Finansminister Siv Jensen høster massiv kritikk fra bistands - og miljøorganisasjoner for forslag om å legge ned Etikkrådet, som følger investeringene av den norske oljeformuen. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Massiv kritikk mot å legge ned Etikkrådet

Etikkrådet bør legges ned, mener finansminister Siv Jensen. Forslaget om å legge ned rådet, som gir etiske anbefalinger til Oljefondet om investeringer, møter massiv kritikk fra norske bistands- og miljøorganisasjoner.

Finansminister Siv Jensen varsler i dag at hun vil legge ned Etikkrådet. Hun møter hoderysting og massiv kritikk fra norske bistands- og miljøorganisasjoner.

- Et stort feilgrep, mener Kirkens Nødhjelp.

Etikkrådet gir i dag anbefalinger til statsråden og regjeringen om hvilke selskaper den norske oljeformuen på over 5000 milliarder kroner ikke bør investeres i.

Jensen vil i stedet innlemme disse etiske vurderingene i større grad i Norges Banks forvaltning. Det er Norges Bank som har det daglige ansvaret for investeringene til Statens pensjonsfond utland (SPU), også kjent som Oljefondet.

- De etiske kriteriene for hvilke selskaper fondet kan investere i ligger fast. Men vi vil omorganisere arbeidet slik at vi får større effektivitet og slagkraft, samtidig som vi ivaretar hensynet til åpenhet og legitimitet, skriver Jensen i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Kronikken kommer i forkant av at Jensen seinere fredag presenterer en stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland.

Høster kritikk

Forslaget om legge ned Etikkrådet følger anbefalingen fra Strategirådet for Statens pensjonsfond utland, som i en rapport fra november i fjor foreslo nettopp dette.

Med forslaget legger Siv Jensen seg ut med store deler av norske frivillige organisasjoner innen miljø og bistand. I en høringsrunde i vinter gikk disse massivt inn for å opprettholde rådet.

Blant kritikerne er Kirkens Nødhjelp, som mener det vil være et stort feilgrep å legge ned Etikkrådet.

- Det vi frykter er at vi vil ende opp med en situasjon der ingen gjør de etiske vurderingene, sier seniorrådgiver Kjetil G. Abildsnes i Kirkens Nødhjelp til Bistandsaktuelt.

Han viser til at Etikkrådet gjennom ti år har vært en vaktbikkje på vegne av de etiske grensene. Abildsnes sier at anbefalingene fra Etikkrådet også har hatt en viktig funksjon ved at de har blitt lagt merke til ute i verden.

Vil legge om

Samtidig støtter Kirkens Nødhjelp Siv Jensen i ønsket om å styrke den ansvarlige forvaltningen innad i Norges Bank.

- Det er, som hun skriver, bedre å få selskapene til å endre praksis enn å trekke seg ut, sier Abildsnes.

Finansministeren mener at dagens ordning - der vedtak om å trekke seg ut av bestemte selskaper ikke er koblet til løpende kontakten mellom Norges Bank som eier og selskapene - er uheldig.

Med den nye ordningen kan vedtak om å trekke seg ut av selskaper bli tatt av Norges Banks hovedstyre og ikke av statsråden i Finansdepartementet.

Regjeringen ønsker ikke vaktbikkje

- Dette er sjokkerende, sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid, i en epost til Bistandsaktuelt.

Bellona mener at forslaget fra Siv Jensen viser at regjeringen ikke ønsker å ha noen vaktbikkje som varsler om uetiske investeringer.

- Etikkrådet ble etablert for å passe på at det norske folks pensjonspenger blir forvaltet etter de etiske prinsippene som skal ligge til grunn for forvaltningen av våre sparepenger, og det er en viktig funksjon. Nå kan åpenheten rundt investeringene bli langt mindre, frykter Stene.

Finansdepartementet ønsker å opprette et nytt, uavhengig ekspertråd som skal vurdere hvordan Norges Bank arbeider med ansvarlige investeringer. Nærmere detaljer om dette er ikke kjent.

- Viktig rolle

Også Regnskogfondet er motstandere av legge ned Etikkrådet. Daglig leder Dag Hareide sier at Etikkrådet har spilt en vesentlig rolle i å utvikle offentlig oppmerksomhet omkring etiske sider ved investering av oljeformuen. 

- Det har skjedd veldig mye fra man på nittitallet mente at etikk ikke hadde noen rolle i det hele tatt i forhold til dette, sier Hareide til Bistandsaktuelt.

Finansdepartementet mener at kommunikasjonen mellom Etikkrådet og forvaltningen av SPU i Norges Bank ikke alltid fungerer godt. Hareide er enig i dette.

- Det er for dårlig kommunikasjon mellom Etikkrådet og eierskapet, men det finnes måter å løse dette på, sier han til Bistandsaktuelt.

Hareide er enig i at det er det aktive eierskapet som er det sentrale. I tillegg trenger man et eksternt organ som Etikkrådet til å markere de etiske grensene, mener han.

Publisert: 04.04.2014 11.46.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.13