Arbeid på gassrørledning i Tanzania. Foto: Muhidin Michuzi

Ber Venstre og KrF stoppe bistandspenger til gasskraft

Naturvernorganisasjonen WWF går hardt ut mot regjeringens forslag om at bistandspenger kan brukes til å investere i gasskraft i utviklingsland.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.30

Bistandsaktuelt meldte onsdag at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år åpner for at det statlige investeringsselskapet Norfund kan investere i gasskraft i utviklingsland. Samtidig fyller regjeringen på med 1,5 nye milliarder til selskapets investeringskasse.

Norfund har investeringer i fornybar energi som sitt viktigste område og har ikke tidligere investert i gasskraft. I Afrika er imidlertid land som Tanzania og Mosambik i ferd med å bygge ut egne gassressurser.

Det kan åpne for utvikling av elektrisitetsproduksjon basert på egne gassressurser, og her åpner regjeringen nå for at norske bistandsmidler kan spille en rolle.

- Skitne gasskraftverk

- Det er bekymringsfullt at Norge skal bruke bistandspenger til å finansiere skitne gasskraftverk for de fattigste når disse landene har nok fornybare energiressurser til å dekke sine egne behov, sier Ingrid Lomelde, som er leder i naturvernorganisasjonen WWFs klima- og energiavdeling.

Hun er sterk kritisk til den foreslåtte utvidelsen av Norfunds mandat, og ber mellompartiene Venstre og KrF sette foten ned når forslaget behandles i Stortinget.

WWF frykter at økt satsing på gasskraft i Norfund-regi vil komme i konflikt med andre norske bistandsinitiativer, der man støtter utviklingen av ren energi.

Norge skal uavhengig av Norfund neste år bruke 1,1 milliarder bistandskroner til støtte til fornybar energi i utviklingsland om forslaget til statsbudsjett blir vedtatt.

Passer ikke inn

WWF peker på at hensikten med Norfund er at selskapet skal investere i forretningsprosjekter som ikke kunne ha blitt realisert på annen måte. Investeringene skal gi positive ringvirkninger i økonomien og bidra til bærekraftig utvikling. Organisasjonen mener at gasskraft ikke passer inn i dette.

- Vil det ikke være bedre om land som Tanzania og Mosambik bruker egen gass lokalt i stedet for å eksportere framtidig produksjon på verdensmarkedet?

- Det beste er om disse landene får støtte til å bruke de utslippsfrie naturressursene de har tilgjengelig, sier Lomelde.

Samtidig sier hun at elektrisitetsproduksjon basert på gasskraft vil gå inn i store, sentralisert elforsyningssystemer. Lomelde mener at dette kun vil komme middelklassen til gode, og uansett ikke nå de fattigste.

Omstridt

Ulikt syn på gasskraft er gjenkjennelig fra debatten i Norge. Gasskraft er et mindre forurensende alternativ enn kull og olje, men er samtidig ikke CO2-fri. Også forbrenning av gass bidrar til global oppvarming.

WWF kobler forslaget til endring i instruks for Norfund med en generell kritikk av klimaprofilen i statsbudsjettet.

- Regjeringen fortsetter å bruke penger på å skape klimaproblemer i stedet for å investere i løsningene, sier Lomelde.

Utenriksdepartmentet kunne i går ettermiddag ikke kommentere kritikken.

Ingrid Lomelde i WWF-Norge. Foto: Anja Elmine Basma/WWF-Norge.
Publisert: 10.10.2014 02.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.30