Finansekspert Sony Kapoor mener forvaltningen av Norges oljeformue må underlegges et uavhengig råd som rapporterer til Stortinget. Foto: Knut G. Bjerva/Aftenposten/Scanpix

Finansekspert: -Stortinget bør kontrollere Oljefondet

Norges Bank mangler den nødvendige ekspertisen på etisk forvaltning av den norske oljeformuen. Et uavhengig råd som rapporterer til Stortinget bør stå for kontrollen, mener finansekspert Sony Kapoor.

I en stortingsmelding foreslår finansminister Siv Jensen å legge ned Etikkrådet, som gir etiske råd om forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland (SPU), også kjent som Oljefondet. Forslaget har høstet massiv protest fra norske bistands- og miljøorganisasjoner. Både Venstre og KrF argumenterer for å opprettholde Etikkrådet, og saken vil først bli avgjort i Stortinget seinere i vår.

I dag gir Etikkrådet anbefalinger til Finansdepartementet om hvilke selskaper Norge bør trekke seg ut av, men er frikoblet fra den løpende kontakten med selskapene. 

Den kontakten er det Norges Bank Investment Management (NBIM) som har ansvaret for. Signalene fra Etikkrådet og NBIM er ikke alltid samkjørt. Endringene skal ikke gå på bekostning av hensynet til åpenhet og etisk forvaltning, lover regjeringen, mens kritikerne frykter for det motsatte.

– Må styrkes

Finansekspert Sony Kapoor i tenketanken Re-Define har et annet forslag: Han vil styrke den etiske kompetansen hos NBIM og samtidig legge Norges Banks forvaltning av oljeformuen under et uavhengig råd som rapporterer til Stortinget. 

– Norge er internasjonalt en av de største forkjemperne for ansvarlig forvaltning, sier Kapoor til Bistandsaktuelt.

Han viser til at Norge i bistandsprosjekter og andre internasjonale sammenhenger legger stor vekt på offentlig innsyn og uavhengige kontrollorganer. Når det gjelder vår egen milliardformue er ikke de samme hensynene vektlagt. 

– Mangler kompetanse

Oljefondet, med sine over 5000 milliarder kroner i investeringer, er verdens største statlige investeringsfond.

Norges Bank er en sentralbank som tradisjonelt hadde til oppgave å drive pengepolitikk i et lite land, ikke for å forvalte en slik kjempeformue. Norges Bank mangler rett og slett kompetanse ikke minst innen etisk forvaltning, sier Kapoor. 

Samtidig trengs det offentlig kontroll med om Norges Bank tar vare på hensynet til ansvarlige investeringer på en god måte. Finansdepartementet kan ikke stå for denne kontrollen. I stedet bør Stortinget nedsette et råd bestående av internasjonale eksperter, mener Kapoor. Modellen kan ligne på Riksrevisjonen, som i dag rapporterer direkte til Stortinget.

Vil ha mer politikk

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er positiv til å gi Stortinget en større rolle når det gjelder forvaltning av oljeformuen.

– Tendensen er å overlate mer og mer til Norges Bank. Ser man på utviklingen som har vært de siste åra, ser det ut som om man prøver å usynliggjøre politikken og dermed også etikken, sier han til Bistandsaktuelt.

– Politikerne stoler blindt på finansfolkene sine og at de vet alt. Det er veldig få privatpersoner som ville turt å gjøre det samme, sier Hermstad.

Regjeringen har varslet at den ønsker å opprette et nytt råd som skal gi råd om forvaltningen av oljeformuen. Dette rådet skal rapportere til finansministeren, ikke til Stortinget, og det er foreløpig ikke klart hvilke rammer dette rådet får.

Publisert: 18.04.2014 09.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.06