Terje Breivik (V) (f.v), Hans Olav Syversen (KrF), Hans Andreas Limi (Frp) og Svein Flåtten (H) legger fram avtalepartnernes forslag til budsjettramme for 2016 under en pressekonferanse på Stortinget mandag kveld. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Avtale ga bistandsrekord

Aldri før har Norge hatt et så stort bistandsbudsjett. Etter avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene vil budsjettet trolig ligge på rundt 37,2 milliarder kroner neste år, men dette inkluderer rekordhøye utgifter til flyktninger i Norge.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 24.11.2015 14.18.28

Regjeringen foreslo 34,8 milliarder kroner i tilleggsnummeret til budsjettet, som kom etter at de nye anslagene for flyktningankomster i 2016 forelå. Det var en økning på nesten 1,8 milliarder kroner i forhold til budsjettet som ble vedtatt for 2015.

Venstre og KrF har nå plusset på ytterligere 2,8 milliarder kroner etter en budsjettavtale med Høyre og Frp på Stortinget. Avtalepartnerne er samtidig enige om å kutte 0,3 milliarder kroner i andre bistandsposter.

Totalt blir dermed bistandsbudsjettet på 37,3 milliarder kroner etter avtalepartnernes forslag. Da er utgiftene til flyktningmottak i Norge fremdeles regnet inn under bistandsbudsjettet, bekrefter kilder i Venstre på Stortinget.

Flyktningmottak

De budsjetterte utgiftene til flyktninger i Norge for neste år er fortsatt på 7,3 mrd. kroner, som utgjør 19,5 prosent av den bistandsrammen avtalepartnerne er blitt enige om. Dette er i hovedsak utgifter til førsteårs bosetting i flyktningmottak.

Trekker man fra utgifter til flyktninger i Norge i 2016  havner man på rundt 30 milliarder kroner i tradisjonell «utenlandsbistand». Dette er ca. en milliard kroner under nivået "utenlandsbistanden" har ligget på de siste tre årene.

Innenfor vanlig bistand får den humanitære bistanden et kraftig løft neste år til over 4,3 milliarder kroner.

Hovedtallene i avtalen

Etter budsjettavtalen blir dette noen av de nye hovedtallene i bistandsbudsjettet:

 • Klima- og skogsatsingen: 2,65 milliarder kroner
 • Bevilgningen til sivilt samfunn: 1,97 milliarder kroner
 • Bistand til Afrika: 2,05 milliarder kroner

 

 • Bistand til Asia: 591 millioner kroner
 • Bistand til Latin-Amerika: 80 millioner kroner
 • Nødhjelp og menneskerettigheter (kap 163): 348 millioner

 

 • Forskning, etc: 178 millioner
 • Støtten til internasjonale miljøprosesser: 767 millioner
 • Fornybar energi-prosjekter: 470 millioner 

 

 • Arbeid for kvinners rettigheter: 293 millioner
 • Norsk bistand til internasjonal landbruksforskning:105 millioner.

 

 • FNs utviklingsprogram: 565 millioner
 • FNs barnefond Unicef: 505 millioner

 

 • ODA-godkjente land på Balkan: 175 millioner
 • Global sikkerhet, utvikling og nedrustning: 135 millioner
 • Andre ODA-godkjent OSSE-land (inkl. Ukraina): 365 millioner

Norges OECD-godkjente bistandsforbruk i 2016 vil til slutt avhenge av hvor store utgifter til flyktninger i Norge som blir ført på bistandsregnskapet.

Dette styres først og fremst av antall flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge i 2016, men også i noen grad av hva norske myndigheter velger å utgiftsføre som bistand. Utgifter til første års opphold for flyktninger er godkjent som bistand av OECD.

Publisert: 24.11.2015 14.18.28 Sist oppdatert: 24.11.2015 14.18.28