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.05