Mens Norfund tidligere var begrenset av kompetanse og kapasitet i organisasjonen, er det nå tilgangen på kapital som begrenser oss, sier fondets direktør Kjell Roland. Foto: Kirkens Nødhjelp

Norfund vil ha mer penger

Norfund ber om mer kapital å investere i utviklingsland. – Gi oss én prosent av oljefondet innen 2020, oppfordrer administrerende direktør Kjell Roland.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 16.10.43

Norfunds oppgave er å investere i og utvikle lønnsomme bedrifter i utviklingsland. I fjor plasserte fondet 1,2 milliarder friske kroner i bedrifter i utviklingsland, hovedsaklig innen fornybar energi og finans.

Nå må fondet prioritere strengere mellom ulike prosjekter. Tilgangen på gode prosjekter å investere i er så stor at fondet venter å oppleve knapphet på tilgjengelig investeringskapital, heter det i Norfunds årsberetning.

Norfunds direktør Kjell Roland opplever å måtte si gode prosjekter med betydelig utviklingseffekt som han helst skulle investert i.

– Å bygge evnen til å gjøre investeringer i slike land krever langsiktig utvikling av organisasjon og kompetanse. For seks år siden fikk Norfund berettiget kritikk for å ha for mye penger på bok. Nå har vi bygget organisasjonen og opparbeidet mye kompetanse på fornybar energi, finans og landbruk, særlig i Afrika. Mens evnen til å finne og gjennomføre gode prosjekter tidligere var begrenset av kompetanse og kapasitet i organisasjonen, er det nå tilgangen på kapital som begrenser oss, sier Roland til Bistandsaktuelt.

Én prosent av oljefondet

Nå ber styret om klarere, langsiktige mål for fondet.

– Vi etterspør en visjon om hvor Norfund bør være i 2020. En ambisjon kunne være å si at Norfund skulle utgjøre én prosent av Statens Pensjonsfond Utland. Da vet vi hvordan vi bør dimensjonere organisasjonen i årene fremover, sier Roland.

I dag utgjør oljefondet i overkant av 4000 milliarder kroner.

Flere har tatt til orde for at at større deler av fondet bør investeres i utviklingsland: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim (SV) nevnte dette som en av sakene han var mest misfornøyd med at den rødgrønne regjeringen ikke hadde fått til. Kirkens Nødhjelp har en kampanje om at én prosent av fondet bør investeres i utviklingsland nå, og flere borgerlige politikere er ikke fremmed for tanken.

Næringslivet kommer

Norske bedrifter har vist en økt interesse for å investere i utviklingsland. BI-professor Torger Reve antyder at norske investeringer i Afrika er tyvedoblet siden årtusenskiftet.

– Fra mindre bedrifter hører stadig oftere at de er interessert i å investere, men ikke uten Norfund. Vår erfaring og det at vi har folk med lang erfaring fra disse landene på regionkontorene våre er attraktiv kunnskap. De føler at vi kan bidra på en måte som reduserer risikoen i disse prosjektene, og vi strekker oss langt for å være med norske bedrifter ut, sier Roland.

Men enn så lenge uteblir de store pengene

– Når det gjelder de store, finansielle investorene går det fortsatt litt tregere enn vi skulle ønske. Det viktigste unntaket er KLP, som vi i fjor inngikk en avtale med om i felleskap å investere en milliard kroner i fornybar energi og finansinstitusjoner i Afrika sammen med. Her kommer nå de første investeringene, sier Norfund-sjefen.

8 milliarder i utviklingsland

Med fjorårets investeringer har Norfund i dag en portefølje på 8,3 milliarder kroner.

Investeringene er konsentrert om det sørlige og østlige Afrika, samt enkelte land i Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Omkring halvparten av midlene er investert i fornybar energi. 52 prosent er i Afrika sør for Sahara og 54 prosent i de aller fattigste landene (MUL). Norfund åpnet i fjor sitt tredje Afrika-kontor, i Maputo i Mosambik. I tillegg har fondet et i Thailand og et i Costa Rica.

294.000 mennesker, 42 prosent kvinner, er sysselsatt i bedrifter Norfund har investert i.

Avkastningen er 10 prosent, det samme som den årlige avkastningen har vært siden oppstart. Oljefondet har, med en mer konservativ investeringsprofil, kastet av seg tre prosent i året i gjennomsnitt de siste 14 årene.

Publisert: 03.04.2013 09.14.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.10.43