Sammenhengen mellom bistand og migrasjon er uklar, mener forskerne.

- Enkel retorikk fra organisasjonene

Regjeringens foreslåtte kutt i bistanden vil føre til flere flyktninger og økt migrasjon, advarer organisasjonene. - For enkelt, sier forskerne.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 06.11.2015 09.55.02

Norske hjelpeorganisasjoner har reagert kraftig på regjeringens forslag om å betale en stor del av de forventede flyktningkostnadene i Norge til neste år gjennom kutt i bistandsbudsjettet. I flere intervjuer har representanter fra organisasjons-Norge understreket at mindre norsk bistand på sikt vil bety flere flyktninger til Norge og mer migrasjon.

 - Dette er som å tisse i buksa for å holde varmen, det hjelper lite på sikt, sa Gunnvor Knag Fylkesnes, seksjonsleder i Redd Barna,  til NRK for et par dager siden om bistandskuttene.   

- Det er uforståelig at regjeringen legger opp til dette, målet er å få færre asylsøkere til Norge og da skjønner jeg ikke hva de tenker på, tilføyde Øistein Mjærum som er Kommunikasjons- og markedsdirektør i i Røde Kors. 

Under demonstrasjonen mot kuttene som ble holdt foran Stortinget i går het det i appellen, som de 160 deltagende organisasjonene sluttet seg til,  at «de dramatiske kuttene som foreslås kan føre til økt migrasjon». 

Uklar sammenheng

Men hva vet vi egentlig om sammenhengen mellom bistand og migrasjon, inkludert flyktningstrømmer?

Marta Foresti, som er forsker ved ODI i London, skriver på sin blogg at det er alt for enkelt å tro at bistand forhindrer migrasjon. I mange sammenhenger vil bistand som gir  utvikling faktisk føre til økt migrasjon, poengterer hun.

Jørgen Carling, som er forsker med migrasjon som spesialfelt ved PRIO, er langt på vei enig med Foresti. 

- Hvis regner med at bistand bidrar til utvikling så er det lett å tenke seg at hvis folk får det litt bedre så er det mer sannsynlig at de blir der de er. Altså at bistand fører til mindre migrasjon. Men vi vet at det ofte er slik at når folk får det litt bedre så blir de både mer motivert og får mer ressurser til å migrere, sier Carling.

Han understreker at årsakene som får folk fra fattige land til velge å migrere eller flykte er svært sammensatte og at det er vanskelig å fastslår hvilken effekt bistand isolert har i de ulike landene. 

-  Bistand kan ha en dobbelt virking, den kan gjøre at folk får det bedre der de er og blir. Men bistand kan også tydelige signaler om at det finnes land langt borte med massevis av ressurser. Og det kan igjen motivere folk til å migrere, sier Carling. 

For enkelt

– Er bistandsorganisasjonens retorikk for enkelt når de kobler bistand til mindre migrasjon og færre flyktninger?

–  Ja, det kan man si. Men jeg vil samtidig understreke at i noen sammenhenger kan bistand og humanitær hjelp spille en rolle. Mangelen på hjelp og ressurser i nærområdene rundt Syria har utvilsomt bidratt til at en del har valgt å reise mot Europa. Poenget er at migrasjon, inkludert flyktningstrømmer, har svært sammensatte årsaker og bistand er bare en av mange faktorer som har påvirkning, sier Carling. 

–  Sammensatt og situasjonsbestemt

Også Arne Strand, assisterende direktør ved CMI i Bergen, understreker at det ikke er en enkel sammenheng mellom bistand og migrasjon. Han viser til Afghanistan som eksempel

–  Afghanere er nå den største enkeltgruppen som kommer til Norge. Mangel på sikkerhet er selvsagt viktig når de forlater landet sitt. Folk har liten tro på at konflikten i landet skal ende. Økonomien i landet er dårlig, så det finnes lite jobber og framtidsmuligheter. Og det spiller også inn at folk oppfatter at det er gode muligheter for å få opphold i Europa nå. I dette sammensatte bildet er bistand bare en av mange faktorer, sier Strand.

I likhet med Carling poengterer han at bistand kan spille en rolle i noen sammenhenger.

–  For eksempel tror jeg at mange av flyktningene fra Syria blir mer motiverte for å flykte mot Europa når de opplever at det ikke finnes utdanningsmuligheter for barna deres. Så i den spesifikke situasjonen kan bistand til utdanning nok påvirke antallet flyktninger som kommer, sier Strand.

 

 

Forsker Jørgen Carling mener hjelpeorganisasjonene forenkler når de hevder at bistandskutt vil gi flere flyktninger. Foto: Privat Foto: Jørgen Carling
Publisert: 06.11.2015 09.55.02 Sist oppdatert: 06.11.2015 09.55.02