Illustrasjonen fra videoen som presenterer rapporten fra Leger Uten Grenser.

– Politiske hensyn styrer humanitær hjelp

Norge tar politiske hensyn ved fordeling av humanitær hjelp og hjelper derfor ikke dem som trenger det mest, ifølge Leger Uten Grenser.

Av Andreas Bondevik Sist oppdatert: 19.04.2015 16.07.33

Organisasjonen hevder i en ny rapport at Norge bryter med prinsippet i ”Stortingsmelding 40: Norges humanitære politikk,” som slår fast at upartiskhet, sammen med de andre humanitære prinsippene skal være grunnlaget for den humanitære innsatsen.

– Mye tyder på at politiske strategiske interesser påvirker fordelingen av nødhjelpsmidler, i strid med hva stortingsmeldingen sier, sier Atle Fretheim, lege og feltarbeider i Leger Uten Grenser til Bistandsaktuelt.

Verktøy for politiske mål

I rapporten ”Der nøden er størst?”, som ble lagt fram fredag, skriver Leger Uten Grenser at behov ikke blir lagt tilstrekkelig vekt når den humanitære hjelpen innrettes. Organisasjonen antyder at også de 10 prosentene med nødhjelpspenger på bistandsbudsjettet blir et verktøy for å oppnå norske utenrikspolitiske mål. 

– Når vi ser på det store bildet, er det noe som ikke stemmer. Vi peker i rapporten på at det er  landområder og folkegrupper med stort behov der det kommer lite hjelp, sier Fretheim videre.

Organisasjonen bruker i rapporten blant annet Den sentralafrikanske republikk og Tsjad som eksempler på land med stort behov, men som får lite. Landene blir sammenlignet med Palestina, som mottok 122 millioner kroner i humanitærstøtte fra Norge i 2012.

”Dette til tross for at en palestiner i gjennomsnitt lever 24 år lenger enn en sentralafrikaner.”

– Det manglende gjennomslaget for behov betyr at norsk humanitær hjelp ikke nødvendigvis går til dem som trenger det mest, heter det videre.

Må skjermes

Leger Uten Grenser mener politiske mål i utviklingshjelpen er greit. Men at de 10 prosentene som er forbeholdt livreddende hjelp må skjermes helt.

– Det er åpenbart at det ikke skjer i dag, det ser vi ved at mange av dem som trenger det mest, får lite eller ingenting av potten. Dermed blir ikke de humanitære grunnprinsippene praktisert fullgodt, sier Fretheim. 

Stortingsmelding 40 ble oppfattet som et vendepunkt, men den er ikke blitt gjennomført i praksis, ifølge rapporten.

En løsning kan ifølge Leger Uten Grenser være en såkalt behovsindeks, som skal styre de humanitære bevilgningene og sikre at hjelpen kommer dit det er størst behov.

– Fordelingen skal kun være basert på behov og objektive kriterier. For eksempel barnedødelighet, levealder og ernæringstilstand. Men dette er åpent for diskusjon, sier Fretheim.

–Vi er ikke veldig konkrete på behovsindeksen , men vi er konkrete på at det finner sted en skjevfordelingen.

Ligger i bunn

– En behovsanalyse ligger alltid i bunnen når vi tar avgjørelser, og vi har kontakt med FN-systemet og frivillige organisasjoner, sa statssekretær i utenriksdepartementet Hans Brattskar under debatten ved fremleggelse av rapporten fredag.

Men Brattskar viser til at det er viktig  med en internasjonal arbeidsfordeling ved fordeling av humanitær hjelp.

Les eget intervju med Brattskar: - Skeptisk til å rangere menneskelig lidelse

– Vi prioriterer  å gi midler dit det er stort behov. Men det må være en arbeidsfordeling. Vi må også se på om det er områder der vi tror vi kan ha et  fortrinn og at pengene blir forvaltet på en god måte, sier statssekretæren.

Han har ikke tro på en behovsindeks som en fasit for prioriteringer av humanitær hjelp.

– En objektiv behovsindeks uten å ha blikket til internasjonale partnere, det som skjer her hjemme og de reaksjonene vi får her hjemme, blir for enkelt, sier Brattskar.

– Men det kan være et hjelpemiddel

Etterlyser debatt

Den humanitære politikken er nærmest blottet for debatt, ifølge Leger Uten Grenser. Med rapporten håper organisasjonen på en åpen og ærlig debatt om hvordan midlene blir prioritert.

– Vi opplever at det har vært debatt om bistand, men tilsvarende lite om humanitær politikk, sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Anne-Cecilie Kaltenborn.

 

 

 

 

 

Publisert: 13.12.2013 14.18.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.07.33