Leiv Lunde, tidligere statssekretær og nåværende direktør for Fridtjof Nansens Institutt mener utviklingsministerposten bør fjernes. Foto: NTB/Scanpix

Vil fjerne utviklingsministerposten

Norsk bistandspolitikk bør erstattes av en ny globaliseringspolitikk og utviklingsministerposten fjernes, ifølge forskerne Leiv Lunde og Henrik Thune.

Av Andreas Bondevik Sist oppdatert: 19.04.2015 16:09:47

De to kommer mandag ut med boka ”Hva Norge kan være i verden”. I boka skriver Lunde og Thune at norsk bistandspolitikk er i ferd med å miste sin relevans.

«Konsekvensen av dette er at mye av både den bilaterale og multilaterale bistandspolitikken og pengeoverføringer blir utdatert,» heter det i boka.

Den vil derfor «måtte erstattes av en nyutviklet globaliseringspolitikk som erstatter tradisjonelle pengeoverføringer med eksport og investeringer», heter det videre.

De to peker på at en verden inndelt i absolutt fattige og absolutt rike land, med et rikt nord og et fattig sør, er i ferd med å viskes bort.

Bedre helhet

Ansvaret for den nye globaliseringspolitikken bør ifølge de to legges til utenriksministeren, og utviklingsministerposten legges ned.

– Det grunnleggende på utviklingsområdet blir å få til økonomisk vekst.  Vi tror at det kunne gi en bedre helhet om utenriksministeren har ansvaret, sier Lunde.

– Både globalisering og geopolitisk endring gjør dette området mer og mer politisk, og integrert i hva en utenriksminister skal forholde seg til.

Han mener det blir unaturlig med et fortsatt skille mellom bistandspolitikk og utenrikspolitikk.

– Det er veldig viktig med samordning og koordinering. En integrert politikk hvor en kan se alle virkemidlene samlet, og ikke splitte det opp i en utenrikspolitisk og en utviklingspolitisk agenda, sier Lunde.

Fallgruver

Lunde har vært statssekretær for utvikling  i den Bondevik-regjeringen og har ledet utenriksdepartementets Refleks-prosjekt om norske utenrikspolitiske interesser. Han er i dag direktør for Fridtjof Nansens Institutt.

Thune er i dag seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), men var tidligere en av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres nærmeste rådgivere.

Lunde sier det både prinsipielt og systemmessig gir mer mening å ha en mer integrert politikk med én sjef:

–Det er så mange fallgruver med hensyn til å lage to forskjellige systemer som ikke er samordna, sier Lunde til Bistandsaktuelt.

Men han erkjenner samtidig at det å ha en utviklingsminister gir økt oppmerksomhet til et viktig politikkområde. Og peker på at flere land som har kuttet utviklingsministeren senere har opprettet statsrådsposten igjen.

Kompetanse

De to forskerne argumenterer i den nye boka for at bistandsmilliardene bør brukes annerledes. Istedenfor økonomisk bistand bør Norge i mye større grad overføre kompetanse.  Den bør, ifølge de to, baseres på følgende pilarer:

  • humanitær nødhjelp
  • fortsatt global satsing på helse og utdanning,
  • klimatilpasning og reduksjon av klimautslipp,
  • en langsiktig freds- og forsoningspolitikk,
  • utvikle og bygge internasjonale organisasjoner,
  • investere i næringsliv og arbeidsplasser
  • å bistå omverden med stats- og næringsutvikling der Norge har særkompetanse, som på energi og fisk. 

–Det må fortsatt satses blant annet på helse og utdanning, men pengene må brukes mer fleksibelt, sier Lunde til Bistandsaktuelt.

Budsjettstøtte

Andre områder der Norge kan bidra mer med kompetanse er blant annet korrupsjonsbekjempelse, oljeressursforvaltning og oppbygging av skattesystemer.

Lunde viser til at fattigdommen er blitt redusert, og at svært mange fattige er i land som ikke er aktuelle som bistandsland, som for eksempel India.

Andre store grupper fattige er i land preget av dyp konflikt, som er i dårlig stand til å ta imot bistandsoverføringer.

–Men det er fremdeles gode grunner til å ha budsjettstøtteordninger i utvalgte land i en begrenset tidsperiode. Og det vil fortsatt være et stort behov for humanitær bistand, sier Lunde. 

Blir det gjort?

På spørsmål om hva han tror om muligheten for at forslaget om å kutte utviklingsministeren materialiserer seg etter valget, svarer han:

–Det kan komme an på hvor mange partier det blir i regjeringen. Jo flere partier jo flere poster må man opprettholde. Men om det blir en Høyre-Frp-regjering så vil jeg ikke se bort i fra at det kan skje. Eller om det blir en mindretallsregjering med ett parti. 

 

 

 

 

 

Publisert: 07.06.2013 14:00:00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16:09:47