– Utvikling av næringsliv er et ønske fra våre partnere i sør, og det er behovene i våre partnerland som er utgangspunktet for regjeringens satsing på dette, sier statssekretær Hans Brattskar. Arbeidet med ny stortingsmelding om næringsliv har startet. Foto: Bistandsaktuelt/arkiv

Ønsker dialog om næringsliv og utvikling

Våren 2015 kommer stortingsmelding om utvikling av næringsliv i sør og samarbeid med privat sektor i bistandsarbeidet. Det blir innspill fra næringslivet, aktivister og bistandsbransjen.

Av Anne Håskoll- Haugen Sist oppdatert: 19.04.2015 18.04.28

– Utvikling av næringsliv er et ønske fra våre partnere i sør, og det er behovene i våre partnerland som er utgangspunktet for regjeringens satsing på dette, sa statssekretær Hans Brattskar da Utenriksdepartementet inviterte til åpent høringsmøte i forbindelse med oppstarten av meldingsarbeidet.

Brattskar understreket at Utenriksdepartementet ønsker en tett dialog med organisasjoner, forskere og næringsliv i prosessen.

Frihandel for utvikling

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til over 1,7 milliarder kroner i statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober. I pressemelding samme dag skriver Utenriksdepartementet at handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland, og at økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling.

– Jeg tror det er bred enighet om denne satsningen. I følge Verdensbanken er det behov for 600 millioner nye arbeidsplasser de neste årene. Ni av ti arbeidsplasser er i privat sektor, og 90 prosent er i den uformelle private sektoren, sa Brattskar under høringsmøtet. 

Les tidligere saker om temaet:

 

Satser stort

Selv har Utviklingsministeren kalt dette for et taktskifte i bistandspolitikken. Tidligere i år opprettet Utenriksministeren en ny avdeling på 60 personer som blant annet jobber med næringsfremme og næringsutvikling.

– Jeg ønsker å styrke arbeidet med økonomisk diplomati. Den nye avdelingen betyr blant annet økt innsats for å fremme norsk næringsliv i utlandet, mer fokusering på næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet og konsentrert innsats for mer og renere energi i verden, sa Brende til Dagens Næringsliv 29. august i år. 

Inspirert av danskene?

Kanskje har ministeren blitt inspirert av danskene. 15. mai lanserte den danske handels- og utviklingsministeren Mogens Jensen strategien ”Mere handel- nye job.” Med 155 millioner danske kroner og 40 eksportfremmende tiltak, vil den danske regjeringen styrke danske virksomheters posisjon på eksportmarkedene.

Ett av tiltakene er å ansette vekstrådgivere på ambassadene, og danskene er spesielt interessert i de nye markedene i sør. Derfor skal 19 vekstrådgiverstillinger ansettes i utviklingsland med høy vekst.

– Udviklingslandene efterspørger i stigende grad teknologi, viden, handel og investeringer, som vejen ud af fattigdom og for at skabe en mere bæredygtig vækst, der bider sig fast, sa Mogens Jensen i pressemelding publisert i forkant av lanseringen.

– Hvor i verden danske diplomater er utstasjonert skal de tenke på danske økonomiske interesser, skriver det danske utenriksministeriet i sitt eget magasin Eksportfokus.

For danskene er det sikring av danske arbeidsplasser for fremtiden er det uttalte hovedmålet for strategien. Utvikling av land i sør er mer en heldig bieffekt, ikke hovedformålet som Brattskar slo fast under den åpne høringen. 

Gammel tanke

Å satse på utvikling av næringsliv i sør er ikke en ny tanke. Den som kan sin bistandshistorie vet at det var slik det hele begynte med Indiahjelpen i 1952.  Ti millioner kroner (mer enn 100 millioner i dagens verdi) skulle gå til utvikling av fiskerisektoren. Prosjektet har i ettertid blitt løftet frem som eksempel på alt som kan gå galt.

Flere meldinger i vente

Fra før har den blå regjeringen foreløpig bare kommet med én stortingsmelding om utviklingspolitikk; Utdanning for utvikling ble lansert i juni. Men i tillegg til meldingen om næringsutvikling, er én om menneskerettigheter og én om globalisering og handel på trappene.

Les den danske strategien her: Mere handel, nye job 

Næringsliv og utvikling

Næringsliv og samarbeid med privat sektor innen utviklingssamarbeidet  i Sør er temaet for en stortingsmelding som regjeringen legger fram i 2015.

Utenriksdepartementet har bedt om innspill fra næringslivet og sivilt samfunn.

Bistandsaktuelt vil framover dekke temaet fra ulike vinkler.

Publisert: 15.10.2014 18.05.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.04.28

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.