Første skoledag i Bujumbura i Burundi. Organisasjoner i sør som arbeider med sivilt samfunn kan i framtida få mer bistandspenger direkte fra Norad, uten norske mellomledd. Foto: Norad 

- Kutt bistandens dyre mellomledd

Organisasjoner i sør bør få mer bistand direkte, i stedet for at pengene går via norske partnere. Det er anbefalingen i ny evalueringsrapport.

I en ny evalueringsrapport som tar for seg funksjonen til paraply- og nettverksorganisasjoner som Digni, Atlas-alliansen og FOKUS, heter det at en større del av bistandspengene bør gå direkte til partnere i sør.

Det dreier seg om sivilsamfunnstøtte som Norad forvalter. Totalt er åtte ulike paraplyorganisasjoner og nettverk vurdert.

- Norad bør overveie å øke andelen av midler innenfor sivilsamfunn som går til organisasjoner i sør, sier Svend Erik Sørensen til Bistandsaktuelt.

Sørensen har ledet arbeidet med evalueringsrapporten.

Evalueringsteamet er satt sammen av svenske Niras AB, i samarbeid med norske Chr. Michelsens Institutt (CMI), på oppdrag fra Norads evalueringsavdeling.

Sterke organisasjoner

Rapporten tar til orde for en egen kartlegging av mulighetene for å endre pengestrømmen fra nord til sør og hva dette vil bety for måten frivillige organisasjoner i Norge jobber på.

I rapporten er det hentet eksempler fra Nepal og Tanzania. Begge disse landene har ifølge rapporten sterke, frivillige organisasjoner som er i stand til å ta imot bistand direkte fra Norge på en forsvarlig måte.

Sørensen sier at bistanden kan gis mer effektivt om man kutter ut fordyrende mellomledd. I noen tilfeller går bistanden fra Norad gjennom fem-seks ledd før den ender opp hos mottagerne.

Har begynt

Det er allerede gjort noen forsøk med å tildele midler direkte til sivilsamfunn-organisasjoner i sør. Underdirektør Gunvor Skancke i Norads avdeling for sivilt samfunn sier at det uavhengig av den nye evalueringen arbeides med å øke omfanget av dette.

- Vi er i ferd med å gjøre det evalueringen anbefaler, sier hun til Bistandsaktuelt.

- Vi snakker ikke om at alt skal legges om. Vi ser at norske organisasjoner har en merverdi, legger Skancke til.

Hun understreker at et av sluttmålene er å styrke sivilsamfunnet i land i sør, og stiller spørsmålet:

- Vi ser nå at noen organisasjoner i sør er i ferd med å vokse seg sterke, hvorfor skal vi da gå veien om norske organisasjoner?

Skancke sier at problemstillingene ikke bare gjelder paraply- og nettverksorganisasjonene, men også den øvrige bistanden til sivilt samfunn som går via enkeltstående norske NGO-er.

- Maktforskjeller består

Da evalueringsrapporten ble presentert i Oslo i går, var kommentarene fra norske frivillige organisasjoner ikke spesielt positive. Samtidig er organisasjonene sårbare for kritikk om at de bare er ute etter å mele sin egen kake, og veier sine ord nøye.

Daglig leder Andrew Preston i ForUM for Utvikling og Miljø medga at debatten burde vært tatt for lenge siden.

- Det er helt riktig å se på dette. Vi burde etter min mening sett på dette allerede for 20 år siden, sa han.

Samtidig trodde han ikke at det ville være noe å tjene økonomisk på å kutte de norske mellomleddene. Han la også vekt på at maktforskjellene mellom nord og sør uansett vil bestå.

- Maktproblemet, som ligger der i all bistand, blir ikke borte, understreket han.

Kritisk

Generalsekretær Jørn Lemvik i Digni er kritisk til evalueringsrapporten, og mener at den i liten grad peker på muligheter for forbedring innenfor dagens modell. Lemvik mener at det er naivt å tro at det er enkelt å samarbeide direkte med organisasjoner i sør fra Norads kontorer i Oslo.

Samtidig mener han at utgangspunktet for en diskusjon bør være det beste:

- Vi har alle felles målsetting. Vi jobber for at verden skal bli bedre i de områdene der vi har programmer, og for at folk skal rette ryggen og ta ansvar for egen framtid, sier han til Bistandsaktuelt.

Også daglig leder Gro Lindstad i FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er kritisk til den nye rapporten og mener at de faglige analysene er svake.

Hun sier at mange organisasjoner i sør har styrket seg, og kan nyttiggjøre seg bevilgninger direkte fra Norad. Samtidig er det etter hennes syn på mange områder fortsatt behov for norske samarbeidspartnere.

Nye fond

I evalueringsrapporten framheves fond som The Foundation for Civil Society (FCS) i Tanzania og Poverty Alleviation Fund (PAF) i Nepal som institusjoner som kan fylle rollen norske organisasjoner i dag har som mellomledd mellom Norad og enkeltorganisasjoner og enkeltprosjekter.

Av rapporten går det fram at dagens modell med paraply- og nettverksorganisasjoner som koordinerer søknader og utbetaling av bistand har røtter tilbake på 1980-tallet. Den gangen hadde Norad selv ikke kapasitet til å behandle søknader fra mange enkeltorganisasjoner.

Opprettelsen av paraply- og nettverksorganisasjoner ble løsningen. I dag er situasjonen en annen, og paraplyorganisasjonene må vise at de fortsatt har verdi, mener rapportforfatterne.

Koster mer

Teamet bak evalueringsrapporten peker på at en leder i en ikke-statlig organisasjon i Norge tjener tjue ganger mer enn en leder i en tilsvarende organisasjon i Tanzania:

«Fra et kostnadseffektivt synspunkt er det rimelig å spørre om en leder i en sivilsamfunnsorganisasjon i nord tilfører 20 ganger mer ekstraverdi enn en tilsvarende leder i sør», heter det.

Det pekes også på at engelsktalende eliter i land i sør får en betydelig fordel når pengene fordeles gjennom internasjonale kanaler. Om pengene først går til en ikke-statlig organisasjon i sør, og deretter fordeles videre, vil ikke engelsk-kompetanse bli så avgjørende.

Da vil hele fordelingsprosessen kunne bli mer demokratisk, heter det i evalueringsrapporten.

Samtidig peker rapporten på at det kan finnes gode grunner til å holde igjen i forhold til å overføre mye penger til store fond i utviklingsland. Ikke minst kan små NGO-er bli skviset om alle tilskuddsmuligheter samles i én hatt.

Svend Erik Sørensen har ledet teamet som har evaluert norske paraplyorganisasjoner. Foto: Asle Olav Rønning
Publisert: 29.10.2014 07.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.20