Norske og internasjonale organisasjoner er glad for at utenriksminister Espen Barth Eide (midten) oppfordrer alle land om å undertegne og godkjenne den internasjonale Våpenhandelsavtalen. Anna Macdonald fra Control Arms (helt t.v.) og Andrew Preston (helt til h.) fra ForUM håper avtalen kan tre i kraft innen to år. Foto: Jan Speed

Jubler for signering av våpenhandelsavtale

Norske og internasjonale organisasjoner jubler for at Norge undertegner den internasjonale våpenhandelsavtalen. – Avgjørende at våpeneksportører som Norge viser vei, sier Anna Macdonald fra kampanjen Control Arms.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.57

Norge varslet torsdag at de vil være blant de første til å undertegne den nye internasjonale avtalen som regulerer våpenhandel, Arms Trade Treaty, som ble vedtatt av 156 FN-stater tidligere i år. Signeringen skjer i New York 3. juni. Forut for en internasjonal konferanse om beskyttelse av sivile  i Oslo møtte norske og internasjonale organisasjoner utenriksminister Espen Barth Eide for å takke for den norske støtten under forhandlingene og ba ham oppfordre andre land til å slutte seg til våpenhandelsavtalen.

– Det er viktig at så mange av de 156 statene som støtten avtalen nå undertegner den og får den godkjent så raskt som mulig slik at den kan bli til internasjonal rett, sier Anna Macdonald i den internasjonale kampanjen Control Arms til Bistandsaktuelt.

– Denne avtalen vil kunne endre den globale våpenhandelen på lengre sikt, mener Macdonald.

Barth Eide mente at både denne avtalen og den tidligere avtalen mot klasebomber er viktig.

– Slike avtaler virker. De blir etter hvert til internasjonale normer, sier Barth Eide.

Viktig begynnelse

Våpenhandelsavtalen er første gang det gjøres et internasjonalt forsøk på å kontrollere den omfattende handelen med konvensjonelle våpen. Hver dag blir 1500 mennesker drept i konflikt eller som følge av væpnet vold.

– Det er en begynnelse. Alt vil ikke forandre seg over natten. Det som skjer i Syria hvor over 80 000 sivile er blitt drept viser at det haster å få avtale signert og godkjent, sier Macdonald.  

Minst 50 land må signere og godkjenne avtalen. Viktige land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland har sagt at de vil signere. USA ønsker å gjøre det samme, men det er en del administrative hindringer som først må forseres. Brasil, Pakistan og Sør-Afrika har ennå ikke forpliktet seg offentlig.

Norge har særskilt ansvar

Med den nye avtalen må myndighetene i de enkelte land kontrollere at all eksport av våpen og ammunisjon ikke vil føre til brudd på menneskerettigheter eller komme i strid med internasjonal humanitære lover.

– Norge har et særskilt ansvar som en betydelig våpeneksportør. Hvis avtalen virkelig skal redde liv og leve opp til forventningene, bør Norge legge grunnlag for en strengest mulig tolkning av avtalen. Blant annet bør Norge gå foran med et godt eksempel og anvende avtalen for alle konvensjonelle våpen, inkludert militærteknologi og nyere typer militærutstyr som militære droner, kommenterer Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

 

 

 

Anna Macdonald fra den internasjonale kampanjeorganisasjonen, Control Arms.
Publisert: 23.05.2013 12.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.57