Norge «moderat» hemmelig

Norge er ikke et skatteparadis, men kommer dårligere ut enn Sverige og Danmark i en internasjonal rangering av finansielt hemmelighold lansert i dag. Sveits topper listen, og Norge kommer på 50.plass. Men flere statseide institusjoner i Norge bruker skatteparadiser.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.00

Sveits, Luxembourg og Hong Kong betraktes som «eksepsjonelt hemmelige».   

Den nye Hemmeligholdsindeksen, Financial Secrecy Index (FSI,) er verdens mest omfattende gjennomgang av finansielt hemmelighold. FSI 2013 er utviklet over to år av et forskningsteam i det internasjonale Tax Justice Network. Nettverket får offentligstøtte fra Norge.

Rapporten slår fast at Norge er en meget liten spiller i det internasjonale finansmarkedet, men scorer dårlig på finansiell åpenhet i norske selskaper.

– Smutthull

– Vi har heller ikke gode systemer for å registrere egentlige eiere bak selskap og for utveksling av informasjon mellom land. Sammenliknet med våre skandinaviske naboer er Norge er verst i klassen, uttaler daglig leder i Tax Justice Network - Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen.

Et forslag om åpenhet i selskaper behandles i disse dager av Stortinget. Land-for-land-rapportering er et krav til selskaper i utvinningssektoren om å publisere finansiell informasjon for hvert land de opererer i.

– Finansdepartementet har foreslått at selskaper skal slippe å rapportere om sin virksomhet i skatteparadis. Dette store smutthullet må tettes, sier Jacobsen.

Hemmeligholdsindeksen viser imidlertid at man er langt unna å få bukt med finansielt hemmelighold.

82 land er med i rangeringen. Sveits har førsteplassen, men flere av verdens viktigste skatteparadis er tidligere kolonier som i praksis kontrolleres av Storbritannia. Ser vi disse under ett ville Storbritannia toppet listen med god margin.

– Skatteparadis har blitt globale fluktbiler for skatteunndragelse, korrupsjon og kriminalitet. City of London er i sentrum av et globalt hemmeligholdsnettverk, sier Jacobsen.

Bruker skatteparadiser

Indeksen påpeker at norske selskaper og institusjoner bruker skatteparadiser for å kanalisere investeringer:

  • Statens pensjonsfond – Utland etablerte et underselskap i Luxembourg for å investere i eiendommer i London.
  • Statoil har 65 underselskaper i USA. 63 av disse er registrert i skatteparadiset Delaware, der de heller ikke har noen ansatte.
  • Mellom 2004 og 2009 ble klientkontoene til seks advokatkontorer brukt til å overføre 7,5 milliarder kroner mellom Norge og skatteparadiser.
Publisert: 07.11.2013 08.03.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.00