I dag produseres det anslagsvis fire milliarder tonn mat hvert år. Mellom 1,2 og 2 milliarder tonn av dette blir kastet på veien fra åkeren til matbordet, ifølge en rapport av Institution of Mechanical Engineers.Foto: Bistandsaktuelt/arkiv

Kaster halvparten av maten

Hvordan skal vi fø verdens voksende befolkning? Det er anslått at 9,5 milliarder mennesker vil befolke kloden innen 2075. Samtidig blir mellom en tredjedel og halvparten av maten vi produserer kastet uten at noen spiser den, anslår ny rapport.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 16:11:43

– Mengden mat som går til spille er svimlende, sier Tim Fox, leder for energi og miljø i den britiske organisasjonen Institution of Mechanical Engineers, til The Guardian.

Ifølge FNs moderate anslag for befolkningsvekst vil verden måtte fø på 9,5 milliarder mennesker innen 2075, før befolkningen begynner å avta. Det er to og en halv milliard mer enn i dag. Mer dramatiske anslag sier at Samtidig har mange beveget seg ut av absolutt fattigdom, og spiser mer kjøtt enn tidligere, som krever flere ressurser å produsere.

Samtidig som mer mat skal produseres til flere mennesker, kan klimaendringer, og mangel på matjord, vann og energi skape problemer for å øke matproduksjonen.

Mat som kastes

I dag produseres det anslagsvis fire milliarder tonn mat hvert år. Mellom 1,2 og 2 milliarder tonn av dette blir kastet på veien fra åkeren til matbordet, ifølge en rapport av Institution of Mechanical Engineers.

– Dette er mat som kunne brukes til å fø den voksende befolkningen i verden, og de som sulter i dag. Det er også en unødvendig sløsing med jord, vann og energiressurser som ble brukt til å produsere, behandle og distribuere denne maten, sier Tim Fox.

Mat blir kastet i alle land, men i ulike ledd av næringskjeden. I fattige land går mye mat til spille som følge av lite effektive innhøstingsteknikker, mangelfull infrastruktur og dårlige muligheter for transport og lagring av mat. Rapporten anslår for eksempel at mellom en tredjedel og 80 prosent av risproduksjonen i sørøst-asiatiske land kan gå tapt

I rike land er produksjonen mer effektiv, men mye går til spille som følge av hvordan det moderne forbrukersamfunnet er organisert. Mye mat blir aldri høstet inn som følge av supermarkedenes kvalitets- eller markedsføringskrav. Rapporten anslår av opptil 30 prosent av grønnsakene som dyrkes i Storbritannia aldri blir høstet på grunn av dette. Samtidig blir mellom 30 og 50 prosent av maten som kjøpes i supermarkedene kastet av forbrukerne.

Press på land- og vannressurser

Matproduksjonen legger allerede beslag på omkring halvparten av det tilgjengelige landarealet. En videre økning er lite trolig uten at det går ut over det som er igjen av verdens naturlige økosystemer, skriver rapporten.

– Utfordringen er at økningen i matproduksjon basert på dyr vil kreve mer land og ressurser, ettersom dyrehold krever mye landjord. En hektar jord kan for eksempel produsere ris eller poteter for 19-22 mennesker i året, mens det samme området bare kan produsere kjøtt for en eller to

Samtidig har bruken av ferskvann økt nesten dobbelt så mye som befolkningsveksten det siste århundret. I dag bruker mennesker 3,8 billioner kubikkmeter venn hvert år. Omkring 70 prosent brukes av landbrukssektoren. Avhengig av hvordan maten vil bli produsert, kan mellom 10 og 13 billioner kubikkmeter gå med til matproduksjon ved midten av århundret, en tredobling fra i dag.

Mindre svinn, takk

– Potensialet til å skaffe 60-100 prosent mer mat simpelthen ved å redusere svinn, samtidig som man frigjør land, energi og vann for annet bruk, er en mulighet vi ikke har råd til å overse, mener Institution of Mechanical Engineers

Hele rapporten:  Global Food. Waste Not, Want Not

 

Publisert: 11.01.2013 15:11:00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16:11:43