Sykdommen har ikke rammet selve bananer som går til eksport. Panamasyken rammer bananplantene. De dør før de bærer frukt. Foto: Utenriksdepartementet

Brent jord mot aggressiv banansykdom

Asiatiske eksperter ble hentet inn for å bistå med etableringen av en bananplantasje i Mosambik, deleid av Norfund. Men de brakte også med seg en svært aggressiv soppsykdom som rammer bananplanter. Faren for spredning til resten av plantasjen, lokale småfarmer og resten av Afrika var overhengende. For å hindre dette er planter drept, brent og områder lagt brakk.

– Vi ser dette som en uheldig del av globalisering av storskalajordbruk. Det er kjedelig å være de som bringer smitten til Afrika, men det avgjørende for oss er å hindre spredningen. Og vi gjør alt i vår makt til å hindre dette, sier investeringsdirektør Elin Ersdal i Norfund til Bistandsaktuelt.

Matanuska i Nord-Mosambik er en av Norfunds store jordbrukssatsinger. På 1 240 hektar produserer bananer til det internasjonale markedet. Det norske investeringsfondet eier en tredjedel av den store bananplantasjen. Selskapet Rift Valley Holding eier resten. Det var i august at den aggressive varianten av panamasyken som rammer bananplanter, Tropical Race 4 (TR4), ble oppdaget. Sykdommen har tidligere rasert bananplantasjer i Asia.

Et sjokk

Ifølge selskapet Matanuska er bare 0,2 prosent av plantasjen berørt av sykdommen. Området berører en av de seks gårdene som utgjør storplantasjen.

– Jeg har lenge trodd at TR4-varianten ville til slutt komme til Afrika, ettersom folk stadig reiser mellom ulike kontinenter. Men det er bestandig et sjokk når det skjer. Mitt første besøk til Matanuska var ikke kjekt, sier professor Altus Viljoen ved Universitetet i Stellenbosch i Sør-Afrika. Han er en av verdens ledende eksperter på panamasyken.

– Da jeg kom tilbake til gården seks uker senere hadde de gjort en skikkelig god jobb for å hindre spredning, sier Viljoen til Bistandsaktuelt på telefon fra Stellenbosch.

Tiltak

Matanuska har gjort følgende for å hindre spredning:

  • inngjerdet det berørte området med en fem meter bred buffersone. Dette området vil måtte ligge brakk i 30 år.
  •  smittede planter blir destruert med brenning
  • strenge karantenekrav er implementert
  • ved alle portene er det satt opp desinfiseringsstasjoner og containere for oppsamling av smittefarlig materiale

Lite spredning

– Takket være rask innføring av omfattende tiltak er det svært få nye observerte tilfeller av sykdommen. Vi tror derfor det er liten risiko for videre spredning, men vi følger dette nøye, sier Ersdal.

Viljoen tror at det fortsatt kan oppstå tilfeller av sykebananplanter på plantasjen, ettersom man ikke vet hvordan den opprinnelige smitten skjedde.

– Men jeg tror ikke det vil spre seg utenfor Matanuska og videre til resten av Afrika. Jeg kommer til å følge utviklingen nøye. Det er satt i gang et større program mot spredning i både Mosambik og i et bredere afrikanske sammenheng, sier Viljoen.

Både myndighetene, lokalbefolkningen og andre bananprodusenter er blitt informert om smitten og orientert om mottiltak.  Lokalbefolkningens mulighet til å bevege seg fritt gjennom plantasjen vil bli sterkt begrenset.  FNs mat- og landsbruksorganisasjon (FAO) er også koblet inn for å gi teknisk assistanse til myndighetene i Mosambik.

Fra Asia

Professor Viljoen tror at sykdommen kommer fra Sørøst-Asia, og at den antakelig har ankommet Matanuska via infisert plantemateriale, eller infisert jord på fottøy eller redskaper.

– Det er umulig å bevise helt hvordan smitten er blitt overført, sier han.

Matanuska har hentet eksperter fra Asia for å bistå med oppbyggingen av plantasjen.

Fortsatt tro

– Tiltakene mot spredning koster penger, men omfanget er såpass lite at det vil ikke være avgjørende for økonomien i selskapet, sier Ersdal.

På tross av de problemene som har oppstått, har Norfund  fortsatt stor tro på at plantasjen vil kunne utvikles til å bli en stabil leverandør av kvalitetsbananer for verdensmarkedet.  Investeringsfondet påpeker at Matanuska sysselsetter nesten 2500 mennesker direkte, gir eksportinntekter og skatteinntekter for den Mosambikiske staten. Mange lokale bedrifter selger varer og tjenester til Matanuska.

Om panamasyken

  • Panamasyken er et soppangrep på bananplanter, men eksisterer i en rekke former. Forskjellige varianter av panamasyke eksisterer allerede i Mosambik, Sør-Afrika og andre afrikanske land, men dette er første gang det bekreftes funn av typen Tropical Race 4 (TR4) på det afrikanske kontinentet.
  • Panamasyken sprer seg raskt og medfører til slutt at bananplanten dør. Panamasyken oppsto i Panama i Sentral-Amerika ved forrige årshundreskifte. Siden den gang har den spredd seg og blitt en vanlig sykdom ved bananplantasjer rundt om i verden, inkludert i Afrika.
  • TR4 er en aggressiv type av panamasyke. Den er vanlig i noen asiatiske land, og den er vanskelig å utrydde. Soppsporen spres fortrinnsvis gjennom jord og vann og angriper bananplantene. Sykdommen kan smitte videre gjennom røttene i infiserte planter.
  • Kokebananer er trolig ikke mottagelige for smitte, men dette kan ikke sies med sikkerhet siden det ikke har vært undersøkt.

Publisert: 03.12.2013 10.16.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.07.42