I Ghana svarer 40 prosent av husholdningene at de har betalt en bestikkelse knyttet til utdanning i løpet av det siste året. Bildet er fra en skole i hovedstaden Accra der 20 lærere har som oppgave å undervise rundt 700 elever. Foto: NTB-Scanpix/EPA/Nic Bothma

Sjokk-rapport om svindel i skolene

Samtidig som den blå-blå regjeringen har lovet en storsatsing på bistand til utdanning, konkluderer en ny rapport med at utdanning er en av de aller mest korrupsjonsutsatte sektorene i utviklingsland.

Utdanning er spesielt utsatt for korrupsjon, fastslår Transparency International i rapporten Global Corruption Report som ble lansert tidligere denne måneden. Årsaken er blant annet at store summer ofte blir utbetalt gjennom en kompleks struktur av ulike administrative nivåer, mens kontrollen er utilstrekkelig – hele veien fra sentralregjeringen og ned til den enkelte skolen.

Utdanningssektoren i Afrika er blant de absolutt verste i verden hva gjelder svindel og juks. I Nigeria forsvant minst 120 millioner utdanningskroner i løpet av to år, og i Kenya minst dobbelt så mye i løpet av en femårsperiode, ifølge rapporten. 

Fire av ti

I det vestafrikanske landet Ghana oppgir 40 prosent av de spurte i undersøkelsen å ha betalt en bestikkelse i løpet av de siste 12 månedene. I en tilsvarende undersøkelse i fem østafrikanske land i fjor skårer Norges mangeårige bistandspartner Tanzania høyest med 28 prosent, foran Uganda med 27 prosent, Burundi med 16 og Kenya med 14 prosent. Både Uganda og Burundi får i dag norsk bilateral utdanningsstøtte. Rwanda skiller seg ut ved at bare 1,4 prosent av de spurte oppgir å ha betalt en bestikkelse som motytelse for et utdanningsgode.

--------------------------------------

Les også:

--------------------------------------------

Samtlige av disse landene får i dag norsk utdanningsstøtte via betydelige norske bidrag til FN og Verdensbanken, mens Uganda og Burundi også får norsk bilateral utdanningsbistand. Tanzania mottar dessuten betydelige beløp i budsjettstøtte fra Norge, til sammen 150 millioner kroner i 2012.

Den nye rapporten beskriver en såkalt «tracking-studie» over pengeoverføringer til 180 skoler i Tanzania i 2010. Studien fastslo at om lag 37 prosent av pengene som ble bevilget av regjeringen til utdanning forsvant før den nådde skolene.

Maktmisbruk

Utdanningens relative betydning for den enkelte familie gjør at maktpersoner innenfor skoleverket utnytter sin posisjon til å begå utpressing, skriver Transparency i sin rapport. Denne fristelsen øker når ansatte opplever å være underbetalt av myndighetene, eller periodevis ikke mottar noen lønn i det hele tatt.

Samtidig som de fleste foreldre har et sterkt ønske om å bidra til å gi sine barn gode framtidsmuligheter, kan de være ukjent med hva som faktisk utgjør en ulovlig avgift. Likevel kan de samlede kostnadene for samfunnet bli enorme, og det er de fattigste som blir taperne i kampen om skoleplasser og gode karakterer. I Vietnam er den vanlige prisen for en bestikkelse for å oppnå skoleplass ved de mest populære grunnskolene om lag dobbelt så høy som en årlig gjennomsnittsinntekt.

Spøkelsesskoler

Ifølge rapporten har korrupsjon i skoleverket en rekke ulike former, alt fra manipulering med innkjøp i forbindelse med bygging av skoler til «spøkelseslærere» og rene «spøkelsesskoler». Bare i Pakistan skal det finnes opptil 8000 «spøkelsesskoler», skoler som mottar overføringer men som bare finnes på papiret.

Andre former for svindel er å underslå midler til skolebøker og annet materiell, bestikkelser for å få tilgang til skoleplasser, bestikkelser for å få papirer på oppnådde akademiske grader, kjøp av enkeltkarakterer eller hele vitnemål, nepotisme i utnevnelse av lærere, misbruk av skolebudsjetter til private formål, ulike typer uetisk jobbfravær, samt at lærere opptrer som godt betalte privatlærere for enkeltelever heller enn å gjøre jobben sin. Også ulike former for seksuelle tjenester i betaling for skoleresultater er vanlig og regnes som korrupsjon.

Høyere utdanningsinstitusjoner er minst like utsatt for de samme formene for korrupsjon som grunnskolene. I tillegg har de spesielle utfordringer knyttet til rekruttering, opptak, nepotisme, tilgang til studentboliger, karaktersetting, maktgruppers påvirkning på forskningsresultater, plagiat-problematikk, «spøkelsesforfattere» og uetisk redaksjonell opptreden i akademiske tidsskrifter.

Ghana på topp

Rapporten offentliggjør også resultatene av Transparency Internationals Global Corruption Barometer. Denne undersøkelsen om bestikkelser omfatter 114 000 spurte i 107 land over hele verden, både rike og fattige land. Her er folk spurt om de eller husholdningen deres har betalt en bestikkelse i forbindelse med utdanning i de siste 12 månedene.

Verstingen i denne undersøkelsen er Ghana der om lag 40 prosent svarer ja på spørsmålet om bestikkelser. I det samme landet var gjennomsnittlig lærerfravær på 24 prosent av skoletimene. Nederst på listen over afrikanske land finner vi enda en gang Rwanda der bare om lag 1 prosent oppgir å ha betalt for slike ulovlige tjenester. Landet har etablert omfattende kontrollsystemer og resultatbaserte leder- og medarbeideravtaler som gjennomsyrer systemet fra topp til bunn.

– Alle de østafrikanske landene har fine lover mot korrupsjon. Forskjellen på Rwanda og de andre er at det her finnes en politisk vilje til å bruke lovene og å straffe de som bryter dem, sier leder av Transparency International i Rwanda, Appollinaire Mupiganyi, i en kommentar.

Under president Paul Kagames styre har Rwanda iverksatt en rekke tiltak mot korrupsjon, og landet har fått stadig bedre score på internasjonale rangeringer av korrupsjon.

På verdensbasis svarer om lag 16 prosent av de spurte at de har betalt en bestikkelse. Et mulig lyspunkt for utdanningssektoren er at den er «slått» av politiet (31 prosent), domstolene (24 prosent), og eiendomsregistrene (21 prosent). Helsesektoren ligger på om lag samme nivå som utdanningssektoren (17 prosent). 

Publisert: 25.10.2013 02.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.11