Statoil-kontrakt i Tanzania skaper kontroverser. Opposisjonen kritiserer regjeringen for å inngå gigantkontrakter bak lukkede dører.

Sterk kritikk mot Statoil-avtale med Tanzania

Tanzania vil tape flere milliarder dollar på en gasskontrakt med den norske oljegiganten Statoil, mener kritikere. Lekkasjer fra kontrakten viser at Tanzania ikke vil få mer enn 50 prosent av profitten fra et gassfelt i Indiahavet.

Av Kizito Makoye, Dar es Salaam Sist oppdatert: 19.04.2015 16.05.11

Olje- og gassletingen i Indiahavet har pågått siden 2000, og gassreservene har skapt forventninger om enorme inntekter blant Tanzanias innbyggere og politikere. Men da innholdet i Statoil-kontrakten lakk ut, var overskriften i Tanzanias største avis The Citizen: ”$1 billion loss: Who’s Fooling Tanzanians?

Lokale analytikere mener denne kontroversen har demonstrert hvordan regjeringens hemmelige avtaler skaper frykt og mistenksomhet. Det dreier seg om en naturressurs som ifølge anslag fra Det internasjonale pengefondet IMF kan gi Tanzania inntekter på 5-6 milliarder dollar i året fram til 2029. Det er mer enn nok til å gjøre landet uavhengig av bistand fra utlandet.

Naturgassindustrien ventes å bli den største aktøren i landets økonomi. Kritikere har derfor advart om at regjeringen kan tape store summer om den ikke slår ned på dårlig politisk styring og praksis.

- Det er synd at utenlandske oljeselskaper kan utnytte og profittere på vår manglende erfaring i å forhandle fram kompliserte utvinningsavtaler, sier Evarist Kagaruki, en politisk analytiker i Dar.

Blogger startet debatten

Debatten om Statoil/ExxonMobile-kontrakten startet etter at bloggeren Ben Taylor fra tenketanken Twaweza analyserte den tidligere i måneden. Han anslo de mulige årlige tapene til 900 millioner dollar, 5,6 milliarder kroner, sammenlignet med en modellkontrakt.

Statoilkontrakten slår fast at Tanzania vil få 30 prosent av gassinntektene etter at utviklings- og produksjonskostnader er trukket fra. Andelen øker til 50 prosent når produksjonen fra offshorefeltet Blokk 2 øker.

Men en modellkontrakt for en såkalt PSA, production sharing agreement, presentert på hjemmesida til det statlige Tanzania Petroleum Development Corporation’s (TPDC), opererer med en andel av gassinntektene til Tanzania på 60 prosent, glidende opp til 85 prosent.

Sammenlignet med modellkontrakten kan regjeringen tape 400 millioner dollar i året om produksjonen når 500 millioner kubikkfot per dag på Statoil/ExxonMobile-kontrakten, anslår Taylor. Om produksjonen kommer opp i 1000 millioner kubikkfot om dagen blir tapene mer enn dobbelt så store.

Eksperter fra oljeindustrien mener imidlertid, etter en første gjennomgang av kontrakten fra februar 2012, at vilkårene ikke er spesielt uvanlige. Offshoreprosjekter kan være risikable og har store oppstartkostnader, sier de.

Mener informasjonen er misvisende

Men den frittalende opposisjonspolitikeren Zitty Kabwe, leder i nasjonalforsamlingens finanskomité, setter spørsmålstegn ved den store forskjellen mellom den originale PSA og kontrakten som ble framforhandlet bak lukkede dører.

- Hva skal vi med en modell-PSA når vilkårene kan variere så mye? Dersom kontrakten med Statoil forblir som den er, vil Tanzania bare få 15 prosent av inntektene fra sin egen naturgass, etter at utviklings- og produksjonskostnader er trukket fra, sier han.

Generaldirektør Yona Killagene i Tanzanias statlige oljeselskap TPDC avviser tallene som har sirkulert i sosiale medier. Informasjonen er ukorrekt og misvisende, den bygger på mangelfulle undersøkelser og analyser og viser manglende forståelse av leteaktiviteten, sa Killagene i forrige uke. Når en regner med selskapsskatten vil Tanzania faktisk få 61 prosent av profitten, pluss 5 prosent royalty, sa han.

Kommenterer ikke kontrakt-detaljer

Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil vil ikke gå inn på detaljer i kontrakten, men sier selskapet er fast bestemt på å videreføre prosjektet.

- Vi kan ikke kommentere detaljer i kontrakten. Men den tar hensyn til totaliteten av skatter, direkte offentlig utbytte, lokale forhold, risiko, markedsadgang, teknologiske utfordringer og kostnadsnivå, sier Rostad i en e-post.

Opposisjonen har kritisert regjeringen for å inngå viktige kontrakter med utvinningsselskaper bak lukkede dører.

- Vi vil presse på for åpenhet om kontraktene og reforhandling om bedre vilkår, sier Zitty Kabwe til Bistandsaktuelt.

Kritikken til tross: Tanzania har takk en rekke skritt for større økonomisk ansvarlighet og åpenhet. I 2009 sluttet landet seg til Extractive Industries Transparency Initiative, et globalt initiativ for større åpenhet om de statlige inntektene fra olje-, gass- og gruveselskaper. Tanzania skal også opprette sitt eget ”oljefond” for å slå ring om framtidige inntekter fra sine gassressurser.

 

Publisert: 13.08.2014 11.52.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.05.11