Sør-Sudan er et av landene som fortsatt vil motta norsk bistand. Foto: UN Photo

Kraftig kutt i land

Regjeringen foreslår at langt færre land skal få norsk bistand i 2015. I fjor mottok 116 land norsk støtte, til neste år ønsker regjeringen å kutte antall land til 84.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.33

Solberg-regjeringen har vært helt tydelige på at de ønske å konsentrerer norsk bistand om færre land. Og det har ikke vært tomt prat, i budsjettforslaget som ble fram i morges foreslår regjeringen at 84 land skal motta norsk bistand i 2015.

I budsjettforslaget heter det at «det skal som hovedregel ikke gis bistand til land som ikke står på denne listen.

Listen over land finner du her:

I 2013 var det 116 land som mottok norsk bistand. 

Regjeringen har valgt 12 som Norge skal satse særlig på – såkalte «fokusland»: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia, Sør-Sudan, Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania.

Fokuslandene er igjen delt i to kategorier: Sårbare stater, der stabilisering og fredsbygging står sentralt: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia og Sør-Sudan.

- Sårbare stater er de landene der utfordringene er størst og oppnåelsen av FNs tusenårsmål er lengst unna. Risikoen er ofte stor for tilbakeslag. Samtidig er det her kostnadene og risikoen ved ikke å engasjere seg vil være størst, sier Børge Brende.

Den andre gruppen av fokusland omfatter land i utvikling, der vekten i økende grad legges på næringsliv, ressurs- og inntektsforvaltning. I denne kategorien finner vi: Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania.

- Vi vil prioritere noen utvalgte fokusland der vi har særlig god landkunnskap og der Norge har gode forutsetninger for å bidra til gode resultater. Vi ønsker også å oppnå synergier ved at norske aktører konsentrerer seg om de samme landene. I tillegg arbeider vi med å effektivisere bistandsforvaltningen, og forbedre måling og formidling av resultater, sier utenriksminister Børge Brende.

Avventende positiv

Avvendende positiv er en grei oppsummering av vårt syn på dette budsjettforslaget, sier generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, til Bistandsaktuelt. Han mener hovedlinjene i budsjettet er bra og mener blant annet at de foreslåtte kutten til FN og andre multilaterale organisasjoner er fornuftige.

Lemvik er ikke veldig sjokkert over at antallet land kuttes fra 116 til 84.

-  Signalene vi fikk på forhånd ga grunn til å frykte langt mer dramatiske kutt i antall land. Den innstrammingen som nå forslås av regjeringen gjelder jo stort sett ganske perifere land for norsk bistand. Digni mister fire land, men det er jo signalisert at land ikke skal kuttes over natt. Så vi er i dialog med UD hvordan dette skal løses, sier Lemvik.

Wenche Fone, leder i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp er heller ikke rystet over regjeringens foreslått kutt i antall land.

- Kirkens Nødhjelp støtter en viss konsentrasjon av antall land og det regjeringen her presenteres ser fornuftig ut. Det kuttes fra 114 til 84 land. Å sørge for at mer av bistanden går til de fattigste landene er en god idé, sier Fone.

Her er landene som kuttes: (noen vil motta humanitær bistand)

Algerie, Argentina, Belize, Botswana, Chile, Costa Rica, Den dominikanske republikk, El Salvador, Gambia, Guinea Bissau, Kapp Verde, Lesotho, Malaysia, Maldivene, Mauretania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Namibia, Republikken Kongo, Sao Tome og Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Swaziland, Thailand, Togo, Tsjad, Turkmenistan, Uruguay, Usbekistan, Venezuela

Saken bli oppdatert.

Publisert: 08.10.2014 10.52.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.33