Dagens Næringsliv fortalte 13. mai i år den oppsiktsvekkende historien om "Dr. Deeb" og menneskerettighetsorganisasjonen ingen i Norge hadde hørt om.

Innsamlingskontrollen svartelister taus rettighetsorganisasjon

Innsamlingskontrollen har ført opp tre nye organisasjoner på sin svarteliste, blant dem en mystisk menneskerettighetsorganisasjon i Stavanger.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 01.10.2015 12.11.16

Innsamlingskontrollen opplyser til Bistandsaktuelt at de har kontaktet Global Network for Rights and Development (GNRD) gjentatte ganger, men at organisasjonen ikke har besvart forespørselen om innsyn.

Dagens Næringsliv hadde 13. mai i år en avslørende artikkel om organisasjonen. Her ble det blant annet vist til forbindelser mellom organisasjonen og De forente arabiske emirater, et land med svak respekt for menneskerettigheter.

Organisasjonens grunnlegger og president, norskpalestinske Loai Deeb, oppga den gang at den globale organisasjonen hadde 30 ansatte i Stavanger og 123 globalt. Sistnevnte var fordelt på kontorer i Geneve, Brussel, Wien, Dubai og Amman.

Siktet for heleri 

I juni i år ble Deeb, som selv titulerte seg «Dr. Deeb», siktet for hvitvasking og heleri. Politiet gransker nå pengetransaksjoner på over 100 millioner kroner. Samtlige inntekter, som i 2013 var på 16,8 millioner kroner, er bokført som anonyme donasjoner. Organisasjonen er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund, men har aldri sendt inn regnskaper.

Det er flere underlige forhold ved organisasjonen. GNDR har 1,1 million følgere på Facebook og er dermed like stort som FN, skrev Dagens Næringsliv.

Bevisstgjøring 

Ifølge daglig leder Børre Hagen er hensikten med Innsamlingskontrollens obs-liste å bevisstgjøre givere samt å advare mot useriøse innsamlinger. 42 organisasjoner står nå på Innsamlingskontrollens obs-liste.

– På et generelt grunnlag anbefaler vi givere kun å støtte organisasjoner som står på Innsamlingskontrollens Godkjent-liste. Disse organisasjonene har selv valgt å bli kontrollert eksternt, og følger strenge regnskapskrav og etiske retningslinjer for innsamling, understreker Hagen.

Innsamlingskontrollen har fått en rekke tips og klager på tøyinnsamleren ETA Help, som hevder å samle inn penger og klær til fattige familier og barn i Litauen.

Rusopplysning 

Stiftelsen TurnPoint har – i motsetning til de to andre – besvart henvendelsen fra Innsamlingskontrollen, men svaret har ikke beroliget advokat Hagen.

 – TurnPoint opplyser selv at organisasjonen har en kontrakt med et telemarketingselskap som tar 63 prosent av innsamlede midler. Det vil si at organisasjonen kun mottar 37 prosent av innsamlede midler – før organisasjonens egne kostnader er dekket, sier Hagen.

 Organisasjonen oppgir på sine nettsider at den driver opplysningsarbeid om rusavhengighet.

Over 50 prosent

Ifølge Innsamlingskontrollens retningslinjer for obs-listen er innsamlingskostnader på mer enn 50 prosent av det innsamlede beløp et brudd på givers forutsetninger og god innsamlingsskikk.

– Vår praksis er helt i samsvar med givernes forutsetninger. I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Innsamlingskontrollen svarte 96 prosent at de forventer at minst 50 prosent av innsamlede midler går til formålet, forklarer Hagen.

Her finner du oversikt over er de 42 organisasjonene på obs-listen per 1. oktober 2014 – med begrunnelse for hvorfor de har havnet der.

Norad
Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen. Foto: Gunnar Zachrisen
Publisert: 01.10.2015 12.11.16 Sist oppdatert: 01.10.2015 12.11.16