De beste innsamlerne. Illustrasjon: Innsamlingskontrollen

Innsamlingsrekord

SOS-barnebyer, Kirkens Nødhjelp og Plan Norge var innsamlingsvinnerne i Norge i fjor. Til sammen fikk de inn over en milliarder kroner.

Sist oppdatert: 04.11.2015 08.49.27

De 111 organisasjonene med regnskapers godkjent av Innsamlingskontrollen skaffet totalt 13,1 milliarder kroner i 2014, opp fra 12 milliarder i 2013 og 10,7 milliarder i 2012. Dette inkluderer innsamlede midler, offentlig støtte og øvrige inntekter. Organisasjonene driver både hjelpearbeid i utlandet og frivillig arbeid i Norge.

Blant de ti største innsamlerne forut de tre «vinnerne» er Leger uten grenser (287 millioner kroner), Redd Barna (219 millioner), Norges Røde Kors (218 millioner) og UNICEF Norge (109 millioner).

Ifølge Innsamlingskontrollen går i snitt 88,1 prosent av organisasjonens totale forbruk til det ideele formålet.

– Samtidig som vi ser at regnskapene til allerede godkjente organisasjoner blir bedre og bedre, merker vi også en betydelig økning i antall nye organisasjoner som ønsker å søke om godkjenning. Kort oppsummert betyr dette at det blir enda tryggere for giverne å gi penger, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen i en pressemelding

OBS-listen

Disse 41 organisasjonene bør du ikke gi penger til, mener Innsamlingskontrollen

Blå= innsamlede midler, Rød = offentlig støtte, Oransje = øvrige inntekter
Publisert: 04.11.2015 08.49.27 Sist oppdatert: 04.11.2015 08.49.27