Styreleder Ståle Stavrum måtte erkjenne at medlemsorganisasjonene i Bistandstorget hadde betalingsvilje, men at det manglet betalingsevne til å sikre videre drift. Foto: Gunnar Zachrisen

Bistandstorget legges ned

Bistandstorget skal nedlegges, etter 21 år. Det vedtok et ekstraordinært årsmøte i dag. Nedleggelsen kommer som følge av at Norad har annonsert en stans i støtten fra og med neste år.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 10.09.2015 14.14.31

Hensikten med Bistandstorget har vært å styrke kunnskap og kompetanse hos ansatte i norske bistandsorganisasjoner. Dette har primært skjedd gjennom kursvirksomhet. Tilbudet er særlig blitt benyttet av små og mellomstore organisasjoner.
Men nå sier Norad stopp. I en situasjon med økende konkurranse om statlige tilskudd ønsker avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn, Svein Bæra, å bruke Norads penger til «å styrke sivilsamfunnet i fattige land – ikke i rike land».

Subsidiering

– Bistandstorget har gjort en god jobb i mange år med å styrke kompetansen på bistand og utvikling. Samtidig har deres tjenester fremstått som subsidiering av kompetansetiltak, som organisasjoner allerede kan få dekket gjennom administrasjonstilskuddet Norad gir, sier avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn, Svein Bæra.
Han viser til at det har blitt tøffere konkurranse om bistandspengene, og det bør være reell konkurranse om hvor organisasjoner går for å få tilført nødvendig kompetanse.

Overrasket

– Det overrasker oss at Norad stanser støtten nå, i en situasjon der man samtidig stiller økte krav til kompetanse og resultater. Det overrasker oss også at man synes det er så maktpåliggende å konkurranseutsette dette. I praksis finnes det ikke aktører som kan gi et tilsvarende tilbud, sier daglig leder Ane Mygland.
Hun viser til at mange av medlemsorganisasjonene er små, med trange budsjetter, og ikke vil ha muligheter til å betale full pris for egne kurs med høykompetente eksperter.
Samtidig påpeker hun at Danmark, Sverige og Finland velger å videreføre sin støtte til organisasjonenes kurs- og kompetansenettverk.
– Vi er ikke fremmed for tanken om at det foreligger signaler fra politisk hold som Norad må følge i denne saken. Jeg tror ikke Norad er blitt instruert av Børge Brende til å kutte 1,6 millioner kroner til Bistandstorget, men uttalelsene etaten gir er i tråd med overordnede signaler, sier Mygland.

Alternativer

På det ekstraordinære årsmøtet onsdag 10. september redegjorde styreleder i Bistandstorget Ståle Stavrum for arbeidet som har pågått siden april med å utrede alternative organisasjons- og finansieringsmodeller. Blant annet har man vurdert å samordne funksjoner mellom Bistandstorget, RORG-nettverket og ForUM med sikte på lavere kostnader.
Dette er en modell som er blitt diskutert med Norad, men direktoratet ga i slutten av juni beskjed om at man ikke kunne yte mer midler.
– Mange av medlemsorganisasjonene våre har trang økonomi. Det er betalingsvilje blant organisasjonene, men det mangler betalingsevne til å kunne sikre videre drift uten offentlig støtte, fastslo Stavrum under sin innledning på årsmøtet.
Vedtaket om nedleggelse av Bistandstorget vil måtte bekreftes av ytterligere et årsmøte senere i år, ifølge vedtektene.
Ifølge Mygland vil medlemsorganisasjonene nå diskutere om enkelte sentrale funksjoner kan videreføres etter en nedleggelse. Blant disse er kurs, faglige nettverk og arbeidet med anti-korrupsjon. Spleiselag blant organisasjonene er ett av temaene i denne diskusjonen.

Bistandstorget

Bistandstorget ble startet i 1994 som et kompetansenettverk for norske organisasjoner som driver arbeid i utviklingsland.

Organisasjonen har gradvis utvidet sin kursvirksomhet, og har de siste årene gjennomført 20-25 «læringstiltak» per år. Nettverket fikk et sekretariat i 2005.

Bistandstorget har om lag 80 medlemmer, inkludert paraplyorganisasjonene Fokus, LNU, Digni og Atlas-alliansen.

Sekretariatet har i dag to ansatte.

Publisert: 10.09.2015 14.14.31 Sist oppdatert: 10.09.2015 14.14.31