Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og styreleder Bent Reitan. Foto: Jan Speed

Yara skyldig i omfattende korrupsjon

Yara International innrømmer korrupsjon og betaler en bot på 295 millioner kroner. Boten er den største gitt noen sinne. - Tror prosessen vil styrke oss positivt i det internasjonale markedet, sier konsernsjefen.

I en børsmelding sier selskapet at de har meddelt Økokrim at selskapet erkjenner straffeskyld og aksepterer en foretaksbot og inndragning på i alt 295 millioner kroner.

Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i Libya og India, samt bestikkelser overfor en leverandør i Russland. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for cirka 12 millioner dollar. Forholdene er skjedd i perioden 2004 – 2009. Økokrim mener å kunne bevise at bestikkelsene er forankret hos personer i Yaras tidligere konsernledelse.

Det var i april 2011 at Yara selv satte i gang en ekstern granskning samtidig som selskapet rapporterte mulige uregelmessige forhold til Økokrim. Hovedfunnene fra den eksterne granskningsrapporten ble lagt frem i juni 2012.

- Vi ser alvorlig på denne saken. Både selskapets eksterne granskning og Økokrims etterforskning har avdekket uakseptable og skuffende forhold. Vi har i denne perioden bistått Økokrim og gitt dem tilgang til alt materiale, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara. Han understreker at organisasjonen har nulltoleranse for korrupsjon.

– Dette er en uvanlig alvorlig korrupsjonssak, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland til NRK.

– Når vi vedtar boten og erkjenner straffskyld er det fordi Økokrims funn er i tråd med resultatene av vår egen granskning. Straffen er hard, men vi aksepterer den, sier Bernt Reitan, styreleder i Yara.

Yara er en viktig aktør i en rekke jordbruksutviklingsprosjekter i Afrika, spesielt i Tanzania. Selskapet samarbeider med norske bistandsmyndigheter om noen prosjekter, men mottar ikke bistandspenger. Selskapet står sentralt i Grow Africa satsingen der World Economic Forum, Nepad og Verdensbanken er med.

Økokrim mener at Yaras anti-korrupsjonsarbeid fram til 2008 var utilstrekkelig, blant annet i form av mangelfulle interne retningslinjer og sviktende fokus hos daværende ledelse. Foretaket burde den gang ha foretatt seg mer for å forebygge lovbruddene, mener politiet.

Yaras nåværende ledelse bebuder at anti-korrupsjonstiltakene i selskapet nå er solide:

- Dette skal ikke kunne skje igjen, sier styreleder Reitan.

- Jeg kan garantere at historiene som nå ligger bak oss vil ikke gjenta seg, sier konsernsjefen.

Han tror ikke saken vil få negative konsekvenser for Yaras samarbeid med internasjonale organisasjoner:

- Vi har nå fått en avgjørelse i saken, og kan bevise granskningsarbeidet vi har satt i gang. Vi kan vise til den undersøkelsen vi gjorde selv, og den åpenheten som vi har hatt. Jeg overbevist om dette vil styrke vår posisjon i det internasjonale marked. Du må huske at dette er saker som har skjedd relativt langt tilbake i tid og vi har gjort mange tiltak etter at disse forholdene ble oppdaget, sier Haslestad til Bistandsaktuelt.

Publisert: 15.01.2014 09.27.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.07.16