Muhammed Yunus, Sheikha Moza, Erna Solberg, Paul Kagame,Gordon Brown, Grace Machel, Philippe Douste-Blazy og Stine Bosse er med i pådrivergruppen til FNs generalsekretær Ban Ki-moon (midten)   som skal sørge for at verden gir gass for å nå tusenårsmålene. Foto: Statsministerens kontor

– Tusenårsmålene er verdens superhelter

FNs generalsekretær lanserer en ny rapport om tusenårsmålene. Han mener de er "faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive". Men ingen medalje venter når fristen går ut om 461 dager. Fortsatt går 900 millioner mennesker sultne til sengs.

Akkurat i disse dager er det 14 år siden tusenårsmålene (se faktaboks) ble enstemmig vedtatt av FNs medlemsland. Med litt over ett år igjen til fristen løper ut, lanserte FNs generalsekretær, statsminister Erna Solberg og president Paul Kagame rapporten som viser hva som er oppnådd i FNs hovedkvarter i New York.

– Tusenårsmålene er verdens superhelter, og akkurat som superhelter har de superkrefter. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound!

Slik åpnet FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanseringsfrokosten med rundt 100 spesielt inviterte. Solberg ble i 2013 utnevnt av generalsekretæren til å lede en pådrivergruppe som skal sørge for at verden gir gass for å nå tusenårsmålene. Gruppen består av en rekke kjente figurer, som for eksempel økonomiprofessoren Jeffrey Sachs og Nobelprisvinner Muhammad Yunus. Solberg leder arbeidet sammen med Kagame, presidenten i Rwanda.

Noen land går baklengs

– Hva er det viktigste budskapet i rapporten, Solberg?

– Det er at vi har kommet langt, det er mange gode eksempler på det, men at det fortsatt er mye igjen, særlig på kvinnesiden.

– Det ble sagt under lanseringen at rike land må gi mer bistand. Vil Norge gi mer?

– Vi skal bidra med mer bistand , særlig til utdanning.

– Hva har vært det vanskeligste i arbeidet med tusenårsmålene?

– Det vanskeligste er at finansieringen av en del tiltak har gått ned etter finanskrisen. Utdanningssatsingen har gått ned og i tillegg har konfliktene rundt om i verden bidratt til at det går feil vei i landene som er rammet. Det er ett av mitt hovedpoenger at vi må finne instrumenter for å sørge for at vi jobber med tusenårsmålene, også i konfliktsituasjoner, sier Solberg til Bistandsaktuelt rett etter lanseringen.

Hvis tusenårsmålene er verdens superhelter, er krig og konflikt kryptonitt, ifølge Solberg.

Promoterer eget arbeid

Rapporten skal oppsummere 14 års arbeid, og har invitert 37 bidragsytere, de fleste presidenter og statsministre, til å skrive om hva som er oppnådd i deres land. Både lanseringen og bidragene er svært optimistiske til hva som har blitt gjort.

”Alt som har blitt oppnådd i løpet av disse årene varmer hjertet”, skriver Solberg og Kagame i forordet til rapporten.

”Tusenårsmålene har blitt det største ”anti-poverty push” i historien” skriver generalsekretær Ban Ki-moon.

Under frokosten var det mye applaus og lite kritikk. Den eneste som kom med skyts var økonomiprofessor Jeffrey Sachs. Han mente verden nå likevel viser seg å være komplett uorganisert, og henviste til hvordan ebola-krisen blir håndtert.

Mange kjente figurer har bidratt til rapporten. Ban Ki-moon, prinsesse Mozah Bint Nasser, økonomiprofessor Jeffrey D. Sachs, den unge utdanningsaktivisten Malala Yousafzei og Redd Barnas generalsekretær Tove Wang. Alle rapporterer positivt om egne innsats, men ingen skriver om hva de kunne ha gjort annerledes, eller kommer med konkrete forslag til hva som må gjøres.

Solberg og Kagame innrømmer likevel i rapporten at det ikke venter noen medalje når fristen løper ut  31. desember 2015. Datoen er bare en tid for å stoppe opp, evaluere seg selv og gjøre seg klar for veien videre.

 

Veien videre

Rapporten ble lansert under høynivåuken i FN søm løper fra 22. - 27. september. To dager er satt av til møter om hva som skal skje etter 2015, når fristen for tusenårsmålene har løpt ut. Hensikten med møtene er, ifølge FN, at generalsekretæren skal høre hva medlemsstatene mener bør med i de nye målene.

En internasjonal gruppe kalt Open Working Group har allerede jobbet i ni måneder for å komme frem til 17 mål som nå er overlevert FN. Det er disse 17 punktene som er utgangspunktet for den videre diskusjonen. Flere norske NGO´er har fulgt prosessen tett.

I tillegg har FN utført et enorm spørreundersøkelse på nett, hvor alle som vil har kunnet svare på spørsmål om hva de synes er aller viktigst for å skape en verden med mindre fattigdom og bedre livskvalitet. Over én million mennesker har svart.

Etter høynivåuken vil forhandlingene om hva som skal bli de endelige nye målene starte. En av de viktige endringene vil bli at de nye målene også skal gjelde for de rike landene.

 

 

FNs tusenårsmål

Åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000. Nå jobbes det med nye mål for de neste 15 årene. To av dagens tusenårsmål, handler to om reproduktiv helse:

Mål fem: Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler og sikre ­universell adgang til reproduktive helse­tjenester.

Mål seks: Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids. Sikre tilgang til behandling for hiv/aids til alle som trenger det.

FNs generalsekretær lanserte rapporten om Tusenårsmålene under en frokost i New York. Foto: SMK
Publisert: 26.09.2014 11.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.40