Kraftstasjonen Mount Coffee i Liberia ble ødelagt under borgerkrigen. Foto: UD

Lover Liberia strøm – tross bistandskutt

Selv etter store kutt i bevilgningen til fornybar energi vil Norge fortsatt være en «sentral aktør» i gjenoppbyggingen av kraftverket Mount Coffee i Liberia. Det lovet utenriksminister Børge Brende i Stortinget onsdag.

I forslaget til statsbudsjettet et det kuttet 880 millioner kroner i støtten til fornybar energi i 2016. Det betyr at potten er på 266 millioner kroner. Da han var utviklingsminister undertegnet Heikki Eidsvoll Holmås (SV) avtaler med Liberia om gjenoppbyggingen av energiforsyningen i landet. Flaggskipet i norsk ren energisatsnings skulle være gjenoppbyggingen av det ødelagte vannkraftverket Mount Coffee. I spørretimen onsdag spurte Holmås utenriksministeren om støtten til Liberias arbeid med dette vil fortsette? Det er et prosjekt som også Brende har besøkt.

– Gjenoppbygging av Mount Coffee-anlegget, som ble ødelagt under borgerkrigen, er viktig for Liberias framtid. Det er ikke blitt mindre viktig etter ebolautbruddet. Jeg har selv sett hvor viktig vannkraftverket er for Liberias økonomiske utvikling og for politisk stabilitet. Norge er en sentral aktør i gjenoppbyggingen og det vil vi også være i fortsettelsen, svarte Brende.

Prosjektet startet som en samfinansiering mellom Liberia, Norge, Tyskland og Den europeiske utviklingsbanken.  Ebolautbruddet førte til et alvorlig tilbakeslag i Liberias økonomi og prosjektet stoppet opp.

– Norge viste fleksibilitet og i denne situasjonen dekket vi store deler av Liberias bidrag. Vi viste solidaritet, sier Brende.

Hittil har Norge bidratt med 400 millioner kroner, og det er planlagt å bruke ytterligere 90 millioner kroner i 2015. Kostnadene til gjenoppbyggingen er blitt større enn planlagt på grunn av under- og feil-budsjettering, valutakurser samt fordyrende forsinkelser på grunn av ebolaepidemien.

Brende påpekte at Norge har ennå ikke inngått en ny avtale om en tilleggsbevilgning. Norge er nå i dialog med andre givere om hvordan de ekstra kostnadene kan dekkes. Brende håper blant annet å få USA med på et nytt spleiselag.

Han sa at en eventuell ekstrabevilgning til Mount Coffee-anlegget i 2016 må tas fra posten for fornybar energi.

– Norge vil bidra i fortsettelsen, i verste fall må vi kanskje se på det over to år, men det vil vi helst unngå, sa Brende

 

Les tidligere sak: Krigsruin skal gi ren energi

 

 

Publisert: 11.11.2015 13.46.45 Sist oppdatert: 11.11.2015 13.46.45