Lederne for det bistandsfinansierte sivilsamfunnet også bør gå litt i seg selv, det synes å komme som et sjokk på dem at kravene deres om at Norge skal ta imot mange flyktninger slår tilbake på bistandsbudsjettet, sier Asle Toye. Bildet er fra ukens demonstrasjon mot bistandskutt. Foto: Jan Speed

– Organisasjonene overdramatiserer

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 05.11.2015 07.02.40

– Kuttene er langt fra så dramatisk som organisasjonene gir inntrykk av. Bistanden som skal brukes ute i verden er med dette forslaget tilbake på 2012-nivå, sier utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje.

Han mener organisasjonene bør spare de kraftige reaksjonene til noe som virkelig er dramatisk.

– Klokken synes alltid å være fem på tolv i den leiren. Kanskje lederne for det bistandsfinansierte sivilsamfunnet også bør gå litt i seg selv, det synes å komme som et sjokk på dem at kravene deres om at Norge skal ta imot mange flyktninger slår tilbake på bistandsbudsjettet. Bistandsorganisasjonene eksisterer tross alt også i en nasjonal kontekst. Penger de vil bruke et sted kan ikke brukes et annet sted, poengterer Toje.

Han påpeker at det et viktig spørsmål om bruken av mer bistandspenger innenlands blir permanent og mener det er et problem at FN sliter med å finansiere arbeidet sitt i Syria.

– UNHCR har gjort en strålende jobb med å hjelpe flyktninger i nærområdene. Det fremstår derfor som merkelig og synd at de sliter med å finansiere sine aktiviteter der. Det er nok et resultat av at det ikke bare er i Norge man velger å bruke penger på det som er mest politisk prekært: nemlig det som skjer her hjemme.
– Er det et element av egeninteresse i omtalen av budsjettkuttene? Gråter organisasjonene for sin syke mor?

– De norske organisasjonene er så gjennomfinansiert av staten, så det er ikke snakk om noe sykdom i det hele tatt. Jeg tror ikke at organisasjonene føler at dette er prekært. Flere organisasjoner har jo hundrevis av millioner på bok. Dette kommer neppe til å føre til reduksjoner i stabene eller noe slikt. Jeg oppfatter reaksjonene mer som budsjett-teater enn et reelt varsku, sier Toje.

Forskeren mener at den enorme veksten i bistandsbudsjettet de siste årene har medført utfordringer i forhold til å bruke pengene på en forsvarlig måte. – Sånn sett kan kutten være positive, det vil lette på presset for å bruke penger, sier han.  

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator.
Publisert: 04.11.2015 17.59.58 Sist oppdatert: 05.11.2015 07.02.40