Professor Desmond McNeill. Foto: UiO

– Handelsavtaler undergraver helse

Internasjonale handelsregler gjør nye medisiner dyre i fattige land, fordi landene ikke kan produsere billigere kopier av medisiner utviklet av store legemiddelfirmaer. Regelverket er en trussel mot folks helse, mener Lancet-kommisjonen.

Av Asle Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.47

– Dette viser hvordan økonomiske og politiske forhold ofte trumfer over hensynet til helse, sier professor Desmond McNeill ved Universitetet i Oslo (UiO) til Bistandsaktuelt.

Tidligere i uka lanserte en internasjonal kommisjon av forskere og eksperter rapporten Global Governance for Health .

McNeill er forskningsleder ved UiOs Senter for utvikling og miljø ved UiO og en av 18 deltagere i kommisjonen. Den ble opprettet av det medisinske tidsskriftet The Lancet og UiO i fellesskap og ledet av UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Rapporten peker på at det har skjedd store helseframskritt i verden på kort tid, men at det fortsatt er langt fram til at alle har lik mulighet til god helse.

Les også: - Politiske grep kan fjerne helseforskjelllerOfte er det forhold utenfor «vanlig» helsepolitikk som bremser en mer rettferdig fordeling av helsegodene.

Regelverket for internasjonal handel blinkes ut som en av disse hindringene.

Kommisjonen beskriver i sin rapport hvordan TRIPS-avtalen, som ble inngått i 1994, sikrer patentrettighetene for legemiddelindustrien på bekostning av fattige lands mulighet til å lage kopimedisiner.

TRIPS står for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Avtaleverket ble inngått under forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon WTO. Muligheten for produksjon av billige kopimedisiner i fattige land ble begrenset, og enigheten var gull verdt for vestlige legemiddelfirmaer.– Økonomisk makt

Taperne var fattige land som ikke fikk tilgang på de nyeste og dyreste medisinene.

«TRIPS viser klart hvordan økonomisk makt kan styre global utforming av regelverk, med vidtrekkende konsekvenser for helse,» heter det i rapporten.

– Slike avtaler er veldig vanskelige å endre når de først er etablert, påpeker McNeill.

Han sier at det er legitimt at land og multinasjonale selskaper med stor økonomisk makt arbeider for sine interesser. Problemet er ubalansen i internasjonale maktforhold, og at små land ikke kan matche de store.

Etter sterk motstand fra både frivillige organisasjoner og stater ble alle WTO-medlemmene i 2001 enige om at TRIPS-avtalen ikke skulle stå i veien for tiltak for å beskytte innbyggernes helse.

Ikke minst har hiv-medisiner blitt mye rimeligere takket være press fra en lang rekke aktører.

- Hiv og aids er en type sak der men kan få stor oppmerksomhet. På sett og vis vant man en trefning. Men det var bare en del av en større krig, sier McNeill.

Nye avtaler

Tendensen er at nye frihandelsavtaler som inngås av enkeltland eller i regioner inneholder regler som er enda mer positive for legemiddelindustrien enn det den gamle TRIPS-avtalen var.

Alle land kan nekte å gå med på slike vilkår. I praksis kan det være fristende for fattige land å ofre rettigheter innen helse for andre formål, for eksempel økt markedsadgang for eksport, påpekes det i rapporten.

– Det brukes gjerne en blanding av gulrot og pisk i slike sammenhenger, sier McNeill.

En slik ny avtale er den såkalte Trans-Pacific Partnership. Avtalen omfatter land på begge sider av Stillehavet.

Leger Uten Grenser har kritisert USA for å forsøke å presse fram regler som vil gi dyrere medisiner i forhandlinger om utvidelse av frihandelsområdet. Blant annet forhandles det med Vietnam, Peru, Mexico og Malaysia.

Norge forhandler gjennom EFTA om frihandelsavtaler med flere av de samme landene.

Vil passe på

Lancet/UiO-kommisjonen mener at hensynet til helse må vektlegges sterkere når det gjøres beslutninger i internasjonale sammenhenger.

Globale og regionale frihandelsavtaler er et eksempel på dette. Derfor foreslår kommisjonen et uavhengig overvåkingsorgan som med FN-mandat kan passe på at beslutningene som tas ikke får negative konsekvenser for helse.

For verdens miljø finnes allerede både FNs klimapanel IPCC og et nylig etablert organ som skal sikre artsmangfold og levende økosystemer.

- Helsen til mennesker, i vid betydning som velferd og ikke bare fravær av sykdom, fortjener like stor oppmerksomhet, mener kommisjonen.

Rapporten kan leses her

 

Publisert: 14.02.2014 07.51.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.47