Norsk bistand er brukt til å sikre Mosambik gode gassavtaler med Sør-Afrika, men Stortinget sier nei til at Norfund kan investere i gasskraftverk. Foto: UD

- Bistand til gasskraft - nei takk!

Miljøorganisasjonene har fått det som de vil. Norfund får ikke investere i gasskraftprosjekter i utviklingsland. Men det kan bli lettere å få investeringer til vind- og solenergiprosjekter.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.01.30

Etter at regjeringen la fram forslaget til bistandsbudsjettet for 2015 mobiliserte WWF og andre miljøorganisasjoner for å få stanset forslaget om at Norfund skulle kunne få investere i gasskraftprosjekter.

– Vi er svært glad for at Venstre og KrF har lykkes i å få regjeringen til å snu i denne saken. Norsk bistand bør ikke brukes til å bygge gasskraftverk. Norsk bistand til energisektoren i sør bør fortsatt gå til fornybar energi, sier Marte Ness, seniorrådgiver ved WWF Norges klima- og energiteam. Hun mener at investeringsbehovet i fornybar energi langt fra er dekket. Investeringene verden over må øke dramatisk for å hindre de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

I Utenriks- og forsvarskomiteens midlertidige innstilling til neste års statsbudsjett heter det at:

 «Norfund skal ikke innbefatte naturgassinvesteringer i sin investeringsportefølje i utviklingsland.»

Gass vs kull

Til dette kommenterer Norfunds administrerende direktør, Kjell Roland:

– Norfunds mandat er fattigdomsbekjempelse. Ingen enkeltfaktor begrenser vekst og fattigdomsbekjempelse mer enn mangel på strøm eller upålitelig strømforsyning i Afrika sør for Sahara. For Norfund er eventuelle investeringer i gasskraft først og fremst et spørsmål om kunne gi et relevant tilbud til fattige land i Afrika, som trenger energi, og hvor energibehovene ellers vil bli dekket av storstilt utbygging av billig kullkraft. Også videre utbygging av sol- og vindkraft er avhengig av at det også bygges kapasitet for balansekraft, der gasskraft i mange tilfeller kan være det beste alternativet.

Mer positivt for Norfund er det at Finanskomiteen ber regjeringen utrede om mandatene til Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norges kan endres for å fremme økte investeringer i fornybar energi.

Risikodekning

«Utredningen bør blant annet se på hvordan selskapene også kan dekke kommersiell risiko knyttet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til andre risikoavlastende og investeringsfremmende tiltak,» heter det i innstillingen.

– Dette er viktig. En justering av mandatene for GIEK og Eksportkreditt Norge vil kunne bidra til å mobilisere norske aktører til investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Dagens eksportfremmevirkemidlene er i for stor grad begrenset til tradisjonell vareeksport. En endring bør legge til rette for økt eksport av norsk kompetanse og kapital, som det er stort behov for i utviklingslandene, sier administrende direktør i Norfund, Kjell Roland.

En slik endring i mandatet er også noe både Scatec Solar, SN Power og Agua Imara har drevet lobbyvirksomhet for å få til.

 

Publisert: 08.12.2014 15.24.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.01.30