United Nations
Minusma-styrker på patrulje i Nord-Mali. General Cisse advarer at FN-soldatene er lite populære. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Malisk general kritisk til norskstøttet FN-styrke

En tidligere general er kritisk til FN-styrken i Mali. Styrken er blitt angrepet flere ganger av jihadister det siste året. Dette setter befolkningen i ytterligere fare, mener han.

Av Guri C Wiggen / Mali Sist oppdatert: 03.11.2015 11.06.08

Volden har toppet seg i Mali de siste månedene. Landet er et av Norges fokusland, og et av de få stedene der Norge bidrar med FN-soldater. FNs multidimensjonale integrerte stabiliseringsmisjon i Mali går under forkortelsen Minusma.  En fredsavtale ble undertegnet i juni, men situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Store grupper flyktninger befinner seg fortsatt i nabolandene. Vanlige folk opplever ikke freden de trodde skulle komme da internasjonale styrker kastet seg inn i kampene mot opprørsgruppene nord i landet og den franske hæren bombet islamistiske militante ut av nordområdene i januar 2013.

Frustrasjonen gjør at folk har begynt å demonstrere med Minusma og FN.

– Under en demonstrasjon mot Minusma ble fire lokale personer drept. Vi ser ingen resultater av styrkens tilstedeværelse, bare at de lever godt, sier general Ismaíla Cissé.

Den tidligere generalen i Malis hær er ekspertrådgiver for Minusma. Han mener det hjelper ikke FN-styrkenes anseelse at de nå skal de bygge et stort hotell for personell i nærheten av flyplassen, fordi mener hotellene i hovedstaden Bamako er for dårlige.

– Jeg har sagt til sjefen av Minusma at styrken ikke er populær i Mali - og at de kanskje burde tenke på å trekke seg ut? Da lo han og trodde jeg spøkte! Situasjonen er ikke enkel, sier Cissé.

I 41 år har han tilhørt hæren. Han er utdannet i Algerie og Israel, i den tidligere Sovjetunion, Tyskland og Frankrike. Han har også har sentrale sivile stillinger, jobbet med sikkerhetsstyrkene og vært diplomat. Intervjuet foregår i hans familiehjem i hovedstaden, men ikke i regi av Minusma. Han snakker åpent om situasjonen og gir uttrykk for at det internasjonale samfunnet ikke ser hva som skal til for å bedre situasjonen i Mali. Han mener at det avgjørende er å sette Malis hær i stand til å kjempe mot jihadistene. Det er trefninger nesten hver tiende dag.

Dårligste hæren i Vest-Afrika

– Vi har det dårligste militæret i Vest-Afrika og trenger bedre våpen, luftvåpen, helikoptre og bedre trening. Norge skal vel bidra med Herculesfly neste år, men det er vel til Minusma?

– Den maliske hæren behøver alt, for våre soldater blir drept jevnlig.  I dag har jihadistene mye mer moderne våpen enn maliske soldater. Våre soldater bor under elendige forhold og våre militære forlegninger er en katastrofe. Vårt militære vil gjerne forsvare landet, men hvordan? Vi behøver en sterk nasjonal hær dersom vi skal klare å forsvare oss mot terroristene, sier generalen.

Han mener at de maliske jihadistene som kalles, Ansar Dine, nå kontrollerer nærmest hele landet.  Lederen er malieren Iyad Ag Ghali. Han er svært rik og resirkulerer krigere fra Libya. De er tusentalls soldater og er tungt bevæpnet og med støtte fra islamistiske stater. De kontrollerer dessuten verdens mest trafikkerte smuglerrute for alt fra mennesker til narkotika og våpen. Ruten starter i Guinea Bissau i vest, går gjennom ørkenen og til Europa.

Norsk bistandsfokus på Mali har delvis bakgrunn i regjeringens uttalte politikk om å bekjempe internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet.

Opptrapping av norsk militært bidrag 

I dag utgjør norske etterretningsoffiserer  kjernen i analyseseksjonen av Minusma. Fra neste år vil det  norske bidraget økes i form av et Hercules transportflyet med 50 tilknyttet personell i ti måneder. De skal transportere forsyninger og personell til det risikoutsatte nord. Ti norske instruktører skal også delta i utdanning og trening til den maliske hæren gjennom EUs treningsoperasjon (EUTM) i samarbeid med Nederland, Sverige, Danmark og Finland. Norge vurderer å tilby kapasitet til å håndtere improviserte bomber, fortrinnsvis til Minusma i 2017. 

Ismaíla Cissé er tidligere generalen i Malis hær er ekspertrådgiver for Minusma. Foto: Guri C Wiggen

Om Mali

I 1960 ble Mali uavhengig fra det franske kolonistyret (1881-1960) og endret navnet fra «French Sudan».

Frigjøringsbevegelsen ledet av den revolusjonære Módibo Keita kom til makta og førte det nye Mali inn i et sosialistisk eksperiment som varte i 6 år. Så kom militærkupp, senere valg, og lengre perioder med relativ fred. Og landet ble bistandsyndling på 1990-tallet, og betraktet som et fungerende «demokrati» inntil 2011. Det er bare tre år siden det siste militærkuppet i sør  som var opptakten til opprørsgruppers okkupasjonen av nordområdene.

Publisert: 03.11.2015 09.55.00 Sist oppdatert: 03.11.2015 11.06.08