: Flere kvinnegrupper har demonstrert i hovedstaden Colombo, for å sette fokus på vold mot kvinner og barn. Her fra en tidligere demonstrasjon organisert av Women for Women. Foto: Dushi Y. Kanagasabapathipilla/CC

Vold mot kvinner i søkelyset

Kort tid etter at drapet og gjengvoldtekten av en indisk student skapte store demonstrasjoner i India, demonstrerte også srilankiske kvinner i protest. – Vold mot kvinner er like vanlig i dag som under krigen, sier kvinneorganisasjoner. FNs kvinnekommisjon ble fredag enig om en global plan mot kjønnsbasert vold.

- Hvert år rapporteres rundt 1.400 voldtekter i Sri Lanka. Det reelle tallet er antageligvis mye høyere. Vi må ta et standpunkt og si at nok er nok, uttalte Shanthinie Kongahage, leder for kvinneaktivistgruppen Lak Vanitha, til International Business Times under en demonstrasjon i Sri Lankas hovedstad Colombo i februar.  

Bakteppet for demonstrasjonen var en hendelse hvor en 47 år gammel kvinne hadde blitt voldtatt av fire menn i utkanten av Colombo i slutten av januar. Episoden fikk stor oppmerksomhet. Mange så klare paralleller til hendelsene i nabolandet India.

Også Asian Human Rights Commission (AHRC) uttrykte sin bekymring for den apatiske holdningen srilankiske myndigheter har til slike voldelige hendelser, og påpekte at også media forsømmer temaet

To ulike land

– Hendelsene i Delhi i India kan nok ikke helt sammenlignes med situasjonen på Sri Lanka. Men i begge land er kvinner sårbare og kjønnsrelatert vold er svært utbredt. Kvinner trakasseres og diskriminerende holdninger er fortsatt dominerende i samfunnet, sier  Dhammika Jayawardena, koordinator og jurist i organisasjonen Women In Need (WIN).

WIN har siden 1987 jobbet med kvinner og barn som utsettes for vold og trakassering. De har 33 krisesentre spredt over hele landet og flere internasjonale støttespillere. Organisasjonen er også en av dem som får bilateral støtte fra Norge, i forbindelse med arbeidet for nasjonal forsoning etter den 26 år lange borgerkrigen.
– Situasjonen har ikke endret seg etter krigen. Både i nord og i øst, hvor krigen hovedsakelig foregikk, møter kvinner de samme utfordringer i dag som tidligere. En positiv endring er likevel at flere kvinner søker hjelp og støtte, sier Jatawardena,

Vi møter henne på et av WINs sentre i den sørlige byen Matara, som gir hjelp, juridisk bistand og rådgivning for kvinner og barn som utsettes for vold. Svært ofte gjelder sakene vold i hjemmet.

På verdensbasis

  • Man anslår at 60 prosent av kvinner på Sri Lanka opplever vold i hjemmet.
  • På verdensbasis utsettes 6 av 10 kvinner for fysisk eller seksuell vold en gang i løpet av livet, viser tall fra FN.
  • 104 land i verden har ingen lover som forbyr vold i hjemmet. I 53 land kan man ikke rettsforfølge personer som begår voldtekt innenfor ekteskapet.

Før helgen fordømte FNs kvinnekommisjon all vold mot kvinner og jenter «på det sterkeste». De oppfordret land til å sette i verk tiltak for å beskytte kvinner og straffeforfølge de skyldige.


Inngrodde holdninger

Kvinneaktivister på Sri Lanka har ikke lyktes med å skape en like stor protestbølge som i India. Men de har skapt oppmerksomhet rundt temaet og den passive holdningen samfunnet generelt har til diskriminering mot kvinner. Den srilankiske avisen Sunday Times rapporterte også nylig at voldtektshendelser har økt jevnlig de siste årene, også mot barn.

Både WIN og andre kvinneorganisasjoner trekker frem holdningsendring og forebyggende arbeid som en viktig faktor for å bedre situasjonen. Kvinner er generelt usynlige i samfunnet. Socialist Women’s Union hevder at 90 prosent av kvinner trakasseres av menn på offentlige busser eller taxier.

- Den største utfordringen for Sri Lankas kvinner er holdningene som fortsatt dominerer i samfunnet. Også blant politikere opplever vi dette. Med holdningsskapende arbeid og påvirkning gjør vi det vi kan for å forbedre situasjonen, sier Jayawardena.

Borgerkrigens spor


Også AHRC har uttalt at myndighetene i Sri Lanka gjør for lite for å forebygge vold og kriminalitet i landet, og at dette opprettholder en generell passiv holdning til problemet. I tillegg preges forholdet mellom de ulike befolkningsgruppene på Sri Lanka fortsatt av mistillit, som sitter igjen etter borgerkrigen.

I disse dager er FNs menneskerettighetsråd samlet i Genève for å diskutere beskyldninger om at Sri Lankas regjeringssoldater begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I mai er det fire år siden den lange borgerkrigen tok slutt.

 

Kilder: Sunday Times Sri Lanka , International Business Times , Norad , Women In Need , AHRC

 

 

Publisert: 18.03.2013 10.24.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.10.47