Norfund ønsker å investerer i flere solenergiprosjekter. Foto. Scatec

Styrking av Norfund

Norfund får 1,5 milliarder kroner mer å investere for neste år i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.32

- Vi har sagt de siste årene at vi har flere gode prosjekter enn vi har penger, sier administrerende direktør Kjell Roland i det statlige investeringsselskapet til Bistandsaktuelt.

Nå kan flere av disse prosjektene bli virkeliggjort. Roland ser den foreslåtte satsingen som en videreføring av en langsiktig styrking av Norfund.

Selskapet skal bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland gjennom investeringer som gir ringvirkninger i form av arbeid og skatteinngang. Fornybar energi, finans og landbruk er de tyngste sektorene.

Jubel for milliarder


Det var i går jubel i selskapets hovedkontor etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

Totalt var Norfunds egenkapital på 12,6 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Regjeringen vil neste år fylle på med ytterligere 1,5 milliarder kroner i selskapets investeringskasse. 

I tillegg til påfyll fra staten henter selskapet også inn kapital gjennom avkasting på investeringer og salg av virksomheter.

Bistandsaktuelt skrev tidligere i år at Norfunds ønske for neste år var en kapitalpåfylling på 1,8 milliarder kroner. Med en ytterligere økning til to milliarder kroner årlig påfølgende år ville Norfund da kunne vokse til å tilsvare én prosent av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) i 2020.

Roland henger imidlertid ikke med nebbet, selv om ikke ønsket for neste år blir helt innfridd. Forslaget til neste års statsbudsjett innebærer at neste års kapitalpåfylling øker med 250 millioner kroner sammenlignet med i år.Stødig vekst

Staten har sørget for vekst for selskapet gjennom den siste tiårsperioden. Roland sier at han ser forslaget til økning neste år som et uttrykk for en tverrpolitisk enighet om å bruke investeringer som virkemiddel for vekst og fattigdomsbekjempelse.

- Dette er først og fremst en videreføring av den brede enigheten det er på Stortinget i dag om dette, sier han.

Samtidig passer Norfund svært godt inn i H/FrP-regjeringens vektlegging av næringslivets sentrale rolle i global utvikling. Roland roser regjeringen for å legge vekt på næringsliv og investeringer. Han legger vekt på den rollen ambassadene spiller som støtte til norske bedrifter i utlandet.

- Det er også tydelige budskap til utenriksstasjonene om å arbeide med næringsaktører som vil investere ute. Det som gjøres i dag er svært verdifullt, og det er positivt at dette forsterkes ytterligere.

Kan investere i gasskraft

I forslaget til statsbudsjett heter det at Norfund har blitt et stadig viktigere redskap i norsk utviklingspolitikk, særlig innenfor fornybar energi. I Øst-Afrika kan flere land om noen år være i gang med å bruke egne gassressurser innenlands. Tanzania og Mosambik er blant disse.

Nå åpner regjeringen for at Norfunds investeringer i fornybar energi også kan komme innenfor gasskraft.

- Den globale framtidige energietterspørselen vil på kort sikt imidlertid ikke kunne dekkes kun av fornybare kilder. Det er derfor naturlig at Norfund kan investere i naturgass i enkelte tilfeller, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Endringen er i tråd med anbefaling fra Norfunds styre. Selskapet har tidligere ikke investert i naturgass.

- En ressurs

Totalt øker regjeringen bevilgningen til næringsutvikling på bistandsbudsjettet med 290 millioner kroner. 250 millioner går til Norfund, mens de øvrige bevilgningene blant annet går til arbeid for å styrke entreprenører og handel.

Målet er ikke å støtte norsk næringsliv, men å bruke norske investeringer som virkemiddel for å skape vekst i utviklingsland.

- Formålet med bevilgningen er å sikre bærekraftig økonomisk vekst, lokal sysselsetting og industriutvikling i utviklingsland, ikke fremme av norsk næringsliv. Næringslivet er imidlertid en ressurs, og regjeringen ønsker å stimulere norske bedrifter til å etablere virksomhet i utviklingsland, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen vil også støtte arbeidsgiverorganisasjoner, og mener at slik organisasjoner kan spille en viktig rolle for bedre investeringsklima og bedre arbeidsmarked i utviklingsland.

Publisert: 08.10.2014 14.14.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.32