Bistandskutt som ledd i å håndtere høye flyktningtall, er et svik mot de fattigste, mener generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelps. På bildet ser vi flyktninger ankomme sentralstasjonen i Rostock tidligere i høst. Foto: Marcus Ericsson/TT

– Bistandskutt svekker Nordens omdømme

– Nedgang i bistand fra de nordiske landene vil virke inn på deres rykte, omdømme og internasjonale politiske gjennomslagskraft, mener lederen for OECDs utviklingskomite, Erik Solheim.

Av Jan Speed og NTB Sist oppdatert: 12.11.2015 06.37.14

Erik Solheim deltar i dag på Kirkens Nødhjelps nordiske utviklingskonferanse i Oslo.

– De nordiske landene skyter seg selv i foten dersom de ikke bidrar til å tette gapet i levestandard mellom Afrika og Europa, sier Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister og nåværende leder for OECDs utviklingskomité.

– De nordiske landene har en unik rolle i verden i arbeid med fred, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Men nå kan det se ut til at dette er i ferd med å snu, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Norge, Sverige, Danmark og Finland er i ferd med å svikte de fattigste.Den ekstreme ulikheten i verden, klimakrisen og flyktningkrisen setter oss på en historisk prøve, understreker Helland.

Om bistandskutt som ledd i å håndtere høye flyktningtall, sier hun at det er et svik mot de fattigste.

– Så langt har svaret fra regjeringene i Norge og Sverige vært at de ønsker å sende de rekordstore flyktningregningene til verdens fattigste, samtidig som Danmark og Finland vil kutte dramatisk i bistanden. Dette er et svik mot de fattigste, sier Helland i en pressemelding.

Unik rolle

Hun viser til at den norske regjeringen har foreslått å ta mer enn 20 prosent av bistandsbudsjettet for å dekke asylkostnader i Norge, mens den svenske regjeringen vurderer å bruke 50 prosent.

I Danmark vil regjeringen kutte bistanden med mer enn 20 prosent, og i Finland mer enn 40 prosent.

Leder for OECDs utviklingskomité, tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, mener det er uklokt å bruke store bistandspenger på flyktninger i Norden.

Konferansen i Oslo samler mer enn 250 deltakere fra de nordiske landene til diskusjoner knyttet til nordiske roller og prioriteringer i utenriks- og utviklingspolitikken.

Bør ta lederskap

– Valgene vi tar knyttet til bistand og utvikling handler om hvem vi er og vil være. De nordiske landene har vært eksepsjonelle. Det har gitt de nordiske landene innflytelse internasjonalt, og viktigst – det har redusert fattigdommen for millioner av mennesker, sier Helland.

– Det er ingen tvil om at vedvarende nedgang i bistand fra de nordiske landene vil virke inn på deres rykte, omdømme og internasjonale politiske gjennomslagskraft. Norden kan og bør ta lederskap i arbeidet med FNs nye utviklingsmål. Dette handler om politisk vilje, sier Solheim.

KN-rapporten

Bak rapporten «The End of Nordic Exceptionalism?» star Kirkens Nødhjelp, Folkekirkens Nødhjelp, Finn Church Aid og Svenska Kyrkan.

De mener det eksepsjonelle ved nordisk utviklingspolitikk er at den hittil har vært preget av:

  • idealisme og altruisme
  • nivået på bistanden har vært i overkant av 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt i mange år, og opp mot en prosent
  • fattigdomsreduksjon har stått sentralt sammen med velferd, godt styresett, demokrati og menneskerettigheter
  • en stor andel av bistanden er kanalisert gjennom multilaterale kanaler og via ikke-statlige organisasjoner

Reporten mener at det er det er tegn på et linjeskifte i de nordiske landenes bistandspolitikk. Den påpeker at landene fortsatt er generøse (tall fram til 2014), men at det nå gis mindre til Afrika og de minst utviklede landene. Begeistringene for FN-organisasjonene er kanskje heller ikke så sterk som tidligere.

– De nordiske landene trenger nye tanker og ideer. Vi utfordrer politikerne til å fortelle oss hva som er deres visjon. Vi må bruke våre nordiske ideer som ledestjerner i framtiden, og ikke bare følge våre økonomiske egeninteresser, sa generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland

Publisert: 12.11.2015 06.29.21 Sist oppdatert: 12.11.2015 06.37.14