Børre Hagen i Innsamlingskontrollen advarer mot useriøse aktører. Foto: Innsamlingskontrollen

Ikke gi penger til disse

Innsamlingskontrollen har ført opp ytterligere tre organisasjoner på sin OBS-liste: Nansenhjelpen, Håp for Kenya og Caring Hands Fair Trade Norway.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 15.06.2015 13.15.55

 – To av organisasjonene, Håp for Kenya og Caring Hands Fair Traid Norway, har overhodet ikke gitt oss noen opplysninger. Nansenhjelpen bruker ifølge egne regnskaper kun 28 prosent av innsamlede midler på formålet, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen. 

Håp for Kenya og Caring Hands Fair Traid drives av samme mann. Ifølge Hagen har organisasjonene helt unnlatt å oppgi regnskapsinformasjon til Innsamlingskontrollen

 – Dette svekker tryggheten for giverne, sier Hagen.  

Han håper nå at organisasjonene gir informasjon om regnskapsmessige og organisatoriske forhold og deretter søker om godkjenning.  

 – Når det gjelder Nansenhjelpen så bruker organisasjonen, ifølge det regnskap som de selv har sendt til Innsamlingskontrollen, kun 28 prosent av innsamlede midler på formålet. Dette representerer helt klart et brudd på givers forutsetninger og er i strid med god innsamlingsskikk, forklarer Hagen. 

Allerede i 2011 skrev Bistandsaktuelt en en kritisk sak hvor Nansenhjelpen ble omtalt.

35 organisasjoner står per dags dato på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Listen har som målsetting å bevisstgjøre givere samt å advare mot useriøse innsamlinger, og er basert på objektive opplysninger.

Bistandsaktuelt har, foreløpig uten hell, forsøkt å få kommentar fra de som driver Håp for Kenya og Caring Hands Fair Traid.

 

Publisert: 15.06.2015 13.15.55 Sist oppdatert: 15.06.2015 13.15.55