100 millioner kroner mer til utdanning i konfliktsituasjoner. Foto: Jan Speed

- Leverte det de lovet

I 2015 skal 2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Statsbudsjettet bekrefter en satsning som alt var varslet.

Av Anne Håskoll- Haugen Sist oppdatert: 19.04.2015 16.01.30

Regjeringens satsning på utdanning ble varslet allerede under valgkampen, bekreftet med utdanningsmeldingen som kom i juni og nå igjen i statsbudsjettet. I 2015 skal  2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Redd Barna er fornøyde:

– Regjeringen har levert det de har lovet, men det som blir viktig nå, er å finne de gode kanalene for å fremme gratis skole til alle barn. Nå skal vi inn i dialog med regjeringen om hvordan disse pengene skal brukes, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

– Utdanning er en kjernesak for Redd Barna. I hvilken grad har dere bidratt til regjeringen nå satser på utdanning?

– Vi tar verken ære eller skyld for politiske dokumenter, men ser satsningen som en bekreftelse på at regjeringen hører på gode råd. Men det finnes ingen ”quick fix” når det gjelder utvikling, det er det langsiktige og helhetlige arbeidet som er viktig, ikke å velge ut enkelte fanesaker, understreker Hegna.

Barn i konflikt

Regjeringen skriver i pressemeldingen at de som del av satsningen vil øke innsatsen for utdanning i krise og konflikt, og setter av 100 millioner kroner til dette.

I følge budsjettet skal utdanningsstøtten ”gå til land som har store behov, og som viser politisk vilje til selv å prioritere utdanning.”

– Redd Barna er veldig fornøyde med 100 millioner til utdanning i krise og konflikt. Den siste mila om å oppnå tusenårsmålet om utdanning, handler om å nå de som er vanskeligst å nå. Og det er nettopp barn i krise og konflikt. Man må tørre å bruke penger på det som er vanskelig, sier Hegna.

Mer til partnerskap

Regjeringen fortsetter sin satsning til Global Partnership for Education (GPE), et initiativ utenfor FN- systemet, som forsøker å få til et spleiselag mellom private givere, organisasjoner og nasjoner for å støtte regjeringer i sin utdannings- satsning. Allerede i juni lovet utenriksministeren at Norge vil over de neste tre årene gradvis ville øke den årlige støtten fra 290 millioner kroner i år til 590 millioner i 2017.

– Er GPE en god kanal?

– Ja, det er det. Redd Barna samarbeider også med GPE, og har gode erfaringer med dem.

Helse + utdanning er dynamitt

Nytt denne gang er at det opprettes en egen budsjettpost for utdanning, og bevilgningene til helse og til utdanning samles i et felles kapittel slik at arbeidet ses i sammenheng.

Regjeringen skriver at ”god helse bidrar til bedre læring, og høyere kunnskapsnivå bidrar til bedre helse.”

– Koblingen helse og utdanning er det viktig. Jeg ser det først og fremst som et forsøk på å videreføre den forrige regjeringens satsning på helse. Ebola- krisen er et perfekt eksempel på sammenhengen mellom utdanning og helse – den sprer seg blant annet på grunn av manglende kunnskap om hvordan sykdommen smitter, sier Olaf Thommesen, generalsekretær i Plan Norge.

Også de er fornøyde med Regjeringens utdannings- satsning, spesielt med fokuset på jenter og utdanning.

I juni kom regjeringens første stortingsmelding på bistandsfeltet ”Utdanning for utvikling.” Meldingen beskriver Regjeringens ambisjon om å satse på utdanning i bistandsarbeidet. Allerede i meldingen ble det varslet én milliard mer til utdanning i løpet av de neste årene, og det er spesielt jenter og utdanning som er satsningsområdet.

 

Publisert: 08.10.2014 13.03.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.01.30