Statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem 7. oktober. Her kommenterer Venstres partileder Trine Skei Grande (grønn jakke) og statsminister Erna Solberg regjeringens forslag. I dag møter de parlamentariske lederne til samtaler på Stortinget. Foto: Stein J. Bjørge / NTB Scanpix

Bistand skiller partiene på Stortinget

Flere partier på Stortinget ønsker et bredt forlik for å møte den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge. Når de parlamentariske lederne møtes i ettermiddag blir det strid om langsiktig bistand. På papiret er det mye som skiller regjeringen og støttepartiene Kristelig folkeparti og Venstre.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 02.11.2015 08.00.37

Regjeringen mener asylkostnadene for neste år blir 9,5 milliarder kroner høyere enn først antatt, basert på et anslag om at det vil komme 33.000 asylsøkere til Norge i 2016. KrFs alternative budsjett, som ble lagt fram dagen før de nye tallene ble presentert, tok utgangspunkt i utgifter på 8 milliarder kroner. Venstre tror det reelle tallet blir nærmere 10 milliarder kroner.

Striden mellom partiene på Stortinget vil stå om hvor mye av flyktningregnskapet skal tas over bistandsbudsjettet, og om rollen til norske bistandsorganisasjoner, samt Norfund.

Fremskrittspartiet mener det er viktigere med betydelige innstramminger i asylpolitikken enn å få på plass til et bredt forlik i Stortinget.

– Flere politikere ønsker et bredt forlik, men avstanden er stor mellom partiene, påpeker Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik overfor NRK.

Han mener det er viktigere med betydelige innstramminger enn at alle partier samler seg om et forlik.

Regjeringen

I tilleggsnummeret som ble presentert fredag foreslår regjeringen:

Bistandsbudsjettet skal økes med ytterligere 1,2 milliarder kroner til totalt 34,8 milliarder kroner. Noe som gjør at den utgjør over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI)

Bruk av bistand til tiltak for flyktninger i Norge blir rekordhøye 7,3 milliarder kroner - 21 prosent av totalen. Dette krever en omdisponering av vanlig bistand på rundt 4,2 milliarder kroner.

Støtten til langsiktig arbeid drevet at norske organisasjoner må kuttes med 1,3 milliard kroner i forhold til årets vedtatte budsjett.

Klima- og skogsatsingen reduseres med 378 millioner kroner til 2,5 milliarder

Fornybar energi-prosjekter mister 520 millioner og sitter igjen med 270 millioner kroner. 

Norfund får de budsjettøkningene som allerede er foreslått.

Kristelig Folkeparti

Partiet vil dekke inn 8 milliarder i økte flyktningutgifter ved å kutte i budsjettet, redusere foreslåtte skattelettelser og øke noen skatter og avgifter.  Men de vil ikke ta pengene fra bistanden.

KrF vil øke bistandsbudsjettet som er del av budsjettet til Utenriksdepartementet  med 790 millioner kroner, slik at det utgjør 1,02 prosent av BNI.

KrF vil reversere kuttene til bistand formidlet via norske organisasjoner og opprettholde informasjonsstøtten som går til norske organisasjoners informasjonsarbeid.

KrF vil heller ikke kutte noe i klima- og skoginitiativet.

Partiet vil gjeninnføre overgangsbistand (GAP-midler) som regjeringen vil kutte.

KrF vil i tillegg redusere omfanget av kutt til landbruksforskning, annen forskning og regionalbevilningene til Afrika og Latin-Amerika.

Venstre

I Venstres alternativ statsbudsjett som legges fram i dag:

Redusere regjeringens foreslåtte kutt av midler til sivilt samfunn med 450 millioner kroner.

Ifølge Vårt Land vil Venstre også reversere kutt på bistandsforskning innenfor bistandsfeltet.

Partiet setter også av 200 ekstra-millioner til det grønne klimafondet. Disse pengene skal tas fra skog- og klimainitiativet.

Venstre foreslår noen kutt i bistandsbudsjettet:

  • bevilgningen til vaksinefondet GAVI reduseres med rundt 100 millioner kroner
  • bevilgningen til Norfund skal noe ned
  • stat-til-stat-bistand reduseres for land som ikke ivaretar krav til kamp mot korrupsjon

 Les også:

 

Siste nytt

Publisert: 02.11.2015 07.44.28 Sist oppdatert: 02.11.2015 08.00.37