Plan Norge og Redd Barna jubler for regjeringens forslag om 500 millioner mer til utdanning. Her fra hovedstaden Katmandu i Nepal. Foto: Anne Håskoll-Haugen

Mer til helse og utdanning – igjen

Regjeringen foreslår å øke støtten til globale helsetiltak med 150 millioner kroner. Men målt i økning er utdanning den store vinneren – 500 millioner mer er foreslått.

Av Anne Håskoll-Haugen Sist oppdatert: 07.10.2015 11.16.17

Regjeringen foreslår å øke støtten til globale helsetiltak med 150 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Med økningen settes det av over tre milliarder kroner til blant annet bedret mødre- og barnehelse samt bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Utdanningsbistanden foreslås økt med 500 millioner kroner. Det vil gi en total bistand til global utdanning på rundt 2,85 milliarder kroner for 2016. Det er en økning på 1,15 milliarder, eller 68 prosent, siden 2013, ifølge Utenriksdepartementet.

Redd Barna er fornøyd

– Økningen til utdanning er veldig bra, men også en forventet økning. Nå er vi opptatt av hvordan disse pengene skal brukes. Redd Barna mener halvparten må satses på direkte tiltak mot lærere så barna faktisk lærer noe når de sitter på skolebenken, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna. 

Hun mener den norske satsingen på lærere har vært for svak og lite målrettet. 

Høyre varslet en kraftig økning i utdanningsbistand allerede før de vant regjeringsvalget i 2012. Erna Solberg lovte den gang en økning til utdanning på 1 milliard kroner, og løftet er dermed oppfylt hvis denne bevilgningen går igjennom.

Også i fjorårets budsjett ble helse og utdanning prioritert.

Helse + utdanning = sant

Regjeringen mener selv Norge har påtatt seg en internasjonal pådriverrolle innen satsingen på både global helse og utdanning. Det forplikter dem til en fortsatt økning på disse to områdene.

I pressemeldingen er de opptatt av å sette innsatsen i sammenheng;

– Grunnleggende helsetjenester, ernæring og vaksiner er en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen og ta utdanning. Samtidig ser vi at skole og utdanning har positiv effekt på en rekke helseindikatorer. For eksempel vil jenter som tar utdannelse gifte seg senere og få barn senere. Dette gir lavere barne- og mødredødelighet, sier utenriksminister Børge Brende.

Mer penger til kritiserte organisasjoner

Unicef og Global Partnership for Education er de største mottagerne av regjeringens bistandspenger til utdanning. Men dagen før dette forslaget til statsbudsjett ble presentert, fikk begge organisasjonene hard kritikk i en fersk evaluering bestilt av Norad. 

Konsulentene fra selskapet Development Portfolio Management Group skriver i rapporten at «både Unicef og GPE mangler åpen og lett adgang til nøkkeldokumenter.»
Rapporten kaller FN-organisasjonens utforming og rapportering av prosjekter for «generelt utilfredsstillende». Konsulentene mener også det er vanskelig å se om aktiviteter fører til resultater, og kvalitetssikring av prosjekter gis karakteren «veldig svak».

Saken oppdateres

 

 

Publisert: 07.10.2015 11.16.17 Sist oppdatert: 07.10.2015 11.16.17